Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

<b>Heidi Stensmyren</b>, ordförande i Sveriges läkarförbund, och <b>Veronica Magnusson</b>, förbundsordförande i Vision.  

<b>Heidi Stensmyren</b>, ordförande i Sveriges läkarförbund, och <b>Veronica Magnusson</b>, förbundsordförande i Vision.   Bild: Izabelle Nordfjell/Bildbyrån (Stensmyren)

”Med fler medicinska sekreterare skulle vården bli effektivare”

Det går att fördela ­vårdens arbetsuppgifter så att kompetensen används på rätt sätt och resurserna utnyttjas mer effektivt, skriver ordförandena för Läkarförbundet och Vision. 

Annons:

Flera undersökningar har visat att värdefull läkartid går åt till andra uppgifter än att träffa patienter. I stället ägnas tiden åt att skriva i patienternas journaler, leta vårdplatser eller fylla i statistik. För att komma åt det här resursslöseriet krävs professionell personal med kunskap om administration inom hälso- och sjukvård och medicinsk dokumentation, det vill säga medicinska sekreterare.

Ekonomiskt går många landsting redan på knäna. Av samtliga 21 landsting går 18 med ekonomiskt underskott och tvingas nu spara. Situationen är så pressad att personal riskerar uppsägning trots en redan ansträngd arbetssituation. För att kunna sköta sitt åtagande och fortsätta att ge adekvat vård, be­höver vården i landstingen effektiviseras, men så klokt som möjligt. En viktig pusselbit är att använda rätt kompetens på bästa och mest ändamålsenliga sätt. Vårdadministration måste därför ses som en integrerad del av patientsäkerheten där medicinska sekreterare är en värdefull garant för kvalitet i vården.

Ett skäl till dagens prekära situation är drastiskt förändrade arbetsvillkor under början av 1990-talet då kraftiga rationaliseringar genomfördes. Yrkesgrupper försvann och den personal som svarade för mycket av administrationen reducerades kraftigt eller upphörde helt. Följderna av dessa åtgärder lever fortfarande kvar i vården. De flesta verksamheter har i dagsläget därmed svårt att få läkartiden med patienterna att räcka till.

Samtidigt blir it-systemen allt mer komplicerade. I många landsting är underhållet också eftersatt och medarbetarna vittnar om omfattande tidsspill på grund av it-strul. Den förenkling och effektivisering av journalsystemen som vi hoppats på har skjutits på framtiden.

“Det finns ingen tid att spilla. ”

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med en växande befolkning och en stor andel äldre. För att klara att ge patienterna kontinuitet och undvika ytterligare växande vårdköer krävs nytänkande och att ta tillvara alla resurser. Vid årsskiftet presenterar regeringens samordnare Göran Stiernstedt sin utredning om hur hälso- och sjukvården kan utnyttja sina resurser mer effektivt. Men redan nu kan landsting och regioner fördela ­vårdens arbetsuppgifter så att kompetensen används på rätt sätt och resurserna utnyttjas mer effektivt.

Det finns ingen tid att spilla. Ett av de landsting som insett detta är Sörmland. En av länets vårdcentraler har anställt fler medicinska sekreterare som tagit över många administrativa arbetsuppgifter som läkare och annan vårdpersonal tidigare utfört. Ett resultat är att tiden med patienterna ökat och ekonomin förbättrats.

Vårt gemensamma mål är en mer effektiv hälso- och sjukvård med hög kvalitet som bättre tar tillvara på de olika yrkes­gruppernas kompetens. Det skulle ge både ekonomiska vinster, förbättrad arbetsmiljö och större fokus på patienten. Hit hör be­hovet av fler medicinska ­sekreterare som av­lastar vård­personalen så att de kan använda sin tid till att göra rätt prioriteringar. 

Kommentarer

 • Letar praktiplatser över hela Sverige 2016-01-07 11:11:05

  Eftersom efterfrågan på medicinska sekreterare är så stor så borde det vara en självklarhet att alla skulle vilja ta emot praktikanter. I dagsläget får man ringa runt till både praktiksamordnare och privata mottagningar många gånger för att hitta praktikplatser. Uppmana era medicinska sekreterare att ta emot praktikanter från alla skolor. Jag hoppas hittas praktikplatser över hela Sverige

 • Carl-Martin 2015-12-11 19:58:38

  Bra idé, men: Läkarsekreterarnas löner är en skam för sjukvården.

 • Hanna Gyllensten 2015-12-10 16:14:51

  Kan vi nu förvänta oss att förändringen i Sörmland följs upp så att alla som förespråkar det ena eller andra alternativet får svart på vitt vilken metod som faktiskt är effektivare? Om inte annat borde ju de som förespråkar fler sekreterare vara angelägna om en sådan uppföljning, om de verkligen tror på att det ökar effektiviteten, för vi kan nog inte förvänta oss att de landsting som tidigare valt att "rationalisera bort" sekreterare för att minska kostnader ska ta initiativ till detta.

 • ssk 2015-12-09 14:44:07

  Beroende på vilken gymnasiegrund den enskilda står på så har sekreterare 1-2 års påbyggnadsutbildning på yrkeshögskola. I allmänhet dagspass och i undantagsfall helger och röda dagar i tjänstgöringen. Annars är det en bra jämförelse med undersköterskor och mentalskötare vad det gäller formell kompetens. Problemet är dock fortfarande: Vad behöver de sjuka för personal? (Ang. löner så ska noteras att vid varje första landstingsmöte i nov. varje år fastställer politikerna sina egna ersättningar. Sen får vården ta det som blir över.)

 • Magnus Röjvall, allmänläkare 2015-12-09 14:37:39

  Läkare ska såklart ha hjälp med register, servas med data kring kvalitetsuppföljning mm. Men att journalföringen ska ske via diktafon ser jag som helt förlegat. Åtminstone i öppnvården där jag arbetar. Unga doktorer skriver inte mycket långsammare än de dikterar, särskilt om man räknar med tiden som går åt till att signera/rätta sekreterarnas utskrifter istället för att direkt signera en egen anteckning. Dessutom ägnas massor av tid åt att lyssna på egnas och andras diktat i väntan på utskrift. Mer än hälften av journalinnehållet är ju dessutom upprepningar, och incitamentet att åtgärda det blir aldrig starkt nog när doktorer läser in icke-strukturerade journalanteckningar som andra ska skriva ut. Dessutom är det en patientsäkerhetsrisk när remisser anländer sent efter fördröjda utskrifter, och när man inte har tillgång till egnas och kollegors anteckningar när provsvaren anländer samma/nästa dag, men utskriften dröjer. Alltså, gärna sekreterare i viss mån, men till rätt saker. Journalföringen är en alldeles för viktig och integrerad del av modern och snabb sjukvård, för att placeras i diktathögar "på vänt". Att alltid ha akuta utskrifter i öppenvård skulle kräva alltför mycket administrativ personal "på vänt"

 • Sanna 2015-12-09 12:25:43

  DL. Visst jag känner till hur läget är. Dock har en nyexad med.sek mellan 18-20 000 kr i ingångslön efter två års utbildning på högskola ( i Sörmland). Om man jämför med en uska som kan utbilda sig till under 6 mån och få samma lön eller lite mer. Det rimmar illa. Dessutom har löneutvecklingen varit usel. De som arbetat 30 år i med.sekyrket ligger på en lön runt 25 00. Det känns inte så lockande att utbilda sig till yrket då. Visst, alla vill vi ha mer i lön men det får fan finnas prioriteringar och sunt förnuft. Man ska inte behöva gå två år på högskola och ta studielån och sedan jobba hårt men knappt kunna försörja sin familj.

 • DL 2015-12-08 19:12:41

  @ Sanna. Alla ska ha mer lön helst 200%. Läkare, ssk, usk, sekreterare, städare, vaktmästare. Men det finns inte utrymme till det ekonomiskt då vi lever i ett moment 22 samhälle där redan idag höga skatter dräper investeringar som i sin tur fungerar som motor för ökade skatteintäkter på sikt. Med det system vi haft och har - olika nyanser av socialism inkl Alliansens faktiskt väldigt röda ekonomiska politik - så kommer vi aldrig ur detta moment 22. Samhället behöver göras om i grunden med platt skatt, minskade utgifter för statlig administration, och kanske även en medborgarlön som ersätter sjukersättning, A-kassa och bidrag men som ändå är så lågt att det motiverar utbildning och arbete.

 • ssk 2015-12-08 15:31:30

  Primärt är det vårdplatser till sjuka som behövs inom vården. Väl på plats så behöver de sjuka vårdpersonal. IT-hjälpmedlen kan och ska självklart fortsätta utvecklas och effektiviseras till de sjukas fromma. Denna utveckling måste genomföras i nära samarbete med vårdpersonalen själva. Kanske är det inte i den offentliga vårdens kliniska administration utan i landstingens politiska administration effektiviseringarna behöver genomföras.

 • Sanna 2015-12-08 11:16:52

  Det blir billigare att anställa sekreterare och lägga en massa arbetsuppgifter på dem än att anställa fler läkare. Sekreterare har otroligt eftersatta löner på inte ens en tredjedel av en läkarlön. Kanske borde sekreteraryrket belönas lönemässigt i takt med ansvar och krav på utbildning? Nej det har ingen tänkt på, skitbra med billig arbetskraft.

 • skt 2015-12-08 07:58:58

  Borde införa dikteringsprogram som i realtid skriver in det som läkaren dikterar i joirnalen. Finns i andra länder och fungerar bra där. Finns program som lär sig hur läkaren dikterar. De lär sig termer, grammatik och även att bättre tolka läkarens röst. Med dessa program kan man frigöra sekreterartid såväl som lälaretid samt att anteckningar, intyg, brev och remisser blir skrivna direkt och inte flera månader senare.

 • Kaj 2015-12-08 02:04:34

  Ny tider behöver gamla lösningar...Hmm både född och uppväxt i Sverige och med redan som ung man tidigt 1980 tal. Idag finns gott om folk som vet och påstår sig veta bättre än dom flesta på golvet men var väl därför dom ansåg lämpade till jobbet? Oavsett så ser utveckling ut medbestämmande och inflytandet i vården 2015, har blivit riktigt ledsamt, trist , fnösktorrt och brist på arbetsglädje. Ps. Bra förslag läkarförbund, lite sent påkommet och repris vad som hävdats länge! Men får säkert hyffsat genomslag!

 • ssk 2015-12-07 20:29:56

  Före it infördes så skrevs läkares journaldiktat ut på papper av sekreterarpersonal. Numera motsvaras dikteringen av att läkare och annan journalpliktig personal själv skriver in sina diktat. Hur mycket alt. litet tid skulle sparas av "den värdefulla läkartiden" om läkare åter ska börja diktera och så invänta att dessa blir inskrivna i journalerna? Har sekreterare den logistiska kompetens som krävs för att flytta, skriva ut och in patienter? Jag gissar att det är mer effektivt att investera i fler vårdplatser.

 • Anki 2015-12-07 18:59:28

  Skulle vilja veta lite mer specifikt vilka administrativa arbetsuppgifter som har flyttats från läkare till sekr. Jag är absolut för att omfördela om det är möjligt....

 • Helena 2015-12-07 15:01:10

  Det verkar ju som att alla är helt överens om detta, och vi har pratat och utrett detta i sååååå många år, och alla kommer fram till samma tankar som artikelförfattarna. Men när det verkligen gäller så verkar det som att beslutsfattare på nivån enhetschef/verksamhetschef/personalstrateg, inte har modet/kunskapen/viljan att göra något åt det. Frågan är vem man är rädd för....eller för vad - eller är det okunskap? För på sådär 30 år skulle väl ändå även sjukvårdens organisation kunna ändras, eller?

 • Helena 2015-12-07 13:23:18

  Äntligen - så bra!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier