Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Därför fungerar malariavaccinet inte så bra

Bara en liten del av malariainfektionerna i Afrika orsakas av en variant av parasiten som svarar bra på det nya malariavaccinet. Det kan vara en förklaring till den bristande effekten av vaccinet som nu ska börja användas kliniskt.  

Annons:
Ett barn bli vaccinerat med malariavaccinet i Kenya. 
Bild: David Poland/PATH

Nyligen kom beskedet från världshälsoorganisationen WHO att det omtalade vaccinet Mosquirix (RTS,S) ska införas som åtgärd mot malaria i vissa områden i Afrika söder om Sahara.

Samtidigt visar nu forskning på en möjlig orsak till det förhållandesvis svaga skydd som vaccinet ger till vaccinerade barn.

Det är forskare från bland annat Harvard University i Boston som gensekvenserat parasit-DNA från nästan 5 000 deltagare i en av de kliniska prövningarna med vaccinet.

Mindre än 10 procent av parasiterna hade exakt den variant, den så kallade 3D7-haplotypen, av det ytprotein som är den huvudsakliga beståndsdelen i vaccinet och som immunsystemet ska reagera på.

När vaccinet togs fram baserade man det på en välkarakteriserad laboratoriestam av malalariaparasiten. Forskarna kände inte då till att stammen uppenbarligen inte är helt representativ för hur parasiten ser ut i stora delar av Afrika. 

I den nu aktuella studien hade barn som bar på parasiter av 3D7-varianten runt 50 procents skydd mot att drabbas av klinisk malaria under det första året efter vaccineringen. Bland den majoritet som hade parasiter med delvis annorlunda ytprotein var motsvarande siffra 33 procent.

De här siffrorna gäller för barn i åldern 5 till 17 månader. I åldersgruppen 6 till 12 veckor, där vaccinet generellt ger ett sämre skydd, fanns ingen skillnad i effektivitet beroende på typ av parasit.

Forskarna bakom studien anser att resultaten kan ge ledtrådar till utveckling av bättre vaccin i framtiden. De pekar också på att en bredare användning av Mosquirix skulle utöva ett selektionstryck på 3D7-haplotypen, vilket i sin tur skulle kunna innebära att de mer okänsliga stammarna kommer att dominera än mer.

Läs abstract till studien:

Relaterat material

Kommentarer