Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Fel medicin till många äldre

Fyra av fem äldre har fel i sina läkemedelslistor, visar en granskning av 116 patienter vid Ängelholms sjukhus. 

Annons:

I tre fjärdedelar av fallen kan felaktigheterna påverka patienterna negativt, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

– Bristerna i systemet innebär en stor risk för patientsäkerheten. Om den sjuke inte får korrekt läkemedelsbehandling finns det risk för längre och försämrad sjuklighet och att personen måste stanna längre på sjukhuset, säger klinikapotekaren Karin Tunér, som genomfört granskningen, till kanalen.

Felen uppstår när patienterna flyttas mellan olika vårdinrättningar. Sjukhus, vårdcentraler och den kommunala äldrevården följer olika behandlingslinjer. Det kan ta timmar att reda ut en enskild patients medicinlista, något som kan vara svårt att hinna med när trycket är högt.

Kommentarer