Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Personcentrerad vård stärkte hjärtpatienter

Patienter med akut kranskärlssjukdom fick större tilltro till sig själva om de fick vård efter ett så kallat personcentrerat synsätt, enligt en ny svensk studie i tidskriften International Journal of Cardiology. 

Annons:

Det är forskare vid Göteborgs universitet som lottat 199 patienter till antingen personcentrerad vård eller konventionell rehabilitering efter att de fått hjärtinfarkt eller instabil kärlkramp.

Enligt forskarna är detta den första studien i världen där man prövat effekten av personcentrerad vård genom hela vårdkedjan av sjukhus, öppenvård och primärvård.

Konkret innebar den personcentrerade vården att patient och vårdpersonal i samråd upprättade en hälsoplan som sedan följde patienten genom hela vårdkedjan. Hälsoplanen utformades efter patientens egen berättelse och både berättelsen och planen infördes i journalen.

Vid en uppföljning efter sex månader hade 22 procent förbättrats i interventionsgruppen, jämfört med 9 procent i kontrollgruppen.

Med förbättring avsågs i studien om patienten på ett kliniskt betydelsefullt sätt blivit bättre på att handskas med stressfulla situationer, enligt måttet General Self-Efficacy Scale, GSE, eller om patienten inte behövt söka akut vård för hjärt-kärlrelaterade orsaker eller om patienten hade kunna återgå till jobbet eller tidigare aktivitetsnivå.

Sett till de olika parametrarna för förbättring var det bara den första, alltså om deltagarna blivit bättre på att handskas med stressfulla situationer, som skiljde sig mellan grupperna.

Till studiens begränsningar räknas bland annat att den förbättring på skalan GSE, som ansågs kliniskt relevant, härrör från tidigare forskning på hiv-patienter och inte behöver gälla för patienter med akut kranskärlssjukdom, skriver forskarna.

En annan möjlig begränsning är att studien inte var blindad. 

Läs abstract till studien:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler