Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Brister när arbetsförmåga bedöms

Försäkringskassans bedömningar av sjukskrivnas arbetsförmåga brister, visar en granskning. Det gäller bland annat i hur läkarnas utredningar hanteras.

Annons:

Enligt Inspektionen för socialförsäkringen är bedömningarna inte enhetliga, och besluten om huruvida en person ska få ersättning riskerar därmed att bli olika.
Det är Inspektionen för socialförsäkring, ISF, som gjort rapporten. Och den konstaterar brister både i hur läkarutlåtandet används och hur Försäkringskassan sedan säkrar bedömningen.

Aktivitetsförmågeutredningen (AFU) är en bedömning av arbetsförmåga som oftast görs efter 180 dagars sjukskrivning. Den försäkringsmedicinska utredningen genomförs av läkare med kompetens i försäkringsmedicinska utredningar och ska resultera i ett av de underlag som Försäkringskassan ska grunda sina beslut på. Det innebär risk för att bedömning och rätt till ersättning inte blir enhetlig, enligt ISF.

2013 påbörjades AFU som pilotverksamhet i åtta landsting och regioner och nu har detta arbete har utvärderats på uppdrag av regeringen.

– Man kan ifrågasätta om kunskapsunderlaget ska användas i bedömningen av personers arbetsförmåga innan det är säkerställt att det ger en rättvisande bild av de fysiska och psykiska krav som ställs i olika arbeten, säger Ola Leijon, en av rapportförfattarna i ett pressmeddelande.

Kommentarer