Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: iStockphotos

Ett steg på vägen mot att förebygga typ 1-diabetes

Barn med hög risk att utveckla typ 1-diabetes verkar utveckla ett skyddande immunförsvar när de fått insulin via munnen.

Annons:
Professor Ezio Bonifacio
Bild: Privat

Typ 1-diabetes beror på att kroppens immunförsvar bryter ner de insulinproducerande cellerna. När typ 1-diabetes utvecklas bildas först autoantikroppar mot insulin. Nu hoppas forskare kunna hindra utvecklingen av typ 1-diabetes genom att bilda ett snällt immunsvar mot insulin innan autoantikroppar utvecklas, ungefär som ett vaccin.

I en klinisk studie fick barn antingen placebo eller olika doser av insulin i upp till 18 månader. I gruppen barn som fick den högsta dosen av insulin utvecklade 83 procent ett skyddande immunsvar jämfört med 20 procent i placebogruppen.

– Det mest intressanta är att oralt insulin faktiskt når immunsystemet och orsakar ett immunsvar. Det är också viktigt att immunsvaret vi ser kännetecknar ett skyddande immunsvar och inte liknar det autoimmuna svaret vi ser hos barn med typ-1 diabetes, säger professor Ezio Bonifacio, forskare vid Paul-Langerhans-Institut Dresden, Technische universität dresden i Tyskland och medförfattare till studien.

Studien var randomiserad och placebokontrollerad och utfördes på kliniker i Tyskland, Österrike, USA och England. Totalt ingick 25 barn som hade en hög risk att utveckla diabetes på grund av sin genetik och familjehistoria. Den höga dosen av insulin orsakade inte lågt blodsocker, vilket forskarna tror beror på det dåliga upptaget av insulin via mag-tarmkanalen. Barnen som ingick i studien var mellan två och sju år.

– Vad vi har visat är att det orala insulinvaccinet är aktivt, men det betyder inte att det kommer att skydda mot typ 1-diabetes. Men resultaten verkar ju lovande, säger Ezio Bonifacio till Dagens Medicin.

Ezio Bonifacio håller just nu på att starta en liknande pilotstudie på spädbarn och om resultaten i den studien är lovande kommer en stor studie att startas inom två år.

I en ledarkommentar till studien påpekar en amerikansk expert att man i dag kan hitta barn med en genetisk risk för diabetes redan vid födseln, men att det inte finns något verktyg för att förhindra en irreversibel skada av de insulinproducerande betacellerna och att de lovande resultaten i studien därför är viktiga.

– Självklart är det intressant att gå vidare med en effektstudie, säger den svenska diabetesforskaren professor Per-Ola Carlsson vid Uppsala universitet om studien.

Däremot påpekar Per-Ola Carlsson att resultaten är svåra att värdera bland annat på grund av att kunskapen om hur immunförsvaret inverkar vid typ-1 diabetes utveckling är dåligt. Mycket kring mekanismerna för typ 1-diabetes insjuknande är tyvärr fortfarande okända. En tidigare liknande studie har också misslyckats med att visa minskad utveckling av typ-1 diabetes efter en så kallad insulinvaccination.

– Insulindoserna var dock betydligt lägre i den tidigare studien, och det kan ju båda gott för den nya metoden med högre doser, säger Per-Ola Carlsson. 

Här kan du läsa abstract till studien:

Ezio Bonifacio med flera. Effects of High-Dose Oral Insulin on Immune Responses in Children at High Risk for Type 1 Diabetes. The Pre-POINT Randomized Clinical Trial. Jama. 2015; 313(15): 1541-1549. DOI:10.1001/jama.2015.2928.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler