Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Vårdanalys: Gör om de nationella riktinjerna

Kunskaperna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer når inte ut till patientmötet, enligt Vårdanalys.

Annons:
Vårdanalys generaldirektör Fredrik Lennartsson.

– Dagens riktlinjer är inte utformade för att användas i patientmötet. Det går, till exempel, inte att söka i excelfiler på nätet när man har patienten på rummet, säger projektledare Nina Viberg på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Vårdanalys har studerat effekterna av Socialstyrelsens nationella riktlinjer ur ett patientperspektiv. Totalt handlar det om femton riktlinjer, som till exempel vid astma och kol, diabetes och hjärtsjukdom. Tillsammans innehåller de 2 638 rekommendationer som är rangordnade enligt en tiogradig prioriteringsskala (1–10).

Myndighetens genomgång omfattar endast de högst prioriterade rekommendationerna, 1–3, eftersom det är så entydigt att de ska öka i omfattning, samt de åtgärder som ska mönstras ut. Men endast för var tredje rekommenderad åtgärd kan man se en tydlig förbättring åren efter det att riktlinjen har publicerats.

Dagens nationella riktlinjer understödjer inte en patientcentrerad vård, anser Vårdanalys. Det beror på att det saknas strukturer och processer för att ta vidare, implementera och följa upp riktlinjer i vårdens vardag.

Myndigheten föreslår därför ett helt nytt system för kunskapsstöd som ska stärka patienternas möjligheter till delaktighet och inflytande och som dessutom är mer heltäckande. Eftersom många aktörer kommer att vara involverade i arbetet med ett sådant system anser Vårdanalys att det är viktigt att regeringen tar det samlade ansvaret för det.

– För att vården ska nå sin strävan mot en mer patientcentrerad vård behövs ett kunskapsstöd som understödjer patientcentrering, säger Vårdanalys generaldirektör Fredrik Lennartsson i ett pressmeddelande.

 

 

Relaterat material
Riktlinjers aktualitet ifrågasattes på möte
SKL och Socialstyrelsen ”dubbeljobbar” kring riktlinjer

Kommentarer