Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Neutralt hjärt-kärlresultat för storsäljande diabetesmedel

Läkemedlet sitagliptin (Januvia) gav varken ökad eller minskad risk för hjärt-kärlrelaterade händelser hos patienter med typ 2-diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine. 

Annons:
Peter M Nilsson
Bild: Kennet Ruona

Därmed är studien den tredje som visar ungefär samma resultat med olika diabetesläkemedel ur klassen DPP4-hämmare. Dessa verkar blodsockersänkande genom att öka signaleringen av så kallade inkretinhormoner.

Skillnaden den här gången var att man inte såg en signal om ökad risk för hjärtsvikt bland de patienter som lottats till sitagliptin. Dock drabbades de något oftare av akut bukspottkörtelinflammation, men den ökningen var inte statistiskt säkerställd.

– Jag tycker man ska se positivt på de här resultaten. Det primära syftet var att undersöka säkerheten med sitagliptin och den fann man vara god, säger Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet.

Bakgrunden till studien är krav från myndigheter att läkemedelsföretag inte bara måste visa effekt på blodsockersänkning av nya läkemedel mot diabetes utan också visa att dessa inte höjer risken för hjärt-kärlsjukdom.

Totalt inkluderades 14 761 patienter i undersökningen som lottades till sitagliptin eller placebo i tillägg till redan existerande behandling.

Efter i median tre års uppföljning var blodsockerkontrollen något bättre i gruppen som fått sitagliptin. Den sammantagna förekomsten av kardiovaskulär död, icke dödlig stroke, icke dödlig hjärtinfarkt och sjukhusinläggningar på grund av kärlkramp var den samma i bägge grupper.

Men borde inte bättre blodsockerkontroll leda till minskad risk för hjärt-kärlsjukdom?

– I det här fallet var patienterna välbehandlade för sin underliggande kardiovaskulära sjukdom. Då är det svårt att visa eventuella tilläggseffekter av blodsockersänkning. Man kan tänka sig att utfallet möjligen skulle kunna blivit ett annat med mindre välbehandlade patienter, säger Peter Nilsson.

Han hänvisar till det om några år kommer motsvarande resultat för kardiovaskulär effekt och säkerhet för diabetesläkemedel av typen GLP1-analoger.

– De här läkemedlen har en mer uttalad inkretinpåverkan än DPP4-hämmarna och kan möjligen ha en större effekt på kardiovaskulära parametrar. Trots allt talar den moderna genetiken för att det kan finnas äkta kausala samband mellan hyperglykemi och risk för koronarsjukdom varför forskning bör fortsätta för att finna nya och effektiva diabetesbehandlingar, säger Peter M Nilsson.

Studien presenteras på den pågående årliga mötet för det amerikanska diabetessällskapet ADA i Boston, USA. Den har genomförts av en oberoende forskargrupp i Oxford och finansierats av företaget MSD. 

Läs abstract till studien:

Relaterat material

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler