Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Symtom på autism har inte ökat i Sverige

Antalet barn som diagnostiseras med autismspektrumstörning har stigit på senare år. Men den här ökningen beror sannolikt inte på en reell ökning av autismsymtom, enligt en ny svensk studie i tidskriften BMJ. 

Annons:
Sebastian Lundström
Bild: Privat

– Många av oss forskare har ju trott att det snarare handlar om faktorer som ökad diagnostik och medvetenhet bland föräldrar och vårdpersonal. Våra nya resultat pekar på  att så är fallet. Tillsammans med annan forskning talar de också emot att det skulle finnas någon miljöfaktor av stor betydelse som skulle ligga bakom ökningen, säger Sebastian Lundström, psykolog och forskare på Gillbergcentrum vid Göteborgs universitet.

Han och hans kollegor följde nästan 20 000 svenska tvillingar som föddes mellan åren 1993 och 2002, där föräldrarna fått svara på frågor om barnens eventuella psykiatriska symtom i nio- och tolvårsåldern.

Slutsatsen är symtom på autismspektrumstörning legat ungefär konstant under den  tioårsperiod som barnen följdes, med en förekomst av sådan störning på i snitt 0,95 procent.

Men när forskarna tittade på data från ett patientregister hade antalet diagnoser snarare ökat linjärt under samma period, med en förekomst från 0,23 till 0,60 procent.

– Det här skulle kunna tolkas som en minskande underdiagnostisering av autismspektrumstörning under perioden. Men registret vi tittade på ger inte den totala bilden av antalet diagnoser men väl en representativ bild av ökningen. Annan forskning från Stockholm pekar på att andelen diagnoser i samma åldersgrupp var 1,7 procent år 2011 med en kraftig ökning under tio år, säger Sebastian Lundström.

Han tror det finns flera förklaringar till att antalet diagnoser ökat.

– En tolkning är att fler barn diagnostiseras med autismspektrumstörning som längre tillbaks i tiden fått andra diagnoser, som psykos, språkstörningar, inlärningssvårigheter och personlighetsstörning, säger Sebastian Lundström.

Han fortsätter:

– Tidigare har vi sett att många barn med autism har problem inom andra neuropsykiatriska områden, som adhd eller tics. Det är viktigt att autismdiagnosen inte överskuggar dessa andra tillstånd utan att barnen får en samlad behandling.

Läs hela originalstudien:

Se även:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler