Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Olivia Wigzell, generaldirektör, och Erik Höglund, avdelningschef Regler och behörighet, båda vid Socialstyrelsen.

Olivia Wigzell, generaldirektör, och Erik Höglund, avdelningschef Regler och behörighet, båda vid Socialstyrelsen.

”Nu snabbar vi på leg-processen”

Socialstyrelsen listar flera förslag för att utländska läkare snabbare ska komma i arbete. 

Annons:

Socialstyrelsen vill införa ett förändrat system för bedömning av utländska legitimationer i syfte att snabba på processen. Vi vill ge alla från länder utanför EU möjlighet att göra prov för att visa sina kunskaper. Proven bör kombineras med en kortare praktik.

Sverige är ett av de länder i EU som tar emot flest flyktingar i förhållande till folkmängd. Mottagandet är en humanitär självklarhet, samtidigt som det innebär utmaningar för vårt samhälle.

Stat, kommuner och landsting arbetar både med det akuta omhändertagandet och insatser som ska underlätta för ny­anlända att etablera sig på arbets­marknaden. En viktig uppgift för Socialstyrelsen är att se till att kompetens inom legitimationsyrken i hälso- och sjukvården tas tillvara. Vi genomför därför flera satsningar för att dessa personer snabbare ska kunna få sina ­utbildningar bedömda och godkända.

Vi har sett en kraftig ökning av antalet ansökningar om validering av examensbevis från länder utanför EU och ESS. På tre år har en fördubbling skett. Regeringen satsar inför nästa år 65 miljoner för att myndigheten ska kunna korta handläggningstiderna och bygga ut möjligheten att göra kunskapsprov.

Vid sidan av detta behöver systemet både förenklas och utvecklas. Vi vill införa kunskapsprov och praktik för alla 21 legitimationsyrken och har därför gått ut med en bred förfrågan till landets universitet och högskolor. I samverkan med dessa lärosäten, hälso- och sjukvårdens professioner och arbetsgivare vill vi även se över kunskapsprovens utformning. Vi tror att det finns lärdomar att dra av att få i dag klarar proven och vi vill undersöka vilket utrymme som finns att utforma dem på annat sätt.

“Socialstyrelsen kommer inte att göra avkall på patientsäkerheten. ”

Ett nästa steg kan vara att överväga kunskapsprov på engelska, om det visar sig att det är bristande svenska som förhindrar personer från att tillgodogöra sig sina akademiska meriter.

I dag lägger vi stor vikt vid att granska dokument som bevisar att du har en utbildning som till nivå, längd och innehåll mot­svarar exempelvis en svensk läkar- eller sjuksköterskeutbildning. För den som flytt från sitt land kan detta självfallet utgöra problem. Du har kanske inte fått med dig något utbildningsbevis, eller så kan dokumentationen vara ofullständig.

Socialstyrelsen kommer inte att göra avkall på patientsäkerheten. Den som söker sjukvård hos legitimerad hälso- och sjuk­vårds­personal ska kunna känna sig trygg med att den som ger behandlingen har den utbildning som krävs för arbetet och en god kunskapsnivå. Vi vill däremot ge bättre möjligheter att bevisa reell kunskap, färdighet och lämplighet. Vi diskuterar nu med berörda aktörer om en praktik som kan variera från ett par månader till ett halvår.

Arbetsförmedlingen kan bistå med tidig identifiering av personer med vårdutbildning. Kommunerna och andra aktörer erbjuder språkundervisning. Landstingen kan erbjuda platser för provtjänstgöring.

Runt om i landet tas initiativ för att kombinera praktik inom vården med samtidig språkutbildning. Vi ser nu möjligheter att tillsammans med centrala aktörer skapa en enhetlig väg för vårdens alla legitimationsyrken, så att fler människor från länder utanför EU snabbare kan bidra med sina kunskaper på den svenska arbetsmarknaden. 

Kommentarer

 • Natali 2015-11-25 20:53:10

  Hej! Om ni vill göra någon skillnad och vill utveckla proccessen,kan ni baraenkla detta. Gör fler TULE prov tillfälle,t.ex. tree gånger om året. Snabbare tid att hantera validering(10 månader är för mycket,allvar). Om ni vill ha duktiga läkare bara låt dem göra provet.Fler av oss (som utländskaläkare) har hög kompetens,vi är inte läkestudent ,vi behöver inte hälp från seniora läkare,vi behövr inte leka mer omkring den huvud saken,dvs,PROVET. Jag har varit i medicin för tio år sen,min kunskap som läkare utmärker i jämförelse med läkare som jag arbetar med som en praktikant eller bara medhjälpare. Vi behöver inte kombinera språk med praktik,det är bara slöseri med tid.Vi behöver bara en chans för att göra provet.Om jag klara spårkkrav mitt i december,då kan jag inte anmälla mig till provet tills juni eller julli. Tre prov tillfälle blir lagåm,och kortare hantering tid.(jag väntar för 11 månader sedan) MVH, Natali

 • Ahmad Mgharbell 2015-11-05 07:28:52

  Tack så jättemycket ! Men jag hoppas om Socialstyrelsen tar tillsyn till längd och innehåll motsvarar den svensk tid och innehåll i sama år när man fick sitt betyg och inte nuvarande tid.

 • Fritjof Konkas 2015-11-04 20:41:01

  Hellre ett ordentligt prov än att nån tjänsteman ska sitta och försöka "validera" dokument från diverse exotiska lärosäten. USA och Australien kan stå som förebilder. Lika för alla och stora möjligheter för den enskilde att själv påverka sina chanser att klara proven.

 • Agneta Berglöw 2015-11-04 16:01:39

  Socialstyrelsen kommer inte att göra avkall på säkerheten.Det är jag inte så säker på att det inte tummas på den.Är sjuksköterska sedan många år o har blivit patient o fått pröva vården från andra sidan både inom öppen o sluten vård. Har mött uppenbara problem i form av språksvårigheter,otillräcklig kunskap om hur svensk sjukvård fungerar såväl praktiskt som teoretiskt. Uppenbara kulturkrockar från manliga doktorer i mötet med kvinnlig patient..

 • Andrea B. 2015-11-04 10:49:23

  Jag ska hinna bli pensionär innan detta händer och jag är bara 34. Ska Socialstyrelsen fortsätta med TULE-provet i samma format kommer problemet inte att lösas. Så enkelt som att hitta på något förkortad "AT-like" tjänst och inte låta någon sekreterare skriva TULE´s frågor. Undrar vad Socialstyrelsen egentligen har får åsikt angående utländska läkare. Något form av passiv diskriminering tycker jag handlar detta om.

 • Nyfiken 2015-11-04 09:02:07

  Betyder "Vi tror att det finns lärdomar att dra av att få i dag klarar proven" att kunskapskraven ska sänkas?

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier