Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

”En märklig vändning”

Replik av Cancerföreningen i Stockholm och Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.
Annons:

Henrik Almkvist, t f hälso- och sjukvårdsdirektör, förordar en uppdelning av den icke kirurgiska cancersjukvården för att ”göra den patientnära forskningen mer integrerad i vårdens dagliga verksamhet”. Detta är ju en märklig vändning eftersom Hälso- och sjukvårdsnämnden under mer än ett decennium verkar för sammanslagning av kliniker just för att förbättra villkoren för sjukvård och forskning. Förslaget går helt emot vad som i dag sker internationellt i ledande cancercentra.

Kjell Bergfeldt och Mona Ridderheim skriver i sitt debattinlägg att man vill korrigera våra uppgifter men någon korrigering kan inte utläsas. Författarna verkar inte ha kunskap om att ett Comprehensive Cancer Center är mycket väl definierat nationellt och internationellt och innefattar alla delar av cancervård och forskning och inte enbart ”personcentrerad vård i termer av tumörens molekylära särart”. Vidare konstaterar författarna att problemen i dag beror på att ”de olika delarna av vården inte hänger ihop” men kan ändå argumentera för att splittring gör att det blir bättre.

Replik av

Ulf Lagerström,ordförande i Cancerföreningen i Stockholm, Bertil Hamberger vice ordförande  i Cancerföreningen i Stockholm och Cecilia Schelin Seidegård, ordförande i Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

I tjänsteutlåtandet ”Förändrad organisation…” var Kjell Bergfeldt handläggare och förordade en samordnande roll för Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland, RCC. Nu skriver han som överläkare i detta centrum. Det förefaller som om den viktigaste drivfjädern för omorganisationen är ökat inflytande för RCC. Eftersom repliken från Bergfeldt och Ridderheim har ett starkt sjukvårdsfokus har vi bett två onkologer i våra styrelser, Johan Hansson och Sten Nilsson, att också kommentera deras debattinlägg.

Radiumhemmets forskningsfonder anser således att förutsättningarna för cancerpatienter i Stockholm att få bästa möjliga vård försämras och den patientnära forskningen blir svårt lidande med den föreslagna splittringen.

Relaterat material
”Bättre vård och forskning för alla – målet för cancerplanen och ”Comprehensive Cancer Care”
”RCC vill söndra Stockholms cancervård”

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler