Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Föroreningar från hemmiljön värsta luftdödaren

Varje år bidrar luftföroreningar utomhus till att över 3 miljoner människor dör i förtid. En ny studie i Nature pekar på att den största orsaken är bränsleförbrukning i bostadsområden.

Annons:
Matlagning är en viktig källa till luftföroreningar.
Bild: Thinkstock.

Att luftföroreningar kan förkorta livet är visserligen välkänt. Enligt världshälsoorganisationen WHO dör 3,5 miljoner människor för tidigt på grund av luftföroreningar utomhus och lika många dör på grund av luftföroreningar inomhus.

En forskargrupp har gjort den hittills mest detaljerade undersökningen av vilka källor till luftföroreningar som är de största hälsohoten utomhus. Och forskarna kommer alltså fram till att energiförbrukning i bostadsområden, som eldning i spisar och värmepannor, är den mest betydelsefulla källan i sammanhanget. Den stod för 31 procent av det totala antalet förtidiga dödsfall till följd av luftföroreningar år 2010.

I Asien bidrar denna källa till  över hälften av de förtidiga dödsfallen på grund av luftföroreningar i länder som Indien, Bangladesh, Vietnamn och Indonesien.

Den näst viktigaste källan var jordbruk, där den stora boven är ammoniak från gödselanvändning och boskapsskötsel. Enligt forskarnas beräkningar stod sådana utsläpp för 20 procent av de globala förtidiga dödsfallen på grund av luftföroreningar och var särskilt betydelsefulla i länder som Ryssland, Ukraina och Japan. I hela västeuropa, inklusive Sverige, var jordbruk den relativt sett största källan, enligt studien.  

Den tredje mest betydelsefulla källan var naturen själv, i form av partiklar från öknar, och stod för 18 procent av de aktuella dödsfallen på en global nivå. Men i regioner med mycket öken, som Nordafrika, var denna källa helt dominerande.

Övriga källor som forskarna analyserat var kraftverk för fossila bränslen, industri, förbränning av biomassa samt landtrafik. Dessa fyra källor stod för 14, 7, 5 och 5 procent av de globala förtidiga dödsfallen på grund av luftföroreningar utomhus.

Totalt sett stod luftföroreningar utomhus för 3,3 miljoner förtidiga dödsfall, vilket alltså är i paritet med beräkningarna från WHO. Men forskarna förutspår att siffran kan vara fördubblad år 2050. Nästan två tredjedelar av de aktuella dödsfallen sker i Kina och Indien.

Forskarnas kartläggning bygger bland annat på data för den stora studien Global Burden of Disease Study 2010 samt modellering av data för luftföroreningar. En möjlig felkälla är att de antagit att alla typer av partiklar är lika farliga. Om i stället kolinnehållande partiklar är farligare än oorganiska skulle bidraget från eldning i bostadsområden vara ännu större.

Bakom studien står forskare vid bland annat Max Planck-institutet i Mainz, Tyskland.

Läs abstract till studien:

Relaterat material

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler