Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Oväntat få papperslösa sökte vård

Landstingens kostnader för vården av papperslösa har hittills blivit betydligt lägre än väntat, uppger Statskontoret i en rapport.

Annons:

Bild: Thinkstock

Sedan 1 juli 2013 har papperslösa rätt till samma vård som asylsökande och landstingen fick under förra året 300 miljoner kronor i statsbidrag för att täcka de ökade kostnaderna som lagen väntades innebära.

Men den verkliga kostnaden för de omkring 19 000 besöken blev 104 miljoner förra året, 35 procent av den förväntade kostnaden. Men Statskontoret rekommenderar ändå inte att ersättningen sänks, eftersom de flesta landsting uppger att trenden är att fler söker vård när lagen blir mer känd.

Statskontoret rekommenderar också Socialstyrelsen att ta fram ett gemensamt reservpersonnummersystem så att patienterna lättare kan följas i vården och att en vägledning tas fram om när EU-medborgare kan omfattas av lagen kring papperslösas rätt till vård.

Relaterat material
Olika villkor för EU-migranter i vården

Kommentarer