Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Fredrik von Kieseritzky, doktor i organisk kemi, läkemedelskemist, vd för forskningsföretaget Arubedo AB, Andreas Åberg, överläkare, psykiatriska kliniken vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand och ledamot i Läkemedelskommittén Västernorrland, och Amir Englund, doktor i psykofarmakologi, cannabinoidforskare vid Institute of Psychiatry, King’s College i London.

Fredrik von Kieseritzky, doktor i organisk kemi, läkemedelskemist, vd för forskningsföretaget Arubedo AB, Andreas Åberg, överläkare, psykiatriska kliniken vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand och ledamot i Läkemedelskommittén Västernorrland, och Amir Englund, doktor i psykofarmakologi, cannabinoidforskare vid Institute of Psychiatry, King’s College i London.

”Fler läkare bör känna till att medicinsk cannabis är godkänd”

Svenska läkare får redan i dag tillhandahålla cannabis genom off label-förskrivning, skriver tre debattörer.

Annons:

Medan en internationell debatt pågår om införandet av medicinsk cannabis ska det understrykas att det i Sverige redan finns flera cannabispreparat tillgängliga, varav ett är godkänt av Läkemedelsverket.

Läkemedel baserade på cannabisväxten har använts mot en mängd sjukdomstillstånd i tusentals år. I Sverige har cannabis varit narkotika­klassat i olika former sedan 1930. Tre cannabisbaserade läkemedel avregistrerades 1950, varefter ett halv­sekel följde då medicinsk användning av cannabis var­ ytterst sparsam.

Orsakerna till att man i Sverige upphörde med medicinsk användning av cannabis är flera och handlar snarare om internationella påtryckningar, och favorisering av syntetiska preparat, än om modern evidens­baserad vetenskap. En ytterligare aspekt är att eftersom de huvudsakliga ämnena i cannabis, THC och CBD, använts sedan länge, så fanns få möjlig­heter för läkemedelsföretag att få nya patent godkända, vilket är en ekonomisk förutsättning för att lansera nya läkemedel.

Via Licensgruppen på Läkemedelsverket och Social­styrelsen har vi rett ut vad som hänt inom området i Sverige sedan millennieskiftet fram till i dag. Mycket litet av denna information är av allmän kännedom, och torde vara av speciellt intresse för läkarkåren.

Licensförskrivning av Marinol (syntetisk THC) förekommer i dag för en rad indikationer, såsom olika smärttillstånd, aptitlöshet och illamående. Sedan 2002 har 62 licenser beviljats, varav fyra stycken under 2014. Marinol omfattas av högkostnadsskyddet.

En svensk läkare som nyligen sökte licens för förskrivning av ”vanlig” cannabis (Bedrocan – godkänt i Canada) mot smärta fick avslag.

“Mycket litet av denna in­formation är av allmän kännedom, och torde vara av speciellt intresse för läkarkåren.”

I slutet av 2011 godkändes Sativex, som är baserat på naturligt odlad cannabis.

Formuleringen av detta läkemedel är en olje­baserad munhålespray, vilket gör att man undviker den skaderisk som är associerad med förbränning och rökning. Eftersom formuleringen är ny kunde Sativex patenteras och marknadsföras. Sativex kan förskrivas i dag utan licens.

Den enligt Fass enda godkända indikationen för Sativex är snäv: ”Behandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med måttlig till allvarlig spasticitet orsakad av multipel skleros”. Endast 98 patienter hade recept på Sativex under 2014. Sativex ingår inte i högkostnadsskyddet, vilket gör behandlingen kostsam för patienten (upp till 6 000 kronor per månad).

Det ska nämnas att Sativex är godkänt för flera indikationer i andra länder. Dessa inkluderar olika typer av smärta och överaktiv blåsa.

Andra former av medicinsk cannabis legalförskrivs internationellt för smärttillstånd, symtomlindring vid hivinfektion och i geriatrisk och palliativ vård. I viss utsträckning sker förskrivning även inom psykiatri (ADD, ångest och socialfobi), framför ­allt i USA. En rad kliniska försök pågår med medicinsk cannabis för psykossjukdomar.

På en fråga till Läkemedelsverket om svenska läkare får förskriva Sativex för andra indikationer än vad Fass anger svarar de: ”Ja. Off label-förskrivning är inte förbjudet i Sverige. Varje läkare har legal möjlighet att ’under eget ansvar’ överskrida det användningsområde som är godkänt av myndighet. Förutsättningen är dock att andra möjliga läke­medelsterapier redan har prövats på patienten, alternativt att inget godkänt preparat på aktuell indikation finns att tillgå.”

Enligt Fass ”förmodas Sativex inte vara beroendeframkallande”.

Sammanfattningsvis gör detta att specialister i olika områden såsom onkologi, geriatrik, urologi, neurologi, psykiatri, allmänmedicin och anestesi bör upplysas om att medicinsk cannabis kan förskrivas i Sverige i dag, och kan övervägas då andra läkemedel inte gett önskad effekt.

Kommentarer

 • Jaako 2016-01-24 14:45:21

  Nu när det är så många länder som legaliserar THC/CBD i medicinskt syfte och många läkare står bakom detta. Även god forskning liger bakom varför legaliseras det inte i Sverige fullt ut?

 • Stefan Johansson 2015-08-27 13:56:02

  Du måste hämta denna från SLU.”SLU bland Sveriges tre bästa universitet" Odling av Cannabis för dess medicinska egenskaper http://stud.epsilon.slu.se/5474/1/liwell_k_et_al_130419.pdf

 • läkare 2015-05-30 13:02:43

  Varför har läkemedelsverket = industrin tagit bort prisuppgifter på alla våra läkemedel i FASS??

 • Fredrik von Kieseritzky 2015-05-28 11:58:32

  Korrekt länk till frågor om beroende är denna (fel av mig i kommentaren nedan): http://www.magnuscallmyr.se/2015/05/25/gastblogg-replik-pa-fred-nyberg-om-medicinsk-cannabis/

 • Fredrik von Kieseritzky 2015-05-26 20:43:35

  Tack för klargöranden, Hanna. Via Läkemedelsverket har vi fått reda på att tillverkaren av Sativex, GW Pharmaceuticals, inte ansökt om högkostnadsskydd i Sverige. Förmodligen pga liten patientgrupp, om man ser till den godkända indikationen, Självklart ska beroenderisker inte förringas, vi har förtydligat detta här: http://www.magnuscallmyr.se/2015/05/26/replik-till-fred-nyberg-om-medicinsk-cannabis/

 • Apotekare Hanna 2015-05-26 12:28:17

  Vissa klargöranden verkar nödvändiga: Pris på produkter utanför högkostnadsskyddet (så som Sativex beskrivs ovan) prissätts av försäljande företag, det är inte kopplat till förskrivande läkare eller till godkännandet av preparatet. Mer info på www.tlv.se vid behov. Vad gäller "beroende" så är ju detta inte enbart en fråga om ökande doser över tid, utan även kopplat till problematik att minska doser utan symtom, hur det påverkar livet i övrigt osv. Varje brukare måste inte ha alla typer av symtom för att det ska räknas som missbruk och/eller beroende (se ex http://www.dsm5.org/documents/substance%20use%20disorder%20fact%20sheet.pdf), så informationen ovan säger egentligen lite om huruvida preparaten är beroendeframkallande eller ej.

 • Puh 2015-05-25 14:31:14

  Nicolas2015-05-22 21:25:22 Ehhh, beroende av insulin, ventoline? Var så snäll och läst på om indikationerna för dessa mediciner, det är inte bara "för att må bra"

 • Clint Dyning 2015-05-25 08:41:14

  Bra att detta tas upp av en seriös källa för en gångs skull, alltför ofta är det skräckpropaganda och hot framför ren information. Mycket bra!

 • Luttrad 2015-05-23 03:35:07

  FASS: "Någon ökning av den dagliga dosen hos långtidsbehandlade patienter har inte noterats och patienternas rapporterade fall av ruskänsla är litet. Av dessa anledningar förmodas Sativex inte vara beroendeframkallande." FASS: "Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel." Här ligger en hel kennel begraven.

 • Nicolas 2015-05-22 21:25:22

  Om de bara är risken för beroende som är problemet så borde ju en väldig massa medicin förbjudas? Hur många måste inte ta Levaxin, Insulin, Ventoline, etc etc. dagligdags för att må bra? Snacka om beroende..

 • Leg läk 2015-05-21 17:02:45

  Snart kanske man får ta en joint utan att tappa legitimationen. Inte till vardagligt bruk men någon gång om året vore festligt. Till dess väntar jag snällt.

 • ALLMÄNBILDAD LÄKARE 2015-05-21 16:59:16

  När industrin lanserade Tramadol påstods i reklamen att beroende ej utvecklades. Samma för benzo. Tänka sig att docenter, överläkare o forskare inte har en susning om sådana misstag och sätter ett sådant pris på produkten. 6000 kr för en munsprej! VINST FÖR VILKA?

 • allmänbildad läkare 2015-05-21 16:52:08

  I min läkarungdom kunde de som ville skriva ut astmacigaretter till astmatiker. Utöver sitt innehåll av bronkodilaterande medel nervgiftet nikotin som sannolikt kan inducera ALS, carcinogener, fosterpåverkande effekter, astmaförsämrande effekter, ... få läkare var så dumma att de skrev ut astmacigaretter. Cannabis har alla dessa sidoeffekter + nackdelarna med beroende, kroniska effekter *(trafikolyckor), ...

 • Olof Nilsson 2015-05-21 13:30:05

  "Haha" Dredd, jeee, särskrivning av beroendeläkare... ...man kan skämta om det mesta men beroendeläkare, deras beroenden av sektism och deras makt, inte minst deras makt över andra psykiatriker, är inte så j*vla kul alls egentligen. Kan du inte skämta om något neutralt, som att dränka hundvalpar eller strypa kattungar? :-P [ ;-) ]

 • Dredd 2015-05-21 12:40:10

  Jonas, varför ska man skickas till läkare som har ett beroende?

 • Jonas 2015-05-21 10:47:47

  Underbar läsning. Hoppas bara att läkare börjar våga ta en diskussion om det istället för att skicka en till massa beroende läkare och neka annan vård bara för att cannabis råkar vara den medicin som fungerar bäst för en.

 • Max 2015-05-21 10:24:37

  Att Läkemedelsindustrin satsar enorma pengar på lobbyister för att påverka politikerna för att påverka utfallet på sin försäljning och den eviga jakten på högre vinstmarginalerna torde inte påverka den svenska läkarkårens objektivitet.

 • Kim 2015-05-21 10:02:48

  Det här är underbart att läsa!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier