Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Utredare ska ge förslag om ny utredning av forskningsfusk

Universitetens egna utredningar om forskningsfusk har ifrågasatts. En statlig utredare har nu fått i uppdrag att lämna förslag om hur fuskanklagelser ska hanteras mer rättssäkert. 

Annons:
Margareta Fahlgren, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och regeringens nyutnämnda utredare.
Bild: Staffan Claesson/Uppsala universitet

Lärosätena och Vetenskapsrådet har länge efterlyst en översyn av dagens organisation för hur oredlighet i forskning hanteras.

Nu har regeringen tillsatt Margareta Fahlgren, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, som utredare med uppdrag att se om det finns behov av ett nytt sätt att handlägga dessa ärenden.

– Forskningsfusk är oacceptabelt. Det är otroligt viktigt att frågor som handlar om det hanteras på ett sådant sätt att allmänheten kan ha ett fortsatt högt förtroende för forskningen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

Margareta Fahlgren ska bland annat utreda hur begreppen ”god sed” och ”oredlighet i forskning” används, och hur högskolors ansvar för upprätthållande av god sed i forskning kan förtydligas.

Utredaren ska också göra en översyn av verksamheten vid expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, samt föreslå en ny ändamålsenlig organisation för oberoende utredningar av forskningsfusk, om hon finner att en sådan behövs.

Uppdraget ska redovisas senast den 25 november 2016.

Relaterat material

Kommentarer