Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bakterien Clostridium difficile (blåfärgad).

Bakterien Clostridium difficile (blåfärgad). Bild: Folkhälsomyndigheten

Snäll clostridiumbakterie verkar skydda mot ny infektion

Ett sätt att minska återinsjuknande i Clostridium difficile kan vara att svälja en ofarlig stam av samma bakterie.

Annons:

Clostridium difficile är en tarmbakterie som tros ha orsakat så många som 8 000 dödsfall de senaste åtta åren i Sverige. Med jämna mellanrum rapporteras också smittspridning mellan patienter i sjukhusmiljöer. Symtomen är diarré och inflammation i tarmen. Ofta infekteras äldre personer som har behandlats med antibiotika och därför har ett sämre skydd från goda bakterier i tarmen.

I en ny klinisk studie, som gjorts på amerikanska, kanadensiska och europeiska kliniker, prövades teorin om hur konkurrerande bakterier kunde skydda patienter mot återinfektion av Clostridium difficile. Resultaten visade att hos de som koloniserats med en ofarlig stam av Clostridium difficile, NTCD-M3, insjuknade bara tre procent av patienterna i en ny, sjukdomsalstrande clostridiuminfektion, jämfört med 31 procent hos de som hade fått NTCD-stammen men inte koloniserats. Den ofarliga stammen utsöndrar inte de bakterietoxiner som orsakar sjukdomssymtomen.

Forskarnas hypotes är att den ofarliga clostridiumstammen upptar samma metabola nisch eller bindningsställen i tarmen och att den på så sätt konkurrerar ut den sjukdomsalstrande stammen.

Studien var dubbelblind och randomiserad och omfattade 157 patienter som antingen hade haft sin första clostridiuminfektion, eller sin första återinfektion och där infektionen behandlats med antibiotika. Patienterna fick antingen olika doser av NTCD-bakterien via munnen eller placebo.

Eftersom studiens primära mål var att undersöka säkerhet och att fastställa en klinisk dos av NTCD-M3, så behövs större studier för att verifiera den minskade clostridiuminfektionsrisken efter behandling, enligt forskarna.

Här kan du läsa hela studien:

Dale Gerding med flera. Administration of Spores of Nontoxigenic Clostridium difficile Strain M3 for Prevention of Recurrent C difficile Infection. A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2015;313(17):1719-1727. DOI:10.1001/jama.2015.3725.

Relaterat material
Tarmbakterie dödar fler än MRSA

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler