Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Efterfrågar öppenhet vid prissättning av särläkemedel

Barbro Westerholm ( FP ) vill att läkemedelsföretagen öppet ska redovisa de underlag som använts för prissättning av särläkemedel.

 

Annons:

Vad är ett särläkemedel?

Särläkemedel används vid sällsynta sjukdomar som drabbar färre än 5 av 10 000 innevånare inom EU, det vill säga färre än 4550 patienter i Sverige.

De ska inte förväxlas med licenspreparat, eftersom det handlar om registrerade läkemedel.

För förskrivning av särläkemedel på recept krävs att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, prövat frågan om subvention.

Källa: NEPI, Nätverket för läkemedelsepidemiologi 

Debatten om prissättning av särläkemedel fortsätter.

Nu har Folkpartiets representant i socialutskottet Barbro Westerholm skickat en fråga till sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ämnet. Hon menar att dagens situation där patienter nekas effektiva läkemedel av kostnadsskäl är ohållbar.

För att motivera företag att satsa på forskning och utveckling av läkemedel för en så pass liten marknad finns det på EU-nivå flera stimulansåtgärder. Bland annat ställs lägre krav på omfattningen av dokumentation av effekt och säkerhet för registrering samt på kostnadseffektivitet för beslut om subvention

Läkemedels- och apoteksutredningen har tidigare lämnat tre förslag på lösningar för att komma till rätta med de höga kostnaderna för särläkemedel. Det handlar om

  • att behålla dagens prissättningsmodell, fast med ett högre tak
  • utforma en särskild modell för noga definierade läkemedelskategorier eller patientgrupper
  • skapa en alternativ möjlighet att värdera och finansiera läkemedel som annars inte skulle komma till användning för patienterna

Barbro Westerholm önskar ytterligare åtgärder från läkemedelsföretagen innan särläkemedel godkänns.

Hon vill att företagen öppet redovisar de utvecklingskostnader och marknadsanalyser de använt som underlag för prissättningen. Det är viktigt för trovärdigheten i prissättningsförfarandet, skriver Barbro Westerholm i sin fråga till sjukvårdsministern.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler