Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Hjärtsjuk och deprimerad kan vara farlig kombination

ESC 2015. Nu kommer mer data som pekar på att deprimerade personer har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Annons:

Bild: Thinkstock

Tidigare studier har pekat på ett samband mellan psykosocial stress och hjärt-kärlsjukdom, men enligt forskare bakom en ny studie är det i de flesta av dessa en generell befolkning som har undersökts. I den nya studien vill de i stället undersöka om det finns ett samband med depression och allvarliga hjärt-kärlhändelser hos personer som redan har kranskärlssjukdom.

I studien har forskarna använt data från en klinisk prövning där 15 456 patienter hade fyllt i formulär om bland annat självupplevd depression och stress.

Enligt resultaten var risken för att patienterna skulle drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller hjärt-kärlrelaterad död 14 procent förhöjd bland dem som uppgett att de känt sig nedstämda. Det fanns också ett liknande samband för personer som uppgett att de hade tappat intresse för sina fritidssysselsättningar eller upplevde ekonomisk stress.

Ett oväntat resultat var att bland de studiedeltagare som hade jobb och som uppgav att de var stressade på arbetet var det 18 procent mindre vanligt att de drabbades av allvarliga hjärt-kärlhändelser jämfört med dem som inte hade uppgivit någon självupplevd jobbstress. Det resultatet kräver fler studier, anser forskarna.

Studien är utförd av en forskargrupp med deltagare från flera länder. Från Sverige har Emil Hagström och Lars Wallentin vid Uppsala universitet medverkat. Resultaten presenteras på mötet på tisdag.

 

Läs abstract till studien:

Hagström med flera. Living alone and depressive symptoms are associated with major cardiovascular events in patients with chronic coronary heart disease. Presenterad på ESC 2015.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler