Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Björn Redfors, ST-läkare och forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Björn Redfors, ST-läkare och forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Bild: Carl-Magnus Hake

Takotsubo förefaller farligare än man trott

ESC 2015. Överlevnaden hos patienter som drabbas av takotsubo, eller brustet hjärta, liknar den för patienter som fått en akut hjärtinfarkt, enligt nya svenska data.

Annons:

– De senare åren har det kommit studier som visar att tillståndet kanske inte är så ofarligt som man först trodde. Vår studie förstärker den bilden. Så det finns goda skäl till att vi i sjukvården uppmärksammar patienterna bättre samt att vi forskar mer på sjukdomen, säger Björn Redfors, ST-läkare och forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Takotsubo är ett akut tillstånd där hjärtmuskulaturen tillfälligt slutar att fungera i vissa delar av hjärtat. Nästan alla som drabbas är kvinnor. Symtomen är de samma som hjärtinfarkt med skillnaden att takotsubo inte beror på en propp i ett kranskärl som stoppar blodflödet, och att hjärtmuskulaturen sedan helt återhämtar sig.

– Att hjärtat helt återhämtar sig är en anledning till att man trott att tillståndet är relativt ofarligt hos de patienter som överlever akutfasen. Men vår och andras forskning pekar alltså på motsatsen, säger Björn Redfors.

Tillsammans med sina forskarkollegor har han med hjälp av kvalitetsregister studerat 302 patienter i Västra Götalandsregionen som drabbats av takotsubo från år 2005 fram till och med maj 2013.

– Att vi begränsade analysen till Västra Götalandsregionen beror på att vi varit relativt sett uppmärksamma på takotsubo, jämfört med andra delar av landet, säger Björn Redfors.

Efter att forskarna kontrollerat för en rad olika bakgrundsfaktorer var överlevnaden både i det korta och längre perspektivet liknande för takotsubopatienterna som för patienter som drabbats av hjärtinfarkt.

Patienter med större hjärtinfarkter med ST-höjning på EKG verkade dock ha lite sämre överlevnad, men denna skillnad var inte statistiskt signifikant.

Björn Redfors poängterar att man inte vet vad patienterna dör av.

– Takotsubo är ju kopplat till svåra stressituationer av olika slag, både psykiska och somatiska, så det är möjligt att dessa faktorer kan spela in. Det finns också en koppling till cancersjukdom, säger Björn Redfors.

Studien pekar också att antalet diagnostiserade fall av takotsubo ökar. I början av perioden var de bara någon tiondels procent av den totala mängden hjärtinfarkter men ökade till 2,2 procent år 2012.

 – Annan forskning pekar på att siffran kan vara upp till 5 procent. En stor del av ökningen beror sannolikt på ökad uppmärksamhet på takotsubo.

Takotsubo beskrevs första gången i Japan år 1990. Formen på ett hjärta som drabbas av tillståndet påminner om ett japanskt redskap för bläckfiskfiske, vilket gett tillståndet sitt namn. Patienter behandlas med betablockerare för att minska effekten av vissa stresshormoner samt blodförtunning i akutskedet.

 

 

Studien presenteras på ESC-kongressen i London men har också nyligen publicerats. Läs abstract:

 Björn Redfors med flera. Mortality in takotsubo syndrome is similar to mortality in myocardial infarction - A report from the SWEDEHEART registry. International Journal of Cardiology. 2015 15; 185: 282–­­9.

 

Relaterat material
Hjärtat brast av mobbning på jobbet

Kommentarer