Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Gemensamma krav för diabetespumpar

Nu genomför nationella programrådet vid Sveriges Kommuner och Landsting gemensamma krav inför upphandling av en typ av medicinsktekniska hjälpmedel. Målet är att få en jämlikare sjukvård för diabetiker.

Annons:

Det handlar om diabetespumpar och CGM-mätare där bruket i dag varierar runt om i Sverige. I flera landsting och regioner väljer man att vara mer restriktiva med några av hjälpmedlen, medan andra är generösa, något som lett till stor debatt bland vårdpersonal och patienter, bland annat i Dalarna.

– Det började med planer på att göra en gemensam nationell upphandling av pumpar och CGM, men det visade sig vara juridiskt olämpligt. Så nu väljer vi att se över de generella kraven nationellt, så att vi kan underlätta för landstingen när de gör sina upphandlingar, säger Tony Holm, projektledare för nationella programråd på SKL till Dagens Medicin.

Tony Holm, projektledare för nationella programråd på SKL.

Det nationella programrådet för diabetes håller just nu på att kartlägga tidigare och pågående upphandlingar angående CGM och diabetspumpar i hela landet. Projektet drog igång precis innan sommaren och beräknas vara klart att sättas i bruk i början av nästa år. Trots att det i nuläget bara handlar om pumpar och CGM så kan även andra tekniska hjälpmedel för personer med diabetes bli aktuella för sammanställningen under arbetets gång.

– Vi har experter från hela landet som ser över materialet och om de ser att det finns behov av liknande hjälpmedel som ska inkluderas i vårt underlag inför upphandling så kommer vi naturligtvis att beakta det, säger Tony Holm.

Programrådet kommer även att ta fram gemensamma indikationer för insulinpumpar och CGM-användning i landstingen. Enligt Tony Holm kommer det ökade kunskapsunderlaget hjälpa till med att förbättra nationell samsyn och i förlängningen leda till mer jämlik vård över hela landet.

Det är första gången som ett nationellt programråd tar fram den här typen av gemensamma krav för medicintekniska hjälpmedel.

– Det finns ju ett större samarbete mellan de svenska landstingen och regionerna när det gäller läkemedel i dag och upphandling, men när det gäller ordnat införande av medicinsk teknik är inte samarbetet lika stort.

Även om det pågående projektet utarbetas för ett specifikt nationellt programområde, diabetes, hoppas Tony Holm att projektet ska kunna bli vägledande för andra medicinstekniska samarbeten över landstingsgränserna.

– Om det plötsligt uppstår något liknande inom exempelvis strokeområdet så kan det Nationella programrådet för stroke eventuellt se över de gemensamma kraven till upphandlingar för det.

Relaterat material

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler