Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Bild: Thinkstock

Mindfulness och antidepressiva verkar vara likvärdiga

Behandling med mindfulness kan vara lika bra som antidepressiva läkemedel för att minska återfall i depression, visar en ny brittisk studie.

Annons:

Risken för återfall för personer som haft tre eller fler depressioner är så hög som 50 till 80 procent på en tvåårsperiod. I en grupp patienter med en sådan sjukdomshistoria studerade forskarna om mindfulnessbaserad kognitiv beteendeterapi med minskning eller utsättande av antidepressiva läkemedel, MBCT-TS, var bättre i att förebygga återfall efter depression jämfört med fortsatt behandling med antidepressiva läkemedel.

Resultaten tyder på att de två olika behandlingarna var likvärdiga vad gäller tid till depressionsåterfall, kvarvarande depressionssymtom och livskvalitet. Forskarna menar därför att resultaten tyder på att MBCT-TS kan användas med bra effekt i patienter där man vill ha ett alternativ till läkemedelsbehandling.

Den brittiska studien omfattade totalt 424 patienter som alla behandlades med antidepressiva läkemedel och är den största studien på mindfulnessterapi, enligt forskarna. Hälften av patienterna fick stå kvar på läkemedelsbehandling och hälften fick genomgå en åtta veckors mindfulnessbaserad kognitiv beteendeterapi och en delvis eller total utsättning av läkemedel efter sex veckors terapi. Totalt slutade 71 procent av personerna i MBCT-TS-gruppen helt med antidepressiva läkemedel och 17 procent reducerade sin dos. Resterande personer behöll sin ursprungliga läkemedelsbehandling. Patienterna följdes upp under 24 månader.

Terapin som användes i studien var en gruppbaserad träning baserad på stressreduktion med mindfulness kombinerat med KBT för att känna igen symtom på depression.

En svaghet i studien är att det inte finns någon placebokontrollgrupp inkluderad och att man därför inte kan dra slutsatsen att just mindfulnessterapin står för effekten i MBCT-TS-gruppen. Forskarna studerar därför eventuella mekanismer bakom effekten i denna grupp i en annan pågående studie.

I Socialstyrelsens riktlinjer från 2010 är både KBT och läkemedelsbehandling förstahandsval för att förebygga återfall i depression.

Hela studien kan du läsa här:

Kommentarer

 • Gabrielle Malmberg 2015-08-28 22:35:16

  Missade länken till föredraget - här kommer den: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9UmknOwhR0cSCLvn5LvqZvryq0DxftZ5

 • Gabrielle Malmberg 2015-08-28 22:30:57

  Dr Peter Götzche är långt ifrån ensam om sin allvarliga kritik vad gäller psykofarmaka - det borde vara alla läkares och beslutsfattares skyldighet att hålla sig uppdaterade i frågan. En god början är att lyssna på detta faktaspäckade och upplysande föredrag av flerfaldigt prisbelönte medicinjournalisten Robert Whitaker tillsammans med nämnde Götzche?

 • AAA 2015-07-03 08:02:47

  SSRI mediciner har biverkningar det har inte Mindfullness. Mirtazapin hjälper mot sömnstörning det gör inte Mindfullness.

 • Torbjörn Sassersson 2015-06-07 15:41:48

  Mindfullnes lika bra som antidpressiva? Detta är naturligtvis inte alls sant om man tar med i beräkningen att antidepressiva (SSRI) leder till självmord, bristande empati och en lång rad av våldshandlingar som tex skolskjutningar. Läs mer om konsekvenserna av SSRI: http://ssristories.org/

 • Julia Lejon 2015-05-21 20:04:56

  Hej! Jag är inte bara läkare, jag är även psykiskt sjuk. Jag har nämligen diagnosen bipolär 2, med flera svåra depressiva skov bakom mig. Jag hade inte levt idag om det inte varit för SSRI. Mindfulness har jag fått prova via min behandlare, i grupp. Det var vedervärdigt. Sitta i en grupp och andas och berätta för vilt främmande människor vad man upplever och känner. Jag har läst Åsa Nilsonnes och Anna Kåvers utmärkta böcker, lyssnat på mindfulnesappar. Detta kanske har varit som hjälp rent allmänt för att hantera livet, som vilken människa som helst, men till att bota en depression - nej. Skulle ni kollegor få för er att behandla andra sjukdomar som har med störningar i det centrala nervsystemet att göra, som MS, eller Parkinson med mindfulness? Nej, tänkte väl det. Varför detta eviga flummeri inom just psykiatrin? Ner med mindfulnesshypen.

 • Haqvin 2015-05-07 22:45:09

  Sedan får jag väl säga att det är irrelevant i sammanhanget vad Götzsche eller någon annan rent allmänt tycker om psykiatrin.

 • Haqvin 2015-05-07 21:59:19

  Jag kan inte svara på varför den inte syns där. Det finns kanske någon naturlig förklaring. Götzsche refererar till den och sannolikt finns den med i hans bok om läkemedelsindustrin.

 • Robert 2015-05-07 17:50:23

  Haqvin, den granskning du refererar till kan man inte hitta på Cochrane-bibliotekets hemsida. Kanske är det Götzsche själv som på egen hand gjort en opartisk och saklig granskning? Hans artikel tyder ju på att han är synnerligen välvilligt inställd till psykiatrin...

 • Haqvin 2015-05-06 23:06:29

  ECT är skenbart effektivt, Admin1 viska.se, men ger en högst tillfällig "förbättring".

 • Admin1 viska.se 2015-05-06 22:20:36

  Antidepressiva har ingen bra effekt. Först är placeboffekten hög, vilket kräver stort patientmaterial. Sedan får 25 % inte effekt och sedan kommer effekten långsamt och är maximal efter några veckor. ECT ger effekt hos 90 % och ger alltså mycket bättre effekt. Det lustiga är att magsårsmedicinerna, som var antihistaminer förr också hade hög placeboeffekt och de var inte riktade mot problemet vid magsår - infektionen utan magsyrasekretionen, som skapade irritation i såret kan man säga och gav en indirekt effekt. Men man skall ha respekt för placeboeffekten för folk blev hyfsat friska på sjukhusen för ett par hundra år sedan trots avsaknad av effektiva behandlingar.

 • Haqvin 2015-05-06 15:27:10

  Det är inte jag som påstår det, Robert, utan chefen för nordiska delen av Cochrane-institutet, Peter Gøtzsche. Institutet har grundligt utvärderat det forskningsunderlag som finns, inklusive det som tidigare har mörklagts av läkemedelsbolagen, och kommit fram till dessa slutsatser. Säg gärna att chefen för det välrenommerade Cochrane-institutet är "oseriös", men det påståendet får stå för dig. (Den artikel du hänvisar till bygger på läkemedelsbolagens egna forskningsrapporter, som alltså i många fall har visat sig vara manipulerade.)

 • Robert 2015-05-06 14:10:05

  Knappast vederlagd, knappast bekräftad heller. Ingen vet. Det är oseriöst att påstå något annat. Lika oseriöst att påstå att antidepressiva skulle ha väldigt liten effekt. Läs gärna följande fritt tillgängliga artikel, baserad på den samlade kunskap som är tillgänglig, och som ger något slags perspektiv på antidepressiva och andra psykofarmakas effekter i jämförelse med andra läkemedel. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22297588

 • Haqvin 2015-05-05 22:27:22

  Hypotesen om "obalans i kemin" är en sedan länge vederlagd myt, Leg läk Skåne, och SSRI- och SNRI-preparaten har visats ha mycket liten effekt - om alls någon! - utöver placebo. Sedan är smärta och depression helt olika och helt ojämförbara tillstånd. Läs gärna vad chefen för nordiska delen av Cochrane-institutet, Peter Gøtzsche, har att säga i frågan: http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2174657/psykiatri-paa-afveje/

 • Leg läk Skåne 2015-05-05 22:01:39

  Haqvin. Ok, men är en depression inte orsakad av obalans i kemin - dopamin, noradrenalin, serotonin etc. Jag kan inte svara på det då egentligen ingen kan förklara hela bilden, mycket är oklart. Men då Sertralin uppenbart har bättre effekt än placebo (tar andra studiet i anspråk här) så får man ändå anta att det KAN finnas en kemisk obalans och att Sertralin med flera hjälper. Om jag har ont så kan jag ta morfin, eller lära mig meditera. Meditera har lång tid. Morfin hjälper inom en timme.

 • Haqvin 2015-05-05 16:25:53

  Admin1 viska.se, Leg läk Skåne m.fl.: Om "åkomman" inte i första hand är medicinsk, bör heller inte behandlingen i första hand vara medicinsk. Kan t.ex. jämföras med att "behandla" mögelbeväxning på ett hus, genom att måla över den, i stället för att ta bort den.

 • Admin1 viska.se 2015-05-05 14:15:33

  Vill propagera för Serouel/Quetiapine, som tillägg till antidepressiva. Läste en studie på depressioner vid schizofreni, som förekom hos 30 %, men bara hos 10 %, som fick Seroquel. Seroquel används ju ofta vid bipolär II, som kännetecknas av återkommande depressioner. Quetiapine är billigt och kostar 1-2 kr per dag, Folk föredrar enkla lösningar som piller, även om det finns alternativ, som är krångligare.

 • Psykolog Uppsala 2015-05-05 10:37:14

  Så glad jag blir av att se enkom initierade och kloka kommentarer här! Instämmer med Robert: att misslyckas med att hitta en skillnad betyder definitivt inte att man har bevisat likvärdighet i effekt. Mycket synd att man i en så ambitiös studie inte fick med en placebogrupp. Det ser ut som att det är mycket möjligt att varken MBCT eller SSRI hade någon effekt (av betydande storlek som påkallar ändrad vård i hela västvärlden). Men jag tycker att skribenten här ovan varit ovanligt modest med att inflika "verkar" i rubriken: Det är långt bättre än den sedvanliga media-rapporteringen. Instämmer med Leg läk Skåne och Primärvårdsrehab om att man bör bliva vid sin läst, av flera skäl. Men Leg läk Skåne, det är väl inte helt sant att SSRI "nästan alltid fungerar", och se upp med att använda egen anekdotisk evidens som ledstjärna.

 • Primärvårdsrehab 2015-05-05 07:43:26

  Jag ställer mig lite frågande till varför sjukgymnaster ska leka hobbypsykologer när vi redan har fullt kapabla sådana. Och att vi har färre psykologer är inte ett giltigt argument då sjukgymnaster inte leker läkare istället för att sköta sitt gebit.

 • Leg läk Skåne 2015-05-04 22:41:07

  Få se nu. Några månaders behandling med SSRI som nästan alltid fungerar, eller låta sjukgymnasterna genomföra mindfulness i långa sessioner istället för att behandla alla onda ryggar. Jag väljer nog att ge SSRI och samtal hos psykolog. Har fungerat ypperligt hittills. 30 tabl Sertralin kostar runt 50 kr. Billigt för en samhällsmässigt dyr sjukdom.

 • Robert 2015-05-04 17:02:27

  Av originalarbetet framgår att författarnas syfte var att visa att mindfulness var bättre än antidepressiva. Detta eftersom tidigare studier tydde på att så var fallet. Prövningen var alltså misslyckad, eftersom mindfulness inte var bättre. Inte heller var det mer kostnadseffektivt, vilket man också hade hoppats på att visa. Man kan egentligen inte säga mer än så om resultaten. Det pragmatiska upplägget av studien gynnar t ex mindfulness, eftersom t ex personer som var så nöjda med sina antidepressiva att de inte kunde tänka sig att pröva något annat inte deltog i studien. En helt annan studie hade behövts för att på allvar kunna besvara frågan om likvärdighet. Att man i media lyckas spinna detta till att det var "lika bra" som "antidepressiva" är anmärkningsvärt.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier