Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Bild: Thinkstock

Möjlig mekanism bakom symtom av bipolär sjukdom funnen

Svenska forskare har funnit en gen som kan kopplas till psykoser och svåra minnesproblem hos personer med bipolär sjukdom. I förlängningen kan upptäckten leda till nya mediciner för dem som lider av bipolär sjukdom.

Annons:
Mikael Landén
Bild: KI/MEB

Det är sedan tidigare känt att både schizofreni och bipolär sjukdom i stor utsträckning är ärftliga sjukdomar. Forskningen har också identifierat vissa gener som ökar risken att insjukna, men de kan bara delvis förklara varför vissa blir sjuka, andra inte.

Den nya studien kan dock koppla en bestämd gen till biokemiska förändringar och vissa symtom hos dem som lider av bipolär sjukdom, vilket är nytt.

– Det är i alla fall ett steg framåt. Vad vi har gjort är att vi har försökt att beskriva hela kedjan och vilka biologiska mekanismer den här genen är inblandad i, säger Mikael Landén, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet i Solna.

Tillsammans med kolleger vid Sahlgrenska akademin i Göteborg är han ansvarig för studien, där ett 70-tal personer med bipolär sjukdom deltagit.

Förhoppningen är att de nya rönen ska leda till nya läkemedel som kan lindra symptomen hos dem som har den speciella genen. Men vägen dit kan vara lång. I bästa fall kan man hitta en medicin som redan är i bruk mot andra åkommor.

– Det finns ju redan i dag väldigt många läkemedel som påverkar immunsystemet. Vi hoppas att andra forskare ska titta på våra upptäckter och tänka så här: Ah, vi har ju ett läkemedel som griper in i precis den här mekanismen, så låt oss pröva det, säger Mikael Landén.

Forskarna bakom studien tror att de nya rönen också kan ha betydelse för dem lider av andra psykossjukdomar, till exempel schizofreni.

Läs mer i abstract:

Carl Sellbgren med flera. A genome-wide association study of kynurenic acid in cerebrospinal fluid: implications for psychosis and cognitive impairment in bipolar disorder. Molecular Psychiatry, publicerad online 15 december 2015. Doi: 10.1038/MP.2015.186

Kommentarer

 • Anders Tedestrand 2015-12-21 20:27:24

  Det är sannolikt sällan en gen är upphov till sjukdomstillståndet. Genen kan möjligen göra människan mottaglig för tillståndet, 1000 tals andra tillstånd. Problemet är också med största sannolikhet prägling i barndom eller annat traumatiskt som utlöser och automatiserar tillståndet. Forskningen har fel fokus/ detaljfokus. Finns ingen vetenskaplig disciplin som löst komplicerade problem på det sättet någonsin? Därför kan bara patienten bota sig själv. För det krävs först en visuell överblick av helheten som kan läras ut. Därefter leder patienten själv processen med den psykologiska orienteringstränaren/utbildaren. Det är en färdig karta som fungerar generellt oavsett tillstånd. Bekräftelse finns här i olika former: www.psykologiskorientering.se

 • Vhst 2015-12-21 08:25:07

  Heja Haqvin, bra kämpat!

 • Haqvin 2015-12-16 17:29:53

  @LäkX: Psykologiska tjafset? Menar du de erfarenheter som patienterna själva kan förmedla från sina levnadsbanor? Efter 40 år som brukarföreträdare kan jag konstatera, att psykosociala faktorer på ett fullkomligt övertydligt sätt kan förklara nästan all psykisk ohälsa, inklusive "bipolär sjukdom" och "schizofreni". Finns helt enkelt inget behov av att gräva i gener.

 • LäkX 2015-12-16 16:03:24

  Ja, konstitution för förhöjd sårbarhet tycker jag är mer rättvisande. Bra poäng. Språkvalet och grundperspektivet inom psykiatrisvängen är ofta en slags motpol mot det där psykologiska tjafset som andra får stå för. Dock inte att förringa att det biologiska perspektivet är viktigt i sammanhanget.

 • Haqvin 2015-12-16 15:38:41

  Artikeln börjar lite försiktigt med en lögn, nämligen att "schizofreni och bipolär sjukdom i stor utsträckning är ärftliga sjukdomar". Det finns ännu inget direkt genetiskt samband med dessa tillstånd fastställt, och därmed är påståendet falskt. Alla hittillsvarande studier har konstaterat en viss korrelation eller överrepresentation för vissa genvarianter hos människor med syndromen, vilket betyder att somliga diagnostiserade har sådana genvarianter, medan andra INTE har dem. Detta kan på sin höjd tolkas som att genvarianterna ger en något förhöjd sårbarhet, vilket INTE är detsamma som ärftlig sjukdom! Andra faktorer krävs för att syndromen skall uppstå. Det innebär att den något förhöjda sårbarheten mycket väl kan tolkas som mänsklig normalvariation!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier