Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Bild: Photos.com

Minskat återfall i brottslighet efter beroendevård

Forskare vid Karolinska institutet konstaterar i en ny artikel att ett finns ett samband mellan regelbunden beroendevård och minskad brottslighet.

Annons:

I studien som i går, torsdag, publicerades på Plos One, följde forskarteamet 150 personer över tre års tid. Gemensamt för de undersökta personerna var att de alla hade genomgått en rättspsykiatrisk undersökning och/eller paragraf 7-undersökning, hade ett riskbruk av alkohol och/eller droger samt att de tidigare var dömda för brott.

Resultatet visade att de 47 personer som regelbundet fått specialiserad beroendevård hade 50 procent lägre risk att återfalla i brottslighet jämfört med resten av gruppen. När personerna som fått beroendevård jämfördes med sig själva under perioder i kontakt med beroendevården var den minskade risken 75 procent, jämfört med perioder utan kontakt med beroendevården.

– Helt förvånade är vi inte då resultaten bekräftar vår arbetshypotes sedan tio år, säger Natalie Durbeej, medicine doktor och forskare vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet, till Dagens Medicin.

Hon är noga med att understryka att studien inte visar på ett orsakssamband utan bara ett samband. Samtidigt ligger resultaten som sagt i linje med vad delar av forskargruppen kunnat visa tidigare i en retrospektiv registerstudie.

Hur går ni vidare?

– Vi vet att personerna har varit på de här beroendemottagningarna, men vi vet inte vilken typ av intervention de har fått. Det är något som vore intressant att undersöka vidare, vad exakt är det som medför den här minskade återfallsrisken?

Natalie Durbeej poängterar också att den aktuella studien undersökt återfall i brott men inte sett på sambandet mellan beroendevård och missbruk eller psykisk ohälsa. Hon anser också att studieresultaten är en viktig fråga för Kriminalvården, den rättspsykiatriska vården och frivården.

– Att de faktiskt försöker motivera de här individerna till att delta i sådana här interventioner.

Studien:

Regelbunden specialiserad beroendevård är i studien definierat som minst tre planerade besök under den studerade treårsperioden. Besöksstatisken är hämtad från register.

Återfall i brott baseras statistik från Brottsförebyggande rådet gällande nya domar.

Läs hela artikeln här: Durbeej N, Palmstierna T, Rosendahl I, Berman AH, Kristiansson M, Gumpert CH (2015) Mental Health Services and Public Safety: Substance Abuse Outpatient Visits Were Associated with Reduced Crime Rates in a Swedish Cohort. PLoS  ONE 10(9): e0137780. doi:10.1371/journal.pone.0137780

Kommentarer

 • dr 2015-09-16 15:24:40

  Det jag menar kan enklare uttryckas .... Studier har påvisat många gynsamma bakgrundsfaktorer för avslutat drogmissbruk: -- -- Intakta familjerelationer -- Ordnad ekonomi = jobb .. -- Avsaknad av psykisk sjukdom ... -- Ej injektions- eller inhalationsmissbruk -- ... är /8 var det dessa som klarade upprätthålla kontakten med mott längst^?

 • Psyk.ssk Beroendemott. 2015-09-14 13:41:32

  Motivationen avgör tanker jag, speciellt för de klarar av en förändrad livsstil efter 3-4 besök. De patienterna har oftast egna starka skäl till förändring och trygg social miljö. Om inlåsningseffekten finns i detta sammanhang så myntas den som "nu räcker det, aldrig mer" och då finns det massor att jobba med. Tänker att en regelbunden kontakt, oavsett om personen "straffar ut sig" från mottagningen, återfaller i missbruk och brott är avgörande. Personerna ofta tacksamma för vi finns där, motiverar och stöttar och inte ger upp så lätt. Över tid minskar ofta brottsligheten, i.a.f. våldsbrott och kriminalitet. Ett problem är att mottagningarna är för snabba med att avsluta patienterna innan förtroende och allians bär frukt.

 • Exilapotekare 2015-09-13 14:23:14

  @Ssk och "rättshaverist" enligt ledningen - om din kommentar faktiskt avspeglar din åsikt kan jag bara konstatera att den är ett lysande exempel på att Sverige behöver införa krav på kontinuerlig vidareutbildning OCH kunskapsprov för vi ska få behålla våra yrkeslegitimationer.

 • Haqvin 2015-09-13 14:14:40

  @Admin1 viska.se: Du går vidare i din trägna kamp för att öka stigmatisering för människor med psykisk ohälsa. Missbruk är en stor riskfaktor för våld och kriminalitet. Psykisk ohälsa är i sig själv däremot en mycket liten riskfaktor, vilket har påvisats i studier.

 • Tom Palmstierna 2015-09-13 13:57:12

  Nej, inlåsningseffekten som det talas om finns inte i denna studie. De patienter vi har följt har varit utanför fängelse och den vård de har fått har de tagit emot frivilligt. Det är inte heller ett selekterat material av individer. Att uttala sig om hönor och ägg kan vi inte, men det tycker jag Natalie Durbeej var tydligt med. En reflektion däremot; om jag som patient går i frivillig behandling så måste jag dels själv vara motiverad, men det krävs ju även att vårdgivaren har en behandling att erbjuda som jag som patient känner mig attraherad och motiverad att ta del av

 • Ssk och "rättshaverist" enligt ledningen 2015-09-12 20:10:34

  Det vore väl fördelaktigt om det slutades injiceras amalgam i våra ungdomar så att de en vacker dag inte drabbades av såväl heroinberoende som ADHD. Vaccinationsprogrammet kan väl tas bort så behöver vi inte missbruks "vård".

 • Admin1 viska.se 2015-09-12 15:59:07

  Missbrukare belägger minst 40 % av psykiatrins sängplatser, så den här studien är mycket relevant. Om man ser på tvångsvård (LRV+LPT) så upptar de hälften av sängplatserna beroende på långa vårdtider 5 år resp 3 månader. Om psykiatrin vill öka lediga vårdplatser, så är nog att minska missbruket en bra ide för att minska behovet av tvångsvård. Om man ser på LRV, som utgör 25 % av vårdplatser så är det olaga hot och misshandel, som är orsaken till tvånget. Man kan undra om det är värt 10 miljoner = 5 år att neutralisera misshandel och hot. Men att minska det med kanske 50 % som här är klart kostnadseffektivt - 3 besök a 2000 kr är väldigt intressant om det kan spara 5 år och 10 miljoner på rättspsyk. Det är viktigt att vara medveten om att psykiatrin i slutenvård ägnar sig till 50 % att skydda oss mot folk som kan vara farliga. Eftersom det är missbruk och allvarlig psykisk sjukdom som gör personer farliga, så verkar tvångsvården troligen korrekt på individnivå, eftersom 75 % har missbruk. Sedan är ju självmordskandidaterna motiverade. Troligen bara en liten del av tvångsvården som kan vara fel.

 • dr 2015-09-12 13:47:50

  Svar nej. Texten blev misslyckad. Jourtrött. Tar tillbaka med ursäkt. Det jag inte kunde finna i texten var bortfall ur studien, missbruksrecidiv innebär ju närmast automatiskt behov av krim.inkomster. Lyckas man gå alla 3 kontrollerna så drar man ju slutsatsen ur ett selekterat urval - de som lyckades.

 • Exilapotekare 2015-09-12 08:46:51

  @dr – menar du verkligen att 3 eller fler planerade besök inom beroendespecialiserad öppenvård under 3-5 år är att jämställa med att lyftas ut ur samhället genom en fängelsedom på motsvarande inlåsningstid?

 • dr 2015-09-11 16:56:36

  Är effekten en inlåsningseffekt av vården? De som sitter inlåst i fängelse begår inte heller bott. ------------------------------------------------ - Participants with at least three planned visits to specialized outpatient substance abuse clinics had a substantially reduced risk of reoffending as compared to those with fewer than three such visits (HR = 0.47, 95% CI 0.29–0.77). For those with at least three planned visits, general criminal recidivism was reduced by 75% during periods of participation in outpatient visits, as compared to periods of non-participation (HR = 0.25, 95% CI 0.11–0.60). For offenders with mental health problems and substance use problems, outpatient substance abuse interventions could be regarded as important from a clinical risk management perspective, and be encouraged. ------------- vad kom först? ägget eller hönan?

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier