Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Röntgenläkaren Karin Thorneman behandlar en patient. I vänster hand håller hon en ultraljudsprob för att lokalisera tumören och säkerställa att nålen ligger rätt.

Röntgenläkaren Karin Thorneman behandlar en patient. I vänster hand håller hon en ultraljudsprob för att lokalisera tumören och säkerställa att nålen ligger rätt. Bild: Capio S:t Görans sjukhus

Bra resultat för värmebehandling vid bröstcancer

En enklare värmebehandling oskadliggjorde alla bröst­cancer­tumörer i en svensk pilotstudie. Nu söker forskarna pengar för att utvärdera metoden i en stor randomiserad studie.  

Annons:

Studien och metoden

STUDIEN:

Forskare: Lars Löfgren, Hans Wiksell, Ulla Lagerstedt, Karin Leifland, Bengt Sand­stedt, Gert Auer och Karin Thorneman.

Projekt: Minimalinvasiv radio­frekvens­behand­ling av tidig bröst­cancer.

Finansiering: AFA Försäkring, Vinnova, Bröst­cancer­föreningarnas riksorganisation och Neoscience AB.

 

METODEN:

Den nya värmebehandlingen kan användas vid mindre brösttumörer, högst 20 millimeter i diameter. Behandlingen tar 5 till 25 minuter och avslutas när blodflödet i tumören upphört. Därefter kan patienten gå hem.

En behandlingsnål sticks in mitt i tumören utan att denna skjuts undan. Ström slås på som alstrar en värme på 70 grader C inne i tumören och i ett säkerhetsområde runt omkring. Elektroden sticks in på sådant sätt att även lossnade tumörceller avdödas.

Källa: Lars Löfgren och Hans Wiksell.

– Fördelen är att metoden är smidigare att utföra jämfört med konventionell kirurgi. Kvinnor skulle kunna slippa operationsköer, att sövas och att läggas in på sjukhus. Men det kostar mycket pengar att bekräfta att metoden verkligen är så bra som vi tror, säger kirurgen Lars Löfgren, överläkare vid Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.

Principen vid behandlingen är att leda in elektricitet i tumören via en liten nål, varpå tumörcellerna dör av värmeenergin. Dagens Medicin har skrivit om metoden för åtta år sedan när den började testas i Sverige. Sedan dess har Lars Löfgren och hans kollegor förfinat tekniken och undersökningsmetoderna. Metoden benämnes ”Trinity”.

I den aktuella studien, som presenterades på Kirurgveckan i Örebro, ingick 18 patienter med tidig primär bröstcancer. Samtliga fick behandling under lokal­bedöv­ning på mammo­grafi­enheten vid Capio S:t Görans sjukhus.

Tre veckor senare opererades tumören bort på konventionellt vis. Forskarnas undersökningar med magnetkamera och olika patologiska tester visade att tumörvävnaden var död hos alla 18 patienter.

– Vi bedömer att detta är en effektiv metod utan större biverkningar. Andra svenska experter ser också positivt på våra resultat. Men för att se resultatet på lång sikt vad gäller återfall och överlevnad måste vi göra en randomiserad studie där vi jämför med konventionell kirurgi, säger Lars Löfgren.

Forskargruppen söker nu de pengar som behövs för att inkludera de upp till 1 400 patienter som behövs för en sådan undersökning. I väntan på en eventuell sponsor har forskarna för närvarande gjort ett uppehåll i att utföra värme­behand­lingarna.

– Vi har kommit så långt vi kan inom det kliniska forskningsprojektet vi startade för att initialt utvärdera metoden. Inom bröstcancerkirurgin är vi disciplinerade när gäller att utföra randomiserade studier. Men det är en utmaning för det behövs tillräcklig finansiering och uthållighet under uppföljningstiden, säger Lars Löfgren.

Borde man inte kunna använda behandlingen på kvinnor som av olika orsaker inte klarar av kirurgi?

– Jo, och det har vi gjort på sex patienter med hittills gott resultat. Men vi har ännu inte organisationen på plats för att det ska kunna bli en rutinbehandling för den gruppen, säger Lars Löfgren.

Kommentarer