Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

”Andra länder i Europa accepterar Soliris till jämförbart pris”

Peter Rybäck på företaget Alexion förklarar här varför man vill ha betalt 4,45 miljoner kronor per år och patient för en behandling med det omdiskuterade läkemedlet Soliris vid den sällsynta sjukdomen aHUS. 

Annons:
Peter Rybäck, vd på Alexion i Norden och Baltikum.
Bild: Alexion

Det var den 1 juni som NT-rådet vid Sveriges Kommuner och Landsting beslutade att inte rekommendera användning av Soliris vid den dödliga sjukdomen atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom, aHUS.

Orsaken till beslutet var det höga priset som företaget Alexion begärde samtidigt som NT-rådet inte ansåg att företaget skickat in ett ordentligt underlag. Kostnaden för Solirius per vunnet så kallat kvalitetsjusterat levnadsår motsvarar enligt NT-rådet 10 till 30 gånger mer än vad som normalt anses acceptabelt vid en sjukdom av hög svårighetsgrad.

Beslutet har lett till stora protester bland läkare som behandlar aHUS och till oro bland de runt 45 patienter och deras familjer som är drabbade av sjukdomen i Sverige.

I en mejlintervju med Dagens Medicin kommenteras situationen för första gången av Alexion genom Peter Rybäck, vd för Norden och Baltikum på det amerikanska företaget.

Hur motiverar ni det höga priset på Soliris vid aHUS?

– Kostnaderna för Soliris, eller värdet, speglar ett antal faktorer: sällsyntheten och komplexiteten i aHUS och sjukdomen PNH, paroxysmal nocturn hemoglobinuri, där läkemedlet också är godkänt, den avgörande förbättring i patienternas överlevnad och livskvalitet som medicinen ger, de mycket höga kostnaderna och riskerna som det innebär att utveckla ett särläkemedel av Soliris typ samt att stödja fortsatt forskning och utveckling.

NT-rådet har fattat sitt beslut efter en hälsoekonomisk analys av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Varför skickade ni inte in ett hälsoekonomiskt underlag till TLV?

– Alexion skickade in ett hälsoekonomiskt underlag till TLV vid en tidigare utvärdering av Soliris för PNH inom ramen för det frivilliga klinikläkemedelsprojektet. Trots en till största delen fördelaktig utvärdering av medicinens effekt ändrade inte NLT-gruppen [föregångaren till NT-rådet] en tidigare negativ rekommendation på denna indikation. Faktum är att underlaget aldrig kommenterades av NLT-gruppen.

– Av detta arbete drog Alexion slutsatsen att det inte tjänar någonting till att gå in med nya ekonomiska underlag, utan i stället fokuserade vi på den kliniska nytta som Soliris ger patienter som lider av aHUS.

Är det inte nonchalant att inte skicka in ett sådant underlag till en myndighet vars syfte just är att bedöma hälsoekonomi?

 – Som jag svarade: vi lämnade in  en hälsoekonomisk kalkyl i samband med värderingen av Soliris för PNH och fann att den inte beaktades i beslutet.

I sin analys av Soliris har TLV inte tagit i beaktande den överlevnadsfördel som är kopplat till användning av Soliris, vilket till en del skulle ha minskat den höga kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår. Skickade ni inte in sådana data?

– Vi har försett både TLV och NT-rådet med kliniska data. TLV är fullt medvetna om Soliris effekter för patienternas överlevnadsförbättring.

Årskostnaden att behandla alla patienter i Sverige med Soliris skulle blir runt 200 miljoner kronor. Om alla särläkemedel kostade lika mycket som Soliris, skulle inte den totala kostnaden för särläkemedel då bli oproportionerligt stor? 

– För åren 2013 till 2020 bedöms kostnaderna för särläkemedel växa från ca 2,7 procent till 3,9 procent för att sedan stabiliseras runt 4,1 procent av den samlade kostnaden för läkemedel. Om det är mycket eller lite för att ge tillgång till livsviktiga mediciner åt patienter med sällsynta sjukdomar får någon annan bedöma.*

Vad är er syn på att överläggningar med NT-rådet om en eventuell riskdelning inte lett någon vart?

– Egentligen kan vi inte kommentera förhandlingar med enskilda länder eller myndigheter. Men vi var i dialog som vi uppfattade det med NT-rådet, men de valde ändå komma med en negativ rekommendation.

Vilka andra länder har beslutat att göra Soliris tillgängligt för patienter med aHUS? Vilka priser gäller där?

– Soliris är tillgängligt för patienter efter överenskommelser med stater och ansvariga myndigheter i USA, Japan, Australien, stora delar av Sydamerika samt i Europa: Storbritannien, Irland Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Belgien samt Nederländerna.

– Alexion kommenterar inte prissättningen på enskilda marknader, men i Europa, som har jämförbara sjukvårdssystem, är prissättningen enhetlig.

Tror du att sitationen i Sverige kan lösas?

– Jag hoppas det men kan inte kommentera processen vidare.

* Peter Rybäck lämnar här följande referens: Estimating the budget impact of orphan drugs in Sweden and France 2013–2020, Orphanet Journal of Rare Diseases, 2014. Adam Hutchings, Carina Schey, Richard Dutton, Felix Achana and Karolina Antonov.

Kommentarer

 • privattjänsteman 2015-06-11 22:43:05

  Jag har en fråga till TLV som sköter utredningar kring läkemedelspriser; varför kan det inte ges tillfällig subvention då företaget förväntas komma in med korrekt underlag och om ett sådant inte finns ett bestämt datum DÅ måste subventionen sänkas eller helt utebli?

 • Peter Barany 2015-06-11 20:25:17

  Jag har följande frågor till Alexion: 1. Varför har man inget utrymme för prissänkning när man fått 2 godkända indikationer jämfört med enbart en (PNH) tidigare? 2. Varför finns inget utrymme för prissänkning med ökande användning överhuvudtaget av Soliris och med hänsyn till företagets höga vinst ?

 • Apotekare 2015-06-10 21:56:22

  I DN motiverade VD prissättningen med att det kostat en miljard dollar att utveckla Soliris och att de måste ta ett så högt pris för att få tillbaka dessa pengar. Enligt en av företagets egna kvartalsrapporter förra året genererade försäljningen av Soliris en vinst på 177 miljoner dollar. Vad jag förstår fortsätter försäljningen öka kraftigt och troligtvis kommer vinsten bara för 2015 i princip täcka det belopp företaget uppger att utvecklingen kostat. Priset på nya läkemedel bestäms inte av Utvecklingskostnade utan av vad vården är beredd att betala. Om alla länder godtar att betala 4,5 miljoner per patient och år för Soliris - vad blir då priset för nästa likvärdiga läkemedel?

 • Nils 2015-06-10 08:04:25

  Till leif. Det är inte fråga om Solaris är effektivt eller inte. Det är det, liksom många andra läkemdel som räddar liv och/eller funktion. Det är frågan om en helt ny modell för prissättning som företaget på ett aggressivt sätt har bestämt sig för att introducera. I detta utnyttjar man skamlöst patienterna och är inte ens intresserade av att ge TLV kompletta underlag när det gäller hälsoekonomiska modeller.

 • Leif 2015-06-09 21:42:33

  Kanske Nils (eller Alexion) kan ge en referns till hur mortaliteten skiljer mellan Soliris kontra plasmaferes och dialys - jag har inte lyckats hitta någon sådan studie.

 • Nils 2015-06-09 19:38:56

  Är det månne Alexion som visar sig i kommentarsfältet? Nej, VDLämnar ingen förklaring till att detta läkemdels kostnadseffektivitet ligger skyhögt över andra, som också räddar liv. Nej, Alexion har inte lämnat ett aktuellt material kring kostnadseffektiviteten. Visst kan man ha synpunkter på QALY och deras tillämpning. Här är det mer fråga om avancerad utpressning, snarare än att fastställa värdet på hälsovinsten. Många läkemedel räddar liv och är dyra, men här är det fråga om extrema krav.

 • SSK 2015-06-09 19:17:22

  Nils, Rybäck förklarar tydligt det höga priset men du accepterar inte förklaringen. Han berättar också att det TLV begärda redan finns tillgängligt men är nonchalerat av de svenska myndigheterna. Ja, det rör sig vanligen om 'pengar' när det är 'pris' man förhandlar om. Finns något alternativ på marknaden för denna lilla patientgrupp? Döden såvitt jag förstår. Hur redovisar de hälsoekonomiska experterna att de tycker det är ett rimligt alternativ jämfört med "kvalitetsåren" för de sjuka?

 • Nils 2015-06-09 18:55:38

  Alexions talesman i Norden kan inte förklara det extremt höga priset på Soliris, inte heller företagets nonchalanta attityd gentemot TLV. Förklaringen är givetvis pengar. Med en sårbar patientgrupp som gisslan försöker man komma undan med ett pris som ingen av de övriga ekonomiskt sinnade läkemedelsföretagen skulle drömma om att begära. Kanske t o m dags för LIF att reagera. Alla läkemedelsföretag följer ju samma logik, men i denna version blir det väl magstarkt.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier