Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Depression ökar i Stockholmsområdet

Invånarna i Stockholm lever längre, och kan räkna med fler fullt friska levnadsår. Länets stora och ökande folkhälsoproblem är depressioner och ångest, enligt Stockholms läns landsting nya folkhälsorapport.

Annons:

Bild: Thinkstock

Mer än var tionde (11 procent) vuxen kvinna och fem procent av männen — totalt 140 000 personer— drabbades av depression eller ångest i fjol. Det är en påtaglig ökning sedan 2006. Då var andelarna sex respektive tre procent. Dessutom har trenden av sjunkande självmordstal planat ut under 2000-talet.

Den förväntade medellivslängden var i fjol 85 år för kvinnor och 81 år för män i länet. Men det finns sociala skillnader i livslängd och sjukdomar, och eftersom länet är segregerat uppstår även tydliga geografiska skillnader i hälsa, enligt rapporten.

Kommentarer