Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Photos.com

Mer tobak hos unga som testat e-cigaretter

E-cigaretter kan vara en inkörsport till tobaksrökning för unga, antyder en amerikansk studie publicerad i tidskriften Jama.

Annons:

E-cigaretter är en relativt ny produkt, men som ökar i popularitet, särskilt i USA. Det har varit oklart huruvida e-cigaretter leder till rökning av traditionella tobaksprodukter, såsom cigaretter, cigarrer och vattenpipor. En amerikansk studie visar nu att så kan vara fallet, i alla fall hos unga.

Forskarna lät 2 530 amerikanska skolungdomar i 14-årsåldern rapportera in huruvida de testat e-cigaretter, vanliga tobaksprodukter eller aldrig rökt. Av dem rapporterade 222 ungdomar att de använt e-cigaretter. Vid uppföljningen var det fler i gruppen som rökt e-cigaretter som testat någon slags röktobak under de senaste sex månaderna än i gruppen som inte använt e-cigaretter. Skillnaden var något lägre vid tolv månadersuppföljningen. Skillnaderna minskade, men var fortfarande statistiskt signifikanta, när forskarna kontrollerade för socioekonomiska och andra riskfaktorer för rökning.

Forskarna är försiktiga i sin tolkning av resultaten. De menar att resultatet kan ha påverkats av marknadsföring mot unga, uppfattningen att e-cigaretter är mindre skadliga än vanliga tobaksprodukter och möjligheten att få tag i e-cigaretter på grund av brist på reglering. Men de menar att det finns ett samband mellan användning av e-cigaretter och en ökad risk för tobaksanvändning, men mer forskning behövs för att utreda om det är ett orsakssamband det handlar om, anser forskarna.

I en ledarkommentar i samma tidskrift skriver en forskare att studien, trots många osäkra faktorer, är det hittills starkaste beviset för att e-cigaretter kan vara en hälsorisk då de kan uppmuntra unga att börja röka vanliga tobaksprodukter. Hon påpekar att e-cigarettbruk främst är ett mindre farligt substitut för vuxna rökare och menar att det behövs bättre reglering av e-cigaretter för att begränsa användandet hos unga.

I USA är bara e-cigaretter för terapeutisk användning reglerade av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Svenska Läkemedelsverket har tidigare beslutat att e-cigaretter ska klassas som läkemedel eftersom produkten innehåller nikotin, vilket innebär att produkten måste godkännas av myndigheten innan den får säljas. Men ett företag som säljer e-cigaretter överklagade och nu ligger ärendet hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer i abstract:

Adam Leventhal med flera. Association of Electronic Cigarette Use With Initiation of Combustible Tobacco Product Smoking in Early Adolescence. Jama, publicerad online 18 augusti. DOI:10.1001/jama.2015.8950

Relaterat material
E-cigaretter kan vara farligare än man trott

Kommentarer