Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Jan Rosén, ordförande Svenska företagsläkarföreningen, Sofia Åström Paulsson, sekreterare Svenska företagsläkarföreningen, och Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges företagshälsor.

Jan Rosén, ordförande Svenska företagsläkarföreningen, Sofia Åström Paulsson, sekreterare Svenska företagsläkarföreningen, och Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges företagshälsor.

”Företagshälsovården gör redan det jobbet”

Vi hejdar sjukskrivningar varje dag, långt innan Försäkringskassan är inblandad, skriver debattörerna.

Annons:

I Svenska Dagbladet den 8 augusti efterlyser Jan Lidhard, f d sakkunnig på finansdepartementet, arbetsfokuserad hälso- och sjukvård. Den finns redan – företagshälsovård!

Dagligen erbjuder vi tidig, individanpassad, multimodal och arbetsplatsnära rehabilitering av hög kvalitet, med självklar koppling till förebyggande arbetsmiljöfrågor. Vi vet att vila sig i form sällan är en framgångsrik lösning. Vi diskuterar patientens arbetsförhållanden vid varje patient­möte och har tidiga avstämningsmöten mellan patient, läkare och arbetsgivare som Jan Lidhard efter­frågar. Vi hejdar sjukskrivningar varje dag, långt innan Försäkringskassan är inblandad och utan stödverktyg från Socialstyrelsen.

Den specialistkompetenta personalen inom företagshälsovården kan på ett tidigt stadium bedöma patientens arbetsförmåga. Vi känner till arbets­platsen och vilka krav som finns där. Vi känner ofta till cheferna och i samråd med dem kan vi utarbeta lämpliga och realistiska rehabiliteringsplaner. Vi har både arbetsmässiga och kompetensmässiga förutsättningar att hantera sjukfrånvarofrågorna på ett etiskt riktigt sätt.

Våra arbetsmedicinska specialister vet att en ortopedspecialists rekommendation om flera månaders sjukskrivning (som alltid utgår från ordinarie arbete) i många fall kan bytas ut mot arbets­anpassning så att medarbetaren inte behöver vara ifrån arbetsplatsen en enda dag. Att samhället är den stora vinnaren på detta arbete är ganska uppenbart.

“Vi känner till arbetsplatsen och vilka krav som finns där.”

Med den desperata situationen som råder inom primärvården, med stor läkarbrist, stafettläkare och ofta knappt kvartslånga patientsamtal, är det utopi att dessa allmänläkare också skall hitta resurser att etablera kontakt med arbetsgivare och bedriva trepartssamtal. Det är ett befängt förslag att lägga denna, för Sveriges arbetsliv helt avgörande fråga, på en redan överbelastad allmän hälso- och sjukvård. De kommer aldrig kunna ha arbetsmiljö och arbetsliv som sin högst prioriterade fråga. De har inte förutsättningar för att kunna hjälpa arbetsgivarna med de så viktiga kopplingarna mellan rehabilitering och förebyggande arbetsmiljöarbete, som är nödvändigt för att minska sjukfrånvaron på sikt.

Vi behöver inte kompetensutvecklas eller få nya verktyg från Socialstyrelsen. Däremot behöver arbetsgivarna stöd att anlita oss på rätt sätt. Särskilt små- och medelstora företag skulle behöva stöd i att bedriva ett framgångsrikt och strukturerat rehabiliteringsarbete och hjälp att upphandla företagshälsovård utifrån sitt behov. Branschen behöver stöd att specialistutbilda fler arbetsmedicinare, vilket i dag (som enda läkarspecialitet) är ålagt företagshälsorna själva att bekosta, trots att den stora vinsten av vårt arbete kommer samhället till del. Det finns ingen anledning att slösa onödiga miljarder på att kompetensutveckla en överbelastad primärvård. Samhället skulle ha mycket mer att vinna på att stötta arbets­givarna och att utbilda fler kompetenta arbetsmedicinska specialister.

Sammanfattningsvis finns det Jan Lidhard efterfrågar redan inom företagshälsovården. Vi är intresserade och fokuserade på förebyggande arbete och rehabilitering – och vi är bra på det. Uppfinn inte hjulet på nytt, men vidareutveckla det gärna! 

Kommentarer

 • mikael wester 2015-10-01 09:08:25

  Hej Det låter så bra med " tidig, individanpassad, multimodal och arbetsplatsnära rehabilitering av hög kvalitet". Men vad finns det egentligen för vetenskapligt stöd för att multimodal rehabilitering fungerar? Utrycket fick en tsunami likande spridning för 10 år sedan (tror jag) då trycket blev stort att göra något åt sjuktalet. Blev då ett mode ord utan större täckning. Lite som kejsarens nya kläder. Har det verkligen kommit bra studier som visar att det fungerar? För utmattning är väll tex läget att det inte finns någon evidens baserad behandling? Kom det inte en studie för ett år sedan som visade - att multimodal tidig insatts förlängde sjukskrivingarna ?????????????

 • Susanna Linder, AOC Arbetslivsreusrs 2015-09-29 15:02:45

  Vi vet alla att FHV generellt inte lyckas särskilt bra med uppgiften att hjälpa arbetsgivaren att förhindra sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa, både kort och lång. Inte heller den överbelastade hälso- och sjukvården är särskilt intresserade av eller tillräckligt kunniga inom detta förebyggande och ofta mångfacetterade arbete. Det som vårt samhälle och många arbetsgivare (stora som små) behöver är handlingsinriktade, objektiva och tidsmedvetna aktörer utanför vården med rehabiliteringskompetens, som är specialister på arbetslivsinriktade insatser, fokuserar på det friska hos den anställde, chefens beteende och kan föreslå konstruktiva adekvata åtgärder för återgång i arbete, utanför ett beroendeförhållande som det ofta blir med en företagshälsovård eller den egna HR-avdelningen. Vi hjälper årligen tusentals människor åter i arbete, besöker arbetsplatser, utför försäkringsmedicinska bedömningar av arbetsförmåga och vet utifrån våra goda resultat att många människor som drabbas av psykisk ohälsa väldigt ofta är på fel plats i arbetslivet, vilket leder till oro och senare sjukdom. Bara ordet "vårdinsats" är helt tokigt i sammanhanget när vi talar om att återgå i arbete, se Linköpingsstudien av Elsy Söderbergh. Det ska bli spännande att se hur politiker och näringsliv kommer att agera framöver för att stävja denna oroväckande trend med höga sjukskrivningar. Tills dess fortsätter vi med vårt viktiga arbete att ge det som fungerar hos människan, lite större plats.

 • Katarina Holmquist, ST-läkare allm.m 2015-09-18 11:06:14

  Håller helt med. Företagshälsovården kan det här bäst. Sedan kan det ju finnas en komplexitet i att FHV har en bindning till uppdragsgivaren och att patienter av det skälet hellre vill få hjälp i primärvården men då får det vara patientens val.

 • Johan Sager, spec allmmed 2015-09-17 15:32:09

  Håller med debattörerna att det är helt fel väg att gå med förslaget att primärvården skall vara ansvarig för uppstart och underhåll av arbetsrelaterad rehabilitering. Med den situation som råder är det förslaget verklighetsfrånvänt och oroande insiktslöst om resurser inom primärvården. Problemet är dock att företagshälsovården för många helt saknas som aktuell resurs. Jag har också haft diskussioner med företagshälsovård som helt avsäger sig ansvar när patienten blir sjuk av sitt arbete!

 • Erik Andersson 2015-09-17 09:10:42

  Som representant för primärvården kan jag inte annat än hålla med debattörerna. Helt rätt! Erik Andersson Specialist i allmänmedicin

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier