Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Stefan Jutterdal, ordförande Fysio­terapeuterna, och Gunnevi Sundelin, professor och ordförande Fysio­terapeuternas vetenskapliga råd.

Stefan Jutterdal, ordförande Fysio­terapeuterna, och Gunnevi Sundelin, professor och ordförande Fysio­terapeuternas vetenskapliga råd.

”Formell utbildning och vidareutbildning är värd att investera i”

Fysioterapeutiska insatser är nödvändiga för en hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god patientsäkerhet, skriver två debattörer.

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.
Annons:

I en debattartikel i Dagens Medicin nr 34/15 skriver leg fysioterapeut Mathias Vessberg att den treåriga grundutbildningen till fysioterapeut bör förkortas. Frågan ställs om det är värt att investera i formell utbildning och vidareutbildning.

Svaret är ja. Fysioterapeut är den tredje största professionen i hälso- och sjukvården. De senaste åren har efterfrågan på fysioterapeuter och fysioterapeutisk kunskap ökat. Evidensen är stark inom flera områden att fysioterapi är avgörande för att vi ska kunna förebygga, behandla och rehabilitera de stora folksjukdomarna, exempelvis rörelseorganens sjukdomar, diabetes, hjärt-kärlsjuk­domar, kroniska lungsjukdomar och cancer.

Fysioterapeutiska insatser är nödvändiga för en hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god patientsäkerhet. Fysioterapeuternas kunskapsområde är starkt kopplade till hälsa och livskvalitet och bidrar till ökad fysisk och psykisk hälsa för personer i alla åldrar.

“Vi är överens om att det livslånga lärandet inte slutar vid grundutbildningen.”

Dagens hälso- och sjukvård är kunskapsintensiv och komplex och fysioterapeuternas arbetsfält har vidgats. Nya kunskapsområden ska rymmas inom utbildningens längd, vilket har lett till ”stoff­trängsel”. Svensk fysioterapeututbildning riskerar därför att bli ett hinder och inte en möjlighet att bedriva bästa möjliga vård. Detta har medfört att utbildningen måste förlängas för att möta de krav som ställs samt för att hålla en internationellt godtagbar standard. De flesta länder i Europa har en fyraårig utbildning.

Vi är överens om att det livslånga lärandet inte slutar vid grundutbildningen utan i stället är startskottet. Att ta del av information och kunskap via internet, som Mathias Vessberg föreslår, står inte i motsats till en längre grundutbildning, tvärtom – det är en del av det livslånga lärandet. En viktig del är också arbetsgivarnas ansvar att medarbetare får möjlighet till kompetensutveckling.

Vi välkomnar Mathias Vessberg att engagera sig i Fysioterapeuterna i det pågående strategiska arbetet med att stärka fysioterapeuters avgörande roll i hälso- och sjukvården.

Relaterat material
”Föråldrat att förlänga grundprogram”

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler