Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

”Mammografi åt alla – sju krav för en mer jämlik vård”

I en ny rapport presenterar Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, BRO, sju åtgärder för att inkludera även de mest utsatta i mammografiprogrammet.

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.
Annons:
Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, BRO

Varje timme, året runt, får en kvinna besked om att hon har bröstcancer. I år kommer drygt 8 400 kvinnor att drabbas och cirka 1 500 avlida.

Två tredjedelar av all bröstcancer upptäcks via mammografi. Sedan mammografiprogrammet infördes i Sverige 1986 har flera studier visat att tidig upptäckt påverkar överlevnaden. Forskarna har sett en minskad dödlighet på upp till 40 procent. Ändå lyckas inte landstingen nå ut med budskapet om vikten av mammografi.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är det framför allt är tre grupper som i högre grad än andra uteblir:

• Kvinnor med kortare utbildning och svag ekonomi

• Kvinnor med invandrarbakgrund

• Kvinnor mellan 40 och 50 år

I en ny rapport från Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, BRO, har vi jämfört mammografideltagandet mellan landsting, men även mellan stadsdelar. I det välbeställda Sävedalen i Göteborg ligger deltagandet på 84 procent, jämfört med 54 procent i Bergsjön. Samma tendens ser man i skånska Tygelsjö där 83 procent deltar, jämfört med det mindre bemedlade Västra Skrävlinge – 58 procent.

När Stockholm införde nolltaxa på mammografi 2012 fick man ett totalt ökat deltagande med 3 procent. Men i stadsdelen Skärholmen, med många utlandsfödda, såg man den största ökningen – 6 procent.

Försök med riktade informationsinsatser har gett resultat. Genom att skicka ut påminnelser vid uteblivet besök – men även möta kvinnor på plats, föreläsa och översätta informationsmaterial – ökade deltagandet i Göteborg från 75 till 80 procent.

Vi vill slåss för att även de mest utsatta i samhället ska omfattas av den viktiga förebyggande vård som mammografin är. Fler aktiva insatser på nationell nivå krävs för att uppnå detta. Högst upp på BRO:s kravlista står:

• Avgiftsfri mammografi för alla.

• Mobila mammografienheter – mammografibussar i glesbygd.

• Obligatorisk påminnelse vid uteblivet besök.

• En årlig nationell informationskampanj om vikten av att delta i mammografiscreening.

• Individualiserade mammografiundersökningar för kvinnor i högriskgrupper.

• Särskilda informationsinsatser för utrikesfödda kvinnor.

• Forskning – mammografi bland slumpmässigt utvalda kvinnor mellan 75 och 80 år, som jämförs med en kontrollgrupp.

Kommentarer