Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

<b>Gabriel Wikström</b> (S), folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister, och <b>Helene Hellmark Knutsson</b> (S), minister för högre utbildning och forskning.   

<b>Gabriel Wikström</b> (S), folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister, och <b>Helene Hellmark Knutsson</b> (S), minister för högre utbildning och forskning.    Bild: Meli Petersson Ellafi/Magnus Selander

”Nu tar vi ett samlat grepp om kompetensförsörjningen”

Vi behöver se på bristsituationen i vården ur ett brett perspektiv, skriver två ministrar. 

Annons:

Vi vill att svensk hälso- och sjukvård ska vara i världsklass. Den ska sätta patienten i centrum, och ha hög tillgänglighet. Den ska bedrivas forskningsnära och främja innovation. Den är på många sätt framstående redan i dag, men det finns stora utmaningar. En av de främsta är kompetensförsörjningen.

Ofta diskuteras brist på bland annat sjuksköterskor och läkare. För vissa specialiteter och på vissa orter finns tydliga bristsituationer. Men totalt sett har vi aldrig haft så många läkare och sjuksköterskor som i dag. Vi måste därför ta oss an dessa frågor ur ett brett perspektiv. Några nyckelområden är:

 • Sjukvårdens förmåga att rekrytera, utbilda och behålla medarbetare med rätt kompetens.
 • Hur medarbetarnas tid används, inte minst balansen mellan administration och patientkontakt.
 • Fördelningen av arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper.

Regeringen bjöd tidigare i år in bland annat sjukvårdens huvudmän och de största fackförbunden till en samling för vårdens kompetensförsörjning. I dag hålls ett möte inom ramen för samlingen med fokus på de högskoleutbildade vårdyrkena.

Men redan i den budget regeringen och Vänsterpartiet lagt fram finns flera viktiga satsningar.

Vi bygger ut utbildningarna till sjuksköterska, specialistsjuksköterska och barnmorska med drygt 1 500 nybörjarplatser till 2017. I budgeten avsätts en professionsmiljard som ska stötta arbetet med kompetensförsörjning, för att sjukvårdens proffs ska få vara just proffs och ägna mer tid åt patienterna.

“Sjukvårdens proffs ska få vara just proffs och ägna mer tid åt patienterna.”

Hälso- och sjukvården har en viktig resurs i många av de människor som nu flyr till Sverige med viktig vårdkompetens och utbildning från sina hemländer. Vi tillför därför 65 miljoner kronor till Socialstyrelsen år 2016, och 42 miljoner per år från 2017, för att stärka arbetet med att validera hälso- och sjukvårdspersonal från länder utanför EU/EES. Dessutom föreslår vi en kraftig utökning av kompletterande utbildning med 340 miljoner till år 2019 så att de som behöver komplettera exempelvis sin läkar- eller sjuksköterskeutbildning ska kunna göra det.

Det pågår även ett arbete mellan parterna inom ramen för satsningen på snabbspår för nyanlända, som syftar till att ytterligare snabba på etableringen.

För en välfungerande hälso- och sjukvård är det centralt med god samverkan med universitet och högskolor om forskning och innovation. Förutsättningar för detta är något som regeringen arbetar med inför nästa forskningspolitiska proposition.

Regeringen kommer i dag att fatta beslut om två myndighetsuppdrag kopplat till specialistkompetenskurserna inom ramen för läkares specialisttjänstgöring. Detta är en del i att se hur statens styrning av kurserna bör utformas för att säkra den långsiktiga försörjningen av specialistläkare. Statskontoret ska i samråd med berörda aktörer analysera statens ansvar för kurserna, och även lämna förslag på hur det bör vara utformat i förhållande till andra relevanta aktörers åtagande. Socialstyrelsen ska också föreslå hur uppföljningen kan utvecklas för att det ska vara möjligt att på ett systematiskt sätt bedöma behovet.

Detta är några åtgärder som vi nu vidtar. Men för att kompetensförsörjningen ska fungera tillfredsställande krävs även insatser från andra aktörer inom vården, inte minst landstingen. Insatserna måste också vara samordnade. En god dialog mellan alla inblandade aktörer – där dagens möte är en viktig del – är avgörande för att vi tillsammans ska kunna möta gemensamma utmaningar.

Kommentarer

 • Eva, uska som vill skapa livskvalitet 2015-11-13 19:48:17

  Utan undersköterskor stannar Sveriges omsorg och hälso-sjukvård! Om personerna i artikeln vill skaffa sig bra information om mycket bra exempel där undersköterskor har lyfts fram och synliggjorts inom vården, tag kontakt med Sahlgrenska sjukhuset, professor Jarl Ahlmen. Han tycker att det är läge att återanställa undersköterskor i hälso-sjukvården igen, eftersom det är kris inom hälso-sjukvården! Undersköterskor behövs också!

 • RozaN, uska med hjärta på rätt ställe 2015-11-10 21:54:03

  Ni pratar om vårdkedjan- läkare , sjuksköterskor. Jag undrar vart har ni stoppat undan undersköterskor? Den vårdkedjan som ni beskriver är inte komplett utan oss undersköterskor. Jag tolkar att på det sättet osynliggör ni vår yrkesroll samt vår yrkesprofession. Hur tänker ni kring detta? Om ni trampar över oss, utesluts vi ur den stora sammanhanget inom vårdkedjan. Snacka med proffsen för att komma till rätta, snacka med SUSF/ förening för alla undersköterskor o specialist undersköterskor i Sverige, ni kommer att inse att det är det som saknades. En bra kommunikation mellan parter är en framgång dr alla är vinare.

 • Carina Stolt 2015-11-10 18:47:13

  Tycker man i artikeln har glömt en mycket viktig yrkesgrupp, nämligen Undersköterskorna och deras kompetens samt deras kompetensutveckling! Som jag ser det är det av yttersta vikt att man inte glömmer bort att utbildningen för USKOR måste ses över och bli enhetlig över hela landet. Efter genomgången enhetlig utbildning ska man därefter erhålla Godkänd Licens. Om man genomför detta ovan har man därmed säkrat kvalitén inom vården samt höjt statusen inom den yrkeskåren och detta är av stor vikt för både patienterna och för att vi ska kunna bedriva adekvat och tillförlitlig sjukvård. Dessutom ska denna kompetens givetvis även visa sig i lönekuveret hos de USKOR som genomför denna enhetliga och kvalitétshöjande utbildning.

 • Dr.Dängrot 2015-11-08 15:51:32

  SKL har undlåtit sig att forbilda läkare i psykiatri och allmänmedicin under flera decennier. Här är bristen inte akut, den är så omfattande att det var flera decennier sedan kärnverksamheterna fungerade som de ska akademisk och kliniskt sett. Detta till stora merkostnader och lidande för samhälle och patienter. Läkarförbundet har redan kartlagt behovet inom allmänmedicin i mars 2013 (relativt nyligen) och man kan ju läsa publicerade fakta istället för att börja om och göra något konkret åt det. https://www.slf.se/Pages/63478/Prim%C3%A4rv%C3%A5rdens%20l%C3%A4karbemanning_rapport_mars2013.pdf

 • Kaj 2015-11-08 03:34:02

  "UVI och vårdsladder" Hej jag heter Kaj och är undersköterska skulle aldrig blivit sjuksköterska!

 • DL 2015-11-07 14:44:50

  @ ssk Nej det gör det inte. Det är en gammal skröna som finns i väggarna och som STRAMA försökt bearbeta sedan länge. Att dessutom ta urinstickor på kvinnor går emot Läkemedelsverkets rekommendationer från 2007. Jag tror bestämt att det bör införas obligatorisk fortbildning för främst hemsjukvården.

 • ssk 2015-11-07 13:46:54

  ....förvirring kan ha med UVI att göra!!

 • DL 2015-11-07 17:39:55

  @ Boman ja den hybris många av er bär på är slående. Specialkunskap i exakt vad? Att göra hembesök inom hemsjukvården är en veritabel plåga när ni ska besserwissa om saker ni inte har en djäkla aning om. Eller klassikern "patienten är förvirrad jag tog en urinsticka" när förvirring inte har med UVI att göra och trots att jag påtalar det x flera så vägrar ni fatta. Ni tror ofta att ni är doktorer eller ssk light. Fatta rollen ni har så kan vi få ett gott samarbete.

 • Kaj Johansson 2015-11-06 23:12:11

  Den sjuka vården: Folkhälsa och arbetsmiljö ska genomsyra politiken i kampen mot ohälsa och ökade samhällsklyftor! Nej känner inte igen "mitt" Sverige längre, vård-och omsorg i EU är bland de största arbetsplatserna och domineras helt av kvinnor ca 70% . Gick nyligen e-utbildning internationell folkhälsa synnerligen intressant motsvarande körkort borde ledande politiker ta oavsett färg som kandiderar på makt för sjukvården blir än mer komplex och då krävs grundläggande kunskapsbitar i folkhälsopussel i ledande positioner. Ja ny regering har en mängd bra förslag men där vården genomgår historisk genus-och arbetsmiljökris krävs betydligt mer kraftfulla åtgärder och nya grepp för att värna folkhälsan som anställdas rätt till hälsa. Arbetsmiljölagstiftning och Arbetsmiljöverket regelverk är stora delar kosmetika där arbetsgivare ytterst sällan tvingas till ansvar. Fick nyligen färsk statistik från Arbetsmiljöverket, knappats mitt fel att SLL misslyckats-Sverige använde aldrig min kunskap fullt ut, trist och kontraproduktivt för vården! Lycka till tjejer..

 • Boman 2015-11-06 18:15:05

  Kom för all del ihåg oss Uskor. Ofta med specialkompetenser genom delegering och lång erfarenhet om saker andra professioner bara läst om. Ta vara på kompetensen, nervärdera oss inte, lär den som behöver det som behövs istället.

 • ssk 2015-11-06 15:47:39

  ..tillägg. .samlat grepp om kompetensförsörjningen och titta brett ser jag att man inkluderar alla yrkeskategorier och hur man bäst tar till vara kompetensen,"nicha" arbetsuppgifterna specifikt till respektive yrkeskategori.

 • ssk 2015-11-06 13:56:03

  Stefan, ja det är teamarbete, Du nämner två saker" alla lika viktiga". ja såklart är det så,..... men vi har olika utbildningar och uppdrag men tillsammans står vi för "sjukvården" inom olika verksamheter och det är "VI" tillsammans. SSK är en akademisk utbildning liksom biomed, sjukgymnast, läkare m fl. Ja visst lär man sej mycket på usk utb. Jag har ju själv gått den! SSK-utbildning som är på högskolenivå innehåller annan kunskap på högre nivå, den har jag också gått och om man specialiserar sej sker ytterligare fördjupning..Precis som på andra högskoleutbildningar. Men återigen självklart finns det fler "spelare" inom sjukvården förrutom sjuksköterskor och läkare som är lika viktiga och förstår att övriga yrkesgrupper har synpunkter på det. Man kan dock konstatera att vårdplatser stängs ned och OP ställs in pga sjuksköterskebrist och den personalomsättning som nu hägrar förstör definitivt kvaliteen på omvårdnaden på avdelningar runt om i landet. Misstag vid ex läkemedelshantering och överrapportering har ökat liksom sjukskrivningar inom vår yrkesgrupp. Alltså en uppenbar patientsäkerhetsrisk. Men liksom det ibland blir ssk som har synpunkter på läkare i allehanda debatter som ibland är rätt tröttsamma . Låt bli att jämför er med andra yrkesgrupper utan driv era saker inom er egen yrkesgrupp.

 • Ssk 2015-11-06 12:43:41

  Det börjar gå inflation i alla subgruppers strävan att erhålla någon särskild status för att täcka upp för ett komplex. Ni som inte accepterar lön och det ni sysslar med -> börja plugga upp er. Merparten usk kommer ändå fortsätta arbeta till rådande lön eftersom de har vett att fatta att har man endast gymnasieutbildning med några efterföljande kurser så kan man inte kräva sjuksköterskelön. Någon måtta får det vara.

 • C.H USK 2015-11-06 12:10:01

  Vården måste börja vara mer rädd om oss. Vi behövs. Dåliga arbetstider. Dålig lön. Stress. Kroppen säger ifrån men då man vare sig har tid eller har råd att lyssna på kroppen fortsätter man sitt arbete och går så småningom in i väggen. Jag älskar mitt arbete. Tro inget annat. Men se oss. Se det vi gör. Uppskatta oss. Vi finns. Vi behövs.

 • Stefan Olausson, osynlig undersköterska. 2015-11-06 11:15:24

  SSK: Ett stort problem är man i dag i stort enbart pratar om de akademiskt utbildade i vården. En undersköterska behöver inte en akademisk utbildning men det gör inte faktumet att vi kraftigt undervärderas. Denna regering har bla inför lärlingsstjänster för en utbildning som kräver stort teoretiskt kunnande. Yrket ställer även stora krav på goda språkkunskaper, något regeringen helt bortsett från. Jag ser mig inte som viktigare än någon annan grupp i vårdkedjan, men jag ser mig som lika viktig. Varje steg i en trappa lutar sig på nästa. Med lite tur är första steget så välbyggt att det går att bygga en hel pyramid på det. Men för att det skall gå att bygga så starkt måste vi få legitimation, statusökning och framförallt lyftas och ses. Vi pratar om utbildningar, varför las specialisten på en högre nivå än vad grundnivån ligger på? Helt onödigt, ge oss möjlighet att göra karriär, ge oss mer ansvar och låt oss framförallt göra det vi är utbildade för. Det hade konkret avlastat systrarna och fått fler att stanna i yrket. Tillsammans är vi starka, något politikerklassen måste förstå och verka för. Gör de båda ministrarna det?

 • SUSF 2015-11-06 10:27:26

  Det är enbart proffs som har helhetssyn och vet att det bygger på fungerande team, att helt nonchalera det är obegripligt, ni har pratat med fack! Ni kanske skulle valt professionen istället, det som händer i det som ni skriver och har beslutat är att sätta olika yrkesprofessioner mot varandra, det vill vi hjälpa till och ändra på. För vi vet hur, Vi ser framemot ett mycket klargörande och spännande möte med er, Gabriel Wikström och Helene Hellmark Knutsson Föreningen för alla Sveriges undersköterskor och specialistundersköterskor, SUSF.se Marianne Stathin Ordförande Jan Höök Vice ordförande

 • SUSF 2015-11-06 10:20:43

  Det är enbart proffs som har helhetssyn och vet att det bygger på fungerande team, att helt nonchalera det är obegripligt, ni har pratat med fack! Ni kanske skulle valt professionen istället, det som händer i det som ni skriver och har beslutat är att sätta olika yrkesprofessioner mot varandra, det vill vi hjälpa till och ändra på. För vi vet hur, Vi ser framemot ett mycket klargörande och spännande möte med er, Gabriel Wikström och Helene Hellmark Knutsson Föreningen för alla Sveriges undersköterskor och specialistundersköterskor, SUSF.se

 • ssk 2015-11-06 09:31:09

  Självklart ska alla yrkeskategorier respekteras och vi arbetar i team. Självklart är biomed, sjuksgymnaster m fl viktiga samarbetspartner. Mej veterligen så är det inget som ifrågasatts ute i verkligheten på golvet av vare sej läkare eller sjuksköterska. Alla har ju sin specifika kompetens. Nej Veronika usk har inte huvudansvaret i omvårdnad ,det är sjuksköterskan som har det. Håller däremot med om att era kunskaper och insatser är otroligt viktiga för den goda omvårdnaden. Har själv varit usk men arbetat många år som spec.ssk. och hur gärna man än vill likställa sej med ssk så är och förblir det skillnader i utb.gymnasieutb jämfört högskoleutb och därtill olika huvud ansvarsområden med specifika arbetsuppgifter enligt föreskrifter och socialstyrelsen. SSK bristen är allvarlig inom slutenvården så är det. Arbetsvillkoren är för dåliga helt enkelt. Däremot borde man anställa fler usk på avdelningarna då skulle den basal omvårdnaden bli ännu bättre.Även anställa ekonomibiträden för att avlasta usk. etc.

 • Annan 2015-11-06 09:10:25

  Det finns andra ganska stora yrkesgrupper som ständigt glöms bort nämligen biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Utan dessa grupper stannar vården helt men det verkar inte politikerna vara medvetna om. Redan idag är detta bristyrken. Man behöver ha ett helhetsgrepp och få med alla kategorier som ingår i vårdkedjorna, det kommer inte att räcka med att satsa på vissa grupper. Alla som arbetar med och kring patienter har en funktion i vården oavsett vilken titel du har, ingen nämnd och ingen glömd skulle jag helst vilja säga.

 • Agneta Berglöw 2015-11-06 09:05:51

  Märks att denne sjukvårdsminister är helt grön o okunnig om svensk sjukvård.Det går inte att utbilda bort bristen på sjuksköterskor. 26.000 sjuksköterskor har under de senaste åren lämnat vården p.g.a helt absurda arbetsförhållanden med arbetsrelaterade sjukdomar som följd.Varför slita ut sig helt för en alltid urdålig lön som genererar en pension som man INTE överlever på. Har full förståelse för att Norge fortfarande lockar många svenska syrror över gränsen för att få arbeta med en värdig vård för patienterna o naturligtvis en lön som går att leva på.

 • Marja Koese 2015-11-06 08:48:13

  Kunderna i centrum, nytt schemaläggningssystem, ny planering, ny rapportsystem, etc etc......och vi? Finns det tid att göra det, att håller med med alla förändringar, behöver vi ett flygplan i.s.a. en bil? De som sitter bakom sitt skrivbord har verkligen ingen aning hur allt fungerar i vården! Kom och upplev själv. Jag kan gissa att de inte ens sina egna föräldrar vill att de ska uppleva det här. Allt kostar pengar men vet ni......slöseri med pengar där är ni bra i.....

 • Undersköterska. 2015-11-06 01:03:39

  Med tanke på hur man som usk ofta får utföra jobb som ssk delegerat ut borde vi om några vara omnämnda. Vi är en ofta bespottad och bortglömd yrkesgrupp. Vår utbildning har monterats ner i årtal, tappat status och är inte enhetlig. Varför? En av de viktigaste kuggarna i hjulet, som står vårdtagaren närmast. Vi för patientens talan, vi känner de bättre än andra, vi vet vilka behov och hjälpmedel de behöver. Ge oss statusen tillbaka, ge oss ett erkännande samt ge oss en enhetlig utbildning!

 • Stefan Olausson 2015-11-06 00:01:08

  Pseudonym: Eller så har undersköterskorna mobiliserat sig? Vi behöver inte hitta på användare. Vi är en av landets största yrkesgrupper, vi har en röst!

 • Lena Mared 2015-11-05 23:44:01

  Om arbetsgivaren kunde se till att bli en bra arbetsgivare så finns det all möjlig personal att tillgå! Se till att landstingen lär sig att BEHÅLLA kompetens på ALLA nivåer. Har SKL aldrig funderat över varför folk sticker från vården?

 • Yvonne 2015-11-05 23:37:04

  Så återigen är vi osynliga. Trots att det dygnet runt , år efter år är vi som står för den direkta omvårdnaden. Vi utför allt runtomkring vårdtagare även sjukvårdsinsatser. Vad händer tror ni om alla vi osynliga lågavlönade helt enkelt blir hemma under samma månad. Nej nu får ni lov att öppna ögonen och sluta diskriminera våra yrkeskår. Kompetensstegar, löneökningar och fler kollegor så att vi kan få bättre scheman. Vill ni ansvariga att yrkeskåre ska dö ut eller räknar ni kallt på att det fylls på med nya trälar som inget annat får. Vad slags vård får vi då

 • Jan 2015-11-05 23:34:42

  Jag undrar om ministrarna är ingnoranta eller är det bara ett uttryck för arrogans gemtemot undersköterskan roll i sjuvården? Jag tror att det är en blandning av båda. Annars får ni bevisa motsatsen? Men ofta har politiker inte den nödvändiga kunskapen från det reella livet. Man måste besitta kunskap för att kunna dirigera en orkester. Annars kommer det inte låta bra. Samma sak gäller om man vill förbättra sjukvården. Här har vi med multiprofissionella team att göra, där ingår också undersköterskan som en viktig kugge i maskineriet, utan den så blir det stopp. Här har vi att göra med människor som ofta är duktiga och som har bra kompetens men som aldrig nämnts i något sammanhang när det blir tal om sjukvård. Det måste bli slut på att USK blir ignorerad, utesluten och bortglömd.

 • Lena 2015-11-05 22:56:56

  Det är dags att vi undersköterskor också får plats i debatten -vård och omsorg är även vårat kunskapsområde. Det är nämligen vi som bär upp hela äldreomsorgen. Vi är basen som alla andra utgår ifrån - vi förmedlar information och problem till alla andra professioner som sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kostpersonal, dietister samt ger stöd och avlastning till anhöriga. Vi är förutsättningen för att alla andra yrkesgrupper i äldreomsorgen ska kunna arbeta med rätt saker. Vi är förutsättningen för ett värdigt liv för de gamla som inte längre kan ta hand om sig själva. Vi är dem som ska ge alla våra gamla rätten att leva hela livet fullt ut när de är behov av vård och omsorg. Vi ska vårda, aktivera och skapa meningsfullhet. Vi undersköterskor finns alltid där när våra gamla inte själva kan eller orkar kontakta eller själva inte kan beskriva sina problem och behov. Vi ska vara kontaktpersoner,vi ska förstå,vi ska lyssna och sätta oss in. Det kan inte få fortsätta att vi ska vara osynliga i debatten. vi måste få göra våra röster hörda för att förstå vår egen arbetssituation och vårdtagarnas behov.

 • Cristina 2015-11-05 22:52:24

  Jag uppskattar verkligen läkare, sjuksköterskor och beslutsfattare men konstaterar att uppskattningen inte alltid är ömsesidig. För jag är undersköterska dvs någon som är UNDER sköterskan, som inte nämns som sliter i det fördolda. Fast jag tycker nog snarare är ett UNDER att vi stannar. Ge mig ett skäl att stanna kvar i mitt yrke. Låt oss lämna plats till läkare och sjuksköterskor så att "sjukvårdens proffs ska få vara just proffs och ägna mer tid åt patienten" något jag trodde jag gjorde. För jag vill ha en yrkestitel värd namnet och lön som går att leva på.

 • Maria 2015-11-05 21:52:43

  Hej jag heter maria och är undersköterska... Hej Maria!!!!

 • Veronika 2015-11-05 21:42:20

  Det är vi undersköterskor som alltid har mest kontakt med patienterna från tidig morgon till sena kvällen. Vi jobbar ofta i skift vilket ofta innebär väldigt lite sömn. Vi hjälper de men allt från att väcka dem på morgonen, följa dem till toaletten och hjälpa dem att bli duschade, få rena tänder, rena kläder, serverade alla måltider och allt däremellan. Vi bäddar deras sängar, håller koll på när patienterna behöver hjälp, följer dem på olika undersökningar och vi har oftast flera patienter per undersköterska att ta hand om. Vi springer hela vårt arbetspass och hinner inte alltid Ha vår lunchrast. Sköterskorna för sitt jobb men det är vi undersköterskor som har huvudansvaret när det gäller omvårdnaden. Vad ska krävas för att vi ska bli uppskattade för våra arbetsinsatser i form av att vi blir synliggjorda, att vi får löner som är rimliga för det arbete vi utför???

 • Christine 2015-11-05 21:29:21

  Vart nämns uskorna? Inte någonstans och ändå har vi ett krävande jobb- finnas för människor oavsett situation. Jobba och slita för dåliga arbetsvillkor och låg lön. Stressa för att ta hand om andra människor och inte "orka" räcka till våra närmsta som barn och partner. Nej orken tar slut... Så nu är det dags att uskorna höjs upp både status, lön och bättre arbetsvillkor.

 • Veronika Öberg 2015-11-05 21:26:29

  Vi undersköterskor då??? Var finns vi i detta???

 • Jonas 2015-11-05 21:10:15

  Je suis undersköterska!

 • Rebecca 2015-11-05 20:52:08

  Undersköterska sen 13 år tillbaks, utan oss skulle vården fallera totalt. Gör många arbetsuppgifter som underlättar jobbet för våra sköterskor och fler kommer det att bli. När ska det uppmärksammas , räknas och erkännas av våra makthavare.

 • Claudia 2015-11-05 20:45:29

  Hejsan! Jag jobbar som uska på ett korttidsboende. Jag står din anhörig närmast och tar hand om hen varje dag, morgon/kväll/natt. Men är det någon som ser mig? Tackar mig? Knappast! Älskar mitt jobb men inger ser allt jag/vi gör. Man känner sig inte betydelsefull...

 • Backe 2015-11-05 20:43:32

  Jag bär upp usk rollen med stolthet! Jobbar på ett äldreboende och vilka är de egentligen som gör de mesta där? Sjuksköterskorna som sitter på kontoret och delar medicin, knapprar in nya ivp på datorn, läkaren som kommer och går ronden varannan vecka eller uskan som hjälper personena upp på morgonen, fönar och rullar deras hår, rakar bort stubbet i ansiktet eller som i detta fallet vi är i nu, sitter och håller en döende 94årings hand och bara finns nära när livet snart är slut? Som sagt, bär upp usk rollen med stolthet..

 • Kk 2015-11-05 20:36:44

  Som undersköterska i hemtjänsten så är det jag som är mellanhanden mellan sjukvård och min patienten. Ssk och läkare vet ju inte om den äldre är sjuk om ingen kontaktar dem. För många äldre idag är undersköterskan den person de träffar dagligen. I det ligger det stort ansvar på oss att vi ser o känner igen olika symptom och kontaktar sjukvården vid behov.

 • ANNA 2015-11-05 20:28:54

  Hej, Anna heter jag och jag är utbildad undersköterska mot akutsjukvård.

 • E. Hansen 2015-11-05 20:07:50

  Jag är en stolt undersköterska som jobbar i hemvården. Jag är delegerad av ssk att bland annat överlämna läkemedel, dela medicin i dosett, ge insulin, sondmata, byte av kateter. Jag jobbar hemma hos mina vårdtagare jag ser, hör och märker när något är fel då ringer jag ssk, en ssk som kanske inte känner just min vårdtagare. jag dokumenterar, jag skriver genomförande planer, jag hjälper mina vårdtagare med det de inte klarar själv. ssk, behovshandläggaren ,sjukgymnasten och arbetsterapeuten lyssnar på mig när vi har team för jag är den som känner vårdtagaren bäst. Jag är en stolt undersköterska och som namnet säger : vi utför UNDER varje dag. Nu är det dags att vi får betalt för allt vi utför och att vår status höjs!

 • ANNA 2015-11-05 19:34:11

  Undersköterskan då? Räknas inte vi?

 • Birgitta Wedahl 2015-11-05 19:32:25

  Intressant, de pratas om proffs och profession men ingen dialog förs med professionen endast med facken. Svensk sjuksköterskeförening ser fram emot en dialog.

 • kim queray-lundh 2015-11-05 19:26:47

  Det är en total avsaknad av respekt och okunnighet om hur vården fungerar att förbise undersköterskan, ingen kategori inom vården klarar sig utan den andra. Undersköterskans arbete är så viktigt så det känns som en skam att dessa inte nämns.

 • Majsan 2015-11-05 19:17:13

  Nu får det vara nog. Inom den palliativa vården är det fyra hörnstenar som är viktiga. En av dessa hörnstenar är Team arbete vilket inkluderar ALLA yrkeskategorier inom vården. Vi undersköterskor den som jobbar närmast den människan som behöver stöttas till att kunna få leva tills den dag hen dör. Se till att vi undersköterskor får rejält lönelyft, en yrkeslegitimation och möjlighet till kompetenshöjning. Hälsningar från en palliativ specialistundersköterska .

 • HR 2015-11-05 19:06:30

  Vänta lite, har ingen märkt att undersköterskorna glömts bort?!?

 • Malin goude 2015-11-05 19:03:55

  Är så trött på vår yrkeskategoris osynlighet såå jag inte orkar kommentera...har hur mycket att säga men det är ingen ide att ens försöka...

 • Mari 2015-11-05 19:01:26

  Vad ledsen och besviken jag blir, kan tro att det bara är läkare och ssk som håller vården uppe. Trodde verkligen att vi var mer betydelsefulla för alla. Tycker att ni får tänka om och värdera vårt arbete, om man så jobbar i äldreomsorgen, handikapp, sjukhus eller vårdcentral. Höj upp vår standard!! Tycker vi är fantastiska och gör ett superbra jobb. Men vi finns visst inte? Och jag trodde vi hade ett bra samarbete och vi kan så mycket mer än vad ni låter oss göra! Validera de som har fast arbete till uskor, så vi blir fler för snart finns vi inte. Se till att göra vårt arbete attraktivt och höj våra löner!! För vi finns faktiskt och vi är fantastiska!!

 • Fia 2015-11-05 18:28:30

  Vårt yrke Undersköterskor ,oftast grundpelaren i vården,blir nästan aldrig nämnt i diskussioner angående förbättringar för yrken i vården. Konstigt eftersom det råder stor brist på oss också ,men vi förväntas stå pall för allt utan att säga ifrån!Men nu är det väl nog, se till att införa legitimation även på oss och höj vår status för vi är på väg att utplånas som yrkesgrupp ! Satsa på oss innan vi försvinner,det vinner alla på både patienter,läkare,sjuksköterskor och hela samhället!

 • Marie-Louise 2015-11-05 18:27:19

  Jag blir så besviken när vi undersköterskor nervärderas hela tiden och får ta emot massor av nedvärderande kommentarer hela tiden. Man kan ju undra hur ett hus skulle se ut om det byggdes utan grund. Inte så bra kan jag tänka mej. Vården fungerar inte heller utan grund( usk som är omvårdnadsproffs). Vi ingår i teamet och känner patienterna bäst och kan servera sjuksköterskorna bästa möjliga informationen ang patienternas mående. Tack för mej stolt uska

 • Irina 2015-11-05 17:56:26

  Vart i det här samlade greppet finns vi undersköterskor? Med de pensionsavgångar vi har framför oss jämte att allt förre uskor utbildas så har vi ett stort bemanningsproblem att se fram emot. Hur ska undersköterskeyrket göras mer attraktivt om vi alltid ignoreras när vårdpersonal diskuteras?

 • Kerstin Wilhelmson 2015-11-05 17:49:57

  Jag blir otroligt besviken, bortglömda gång på gång & det är år 2015. Besviken & arg på dessa okunniga ministrar att dom inte begriper bättre

 • Ann-Helen 2015-11-05 17:32:05

  Vi är en oerhört stor grupp, vi undersköterskor. Många av oss är specialistutbildade, andra inte. Vi blir bortglömda i nästan alla debatter. Varför? Enligt mig är det både okunnigt, kränkande och oförskämt!

 • Stefan Olausson, osynlig undersköterska. 2015-11-05 17:18:12

  Hej mitt namn är Stefan, och jag är osynlig. Mitt jobb räknas inte och min inverkan på mina patienser sker inte. För jag är en undersköterska. Jag har valt att inte vara en sjuksyster eller läkare, jag har valt att vara undersköterska och jag har lån från 1,5 års studier för att ha äran att jobba närmare patienten än någon av de andra grupperna som utgör ett vård team. Jag ser dig och ditt barn, jag ser till att du inte är hungrig, jag ser till att du får sova torrt och jag ser till att mina kollegor sjuksystrarna och läkarna får en så bra grund om jag förmår att skapa för att ta så bra beslut som de bara förmår. Jag är en del av ett team, ett lag som räddar liv men även är med när ett liv slutar, jag jobbar alla tider på dygnet och alla dagar om året. Jag är viktig, mina kollegor vet det, mina patienter vet det men mina politiker i arbetarpartiet sossialdemokraterna ser mig inte. De jobbar aktivt för att hålla min yrkesgrupp ute ur debatten, inför lärlings tjänster som tydligt nervärderar min status och leder till lönedumpning. Utan undersköterskan tvärstannar vården, ingen mer sjukvård, ingen mer äldrevård, ingen mer hemtjänst. Är det då inte rimligt att fru Knutsson och herr Wikström faktiskt även räknar med mig och mina kollegor i sina fina utläggningar om status och utbildning, faktiskt ser oss?

 • Jessi 2015-11-05 16:56:53

  Utan Undersköterskan kommer ni inte långt. Vi behöver oxå bli uppskattade för vår fantastiska insats!

 • Mira Laine 2015-11-05 16:25:43

  Varför finns det ingen legitimation eller diplom som det står & bevisar att vi är undersköterskor? Nu måste man bara visa upp betygen från vård & omsorgsprogramet så är man undersköterska men många blir besvikna när det inte står någonstans.

 • Dzana 2015-11-05 16:25:22

  Ännu än gång har ni visat att undersköterskor är längst ned i hierarkin och att vi inte finns. Ni har visat att läkar- och sjuksköterskorskategori är de som har mer kompetens än oss undersköterskor. Men ni har ännu inte förstått att undersköterskor finns och synen på en undersköterska bör ändras fort! Annars är vi tillbaka i ett Sverige där ingen vill leva i, vi undersköterskor trots att vi älskar vårt yrke så kommer vi, våra kroppar inte klara av den fysiska belastningen lika så den psykiska påfrestningen som ni ger oss! Och redan idag har många gått in i vägen av oss USK, och ni har fortfarande inte insett att VI har en stark kompetens och det är vi USK som värnar mest om våra patienter. Det viktigaste är att våra patienter känner trygghet och vi som USK är där för att skapa den tryggheten för patienten.. Men att ni inte inser detta, det kommer komma en dag där få USK jobbar då de ej längre klarar av och då fallerar hela vårdsystemet. Tänk långsiktigt vilken tillgång vi USK är för VÅRDEN! Kortsiktiga lösningar har ständigt visat att de håller inte i längden! Glöm inte att alla PARTER behövs för att få en vård som kan motsvara de förväntningar som krävs för världsklass nivå, i de PARTERNA faller även UNDERSKÖTERSKAN in!

 • Anna Eriksson 2015-11-05 16:21:09

  Jag tycker det är hemskt vad som händer vården just nu nerdragningar sjuksköterskor och läkare säger upp sig. Men vi då undersköterskorna då??!!Hallå ingen pratar om oss som håller vården uppe och som sas upp i massor för ett antal år sedan. Varför tror ni att vården har blivit så mycket sämre,jo läkare och sjuksköterskor går på knäna, med uskorna borta så får dom ingen hjälp. Allt ligger på dom.Våra arbetsuppgifter är viktiga också vi har den patientnära vården den viktiga som gör att patienten mår bra rent psykiskt och fysiskt. Att glömma eller gömma bort vårat yrke är bland det sämsta som hänt sjukvården!!Även om vi inte har högskola som utbildning så räknas vi! Även vi en del av oss har högskolepoäng i olika kurser specialkompetens så upp till kamp USKOR vi ska höras!!

 • Malin 2015-11-05 15:51:20

  Bra att satsa på vården men vart har alla undersköterskor tagit vägen i debatten? Vi utgör en stor del i vårdkedjan så glöm oss inte. All personal inom vården är oerhörd viktig. Glöm inte det!

 • Therese 2015-11-05 15:48:50

  Jag blir grymt besviken, gång på gång glöms vi undersköterskor! Vi som står närmast patienter, kunder, boenden, vårdtagare! Våra arbetsuppgifter är också viktiga, lika viktiga som sjuksköterskor och läkares. Det är vi som först ser förändring, det är vi som observerar, vi hjälper dom flera gånger per dag, vi gör kontrakturprofylax, vi läser av deras mående osv. Vi är den viktiga länken mellan patient och sjuksköterska. Vi räknas också! Vi tar prover, lägger om sår, blodtryck, hygienskötsel, sondmat, gångträning, ta av och på kläder, vi är deras stöd när det känns jobbigt och svårt... Jag kan skriva en hel novell om vad en undersköterska gör.

 • David 2015-11-05 15:38:36

  Om vi ska fortsätta ha en vård världsklass så kan ni inte utesluta undersköterskans roll i det miltiprofrssionella teamet kring patienten, det blir ungefär som att ge en blind glasögon. Vi är den yrkesgrupp som är närmast patienten och som ser denne i de flesta situationer, vi utgör fronten i omvårdnaden och vården tillsammans med ssk. Tycker det är bristande respekt mot en hel yrkesgrupp att så kategoriskt undangömma undersköterskan och dess centrala roll i vården. Var är er verklighetsförankring i ert tänk? Alla yrkesgrupper behövs för att få en fungerande vård.

 • Jenny 2015-11-05 15:30:57

  Jätte bra att satsa på vården,men det fattas en hel yrkeskategori. Var finns alla vi undersköterskor? Vi har lika viktiga uppgifter som läkare och sjuksköterskor, med en skillnad. Undersköterskor är de som är närmast patienten, det är jag som undersköterska som ser och sedan rapporterar till sjuksköterska och läkare om hur patienten mår. Jag som undersköterska lägger om sår,tar N blodtryck, tar blodprov,ser till att patienten får hjälp. Sjuksköterskorna gör en hel del annat jätte viktigt arbete,men mitt arbete som uska är lika viktigt för att patienten ska få rätt vård,och att sjuksköterskorna ska kunna fokusera på sina arbetsuppgifter och läkaren på sina. Jag undrar om ni skulle vilja uppleva vården utan undersköterskor? För snart kommer ni nog att få uppleva DET om ni inte börjar inkludera oss.

 • Gunilla 2015-11-05 15:27:38

  Hur kan ni glömma undersköterskorna helt och hållet? Det är vi som har den bredaste kompetensen när det gäller att ta hand om det psykosociala tillfrisknandet, det är vi som är närmast patienter och vårdtagare. Alla tre yrkesgrupper behövs och kompletterar varandra tillsammans med arbetsterapeuter, sjukgymnaster o troligtvis ytterligare fler. Men just undersköterskor tycks inte räknas, menar ni att sjuksköterskorna är de som ska sköta omvårdnaden av patienterna? Är det bara akademiker som är viktiga?

 • Elisabet 2015-11-05 14:48:27

  Tycker inte ni tar ett samlat grepp om kompetensförsörjningen om ni exkluderar undersköterskor som trots att vi saknar akademiska poäng (endel har det också) besitter en enorm kunskap inom omvårdnad Vården behöver ett tvärproffessionellt team där alla gör det dom är bäst på Att se patienten /en besviken uska med 31 år i yrket o akademiska poäng

 • Marianne 2015-11-05 14:34:06

  Så besviken jag blir, trodde Gabriel Wikström om mer, Ska vården räddas handlar det om tvärprofessionell samarbete, Att lyfta fram en profession eller två fungerar inte, det är redan prövat. Det behövs förstärkningar av jämställdhet, karriärmöjligheter för alla yrkesprofessioner, Jag är mycket besviken och som vanligt finns varken Undersköterskor, Medicinska sekreterare, rehabpersonal, Vården behöver fler utvecklingsmöjligheter för alla .

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier