Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Bild: Lif

Lif vill ge apotekare förskrivningsrätt

Låt apotekare skriva ut läkemedel. Uppmaningen kommer från Lif som menar att det skulle avlasta vården och spara pengar åt landstingen. 

Annons:

Läkemedelsindustriföreningen, Lif, propagerar i ett debattinlägg på Dagens Samhälle för att farmaceuter – efter rådgivning – ska få expediera receptfria läkemedel. Vd Anders Blanck påpekar att sjuksköterskor med tilläggsutbildning sedan 1980-talet har rätt att förskriva ett mindre antal läkemedel. Han tycker att något liknande borde gälla för apotekare.

Det skulle korta köerna i primärvården och ha positiv effekt på landstingens ekonomi. Som exempel nämns hostmedicin. Om en tredjedel av recepten för hostmedicin kunde hanteras direkt på apoteken skulle det innbära 430 miljoner kronor i kapade kostnader eftersom antalet vårdkontakter minskar, enligt Lif.

Vilka läkemedel som bör omfattas av förskrivningsrätten är dock oklart. Lif vill att en statlig utredningen undersöker saken. Men det skulle kunna handla om de vanligaste typerna av hostmedicin eller kortisonsalvor i mindre förpackningar mot lindrigare eksem.

Kommentarer

 • Apotekare pensionerad 2016-01-14 07:35:37

  Före 80-talet ombads ofta läkare skriva ut receptfria läkemedel till sina patienter av patienterna själva, som fick dem nästan gratis då via läkemedelsförmånen. Kunde vara ett halvdussin olika preparat och särskilt värktabletter. I början av 80-talet togs denna möjlighet bort att skriva receptfritt på recept. Under 80-talet började receptbelagda läkemedel bli receptfria, som avsvällande näsdroppar. Innan gick man till läkare för att få Nezeril mot snuva och samma sak med mediciner mot pollenallergi. I början av 80-talet kom apotekens vinst från receptbelagt, men då började man satsa på handelsvaror, som hudvårdsprdukter, tandvårdsprodukter mm och införa att man fick plocka dem själv. Innan såldes allt bakom disk. Minns att för herrar kom ett billigt alkoholhaltigt oparfymerat hårvatten, som blev populärt bland A-laget. Ganska snart gav icke-receptbelagt vinsten för apoteken och då sänktes apotekspåslaget på receptbelagt. Prissättningen av receptbelagda ändrades, så billiga läkemedel fick högre påslag och dyrare läkemedel lägre. Innan var det 35 % påslag på alla läkemedel + en liten expeditionsavgift. Under 80 talet satsades på information och utbildning av personalen. När apoteken var privata fick inte apoteken informera om vilket receptfritt som var bäst. Det negativa under 80-talet var att apotekare försvann från apoteken och ersattes av receptarier. Idag är nog 70 % av cheferna på apotek receptarier och så var det inte på den privata tiden före 1971. Huvudfokus för de apotekare som var kvar administration.

 • Bmsk och ssk 2016-01-13 15:42:45

  Men vad är vitsen med detta förslag? Receptfria läkemedel krävs inget recept för. Däremot om ett sjukdomstillstånd kräver långvarig behandling och därmed ger rätt till rabatt enl. läkemedelsförsäkringen. Förslaget från LiF rör alltså endast förskrivning av receptfria läkemedel för eventuell rabatt i större mängder. Det är endast en möjlighet för apoteken att sälja mer. Inte omsorg om sjuka eller om vården. Business as usual alltså.

 • Apotekare pensionerad 2016-01-11 15:42:48

  Skulle gissa att det kanske kommer ett eller två apotekarförskrivna läkemedel per år. Ungefär som förr när receptbelagda mediciner blev receptfria. Ett par timmars utbildning till apotekarna per preparat. Nästan säker på att läkemedel mot rökning kommer först och sedan sömnmedel. Det blir inga 200 preparat på en gång utan en långsam introduktion. En annan sak som kan vara möjlig är att läkemedelsföretagen får ansöka till Läkemedelsverket om att ett visst läkemedel skall bli apotekarförskrivet ungefär som receptfritt idag och bollen ligger då hos läkemedelsföretagen.

 • Marcus 2016-01-11 15:28:12

  Intressant diskussion. Vem bedömer vilket läkemedel patienten skall erhålla? Patienten? Apotekaren? I så fall efter vilken bedömning? Patientens? Apotekarens?

 • Lars Sundström 2016-01-11 09:46:42

  Apoteken bör inte nån i större utsträckning göra patient-bedömningar även om kompetensen skulle finnas i enstaka fall, men däremot bör man mer än nu stödja samspelet med förskrivaren då behovet finns. Stödet bör i högre grad än idag sikta på bredare frågor som kan vara medicinska till sin natur, då dessa som gagnar säkerhet och och tillgång på information runt förskrivna läkemedel, och i denna ambition inte begränsa stödet till information om läkemedels snävt farmaceutiska aspekter. Jag tror och det är väl omskrivet, att det finns en knapphet på väl infomerad vägledning i vårdsamhället. Att läkemedlen får bli inkörsport i ett slags vårdlotsassisterande arbete, t.ex. återkoppling till förskrivare, är inte fel eftersom felmedicinering är ett speciellt adresserat problemområde. Apoteken har en god geografisk täckning och numera mycket god tillgänglighet.

 • Apotekare pensionerad 2016-01-10 16:18:25

  Student, Svårbegripligt varför Hjärtat gör så om de inte vill ha fler förpackningar per uttag för då lönar det sig, eftersom summan per uttag ökar och besöken blir färre.. Att icke-receptbelagt ger vinsten kunde man misstänka länge. T.ex Statliga Apoteket satsade på apotek utan receptbelagda mediciner. Lagerkostnaderna är höga på receptbelagt. Dyra mediciner kunde tidigare gå ett par tusen kronor i förlust per uttag, vilket gjorde att de inte lagerhölls så man kunde skicka kunden till annat apotek, som fick ta förlusten (gissar detta). Receptbelagda mediciner är idag ett sätt att få in kunden i apoteket för att kunna sälja annat mer lönsamt. Notera att ett modernt apotek har recepten längst in och på väg dit passerar man en massa lockande icke-receptbelagda produkter som man tjänar bättre på. Apoteken har kundklubbar och de kan ibland erbjuda rabatter på 25 % på icke-receptbelagt, vilken ger fingervisning om lönsamheten på dessa. På Statliga tiden var att vara chef på ett sjukhusapotek finast idag är det nog bäst att vara chef på ett apotek på en galleria - mycket spontanköp av icke-receptbelagt ger hög lönsamhet.

 • allmänläkare 2016-01-10 15:32:02

  beklämmande nivå

 • LäkX 2016-01-10 15:21:35

  Intressant hur känsligt detta ämne är. Professionernas revirpinkande och mässande om sin egen fantastiska betydelse. Det är insnöat, men så blir det ju lätt i Korridorland. Vad det gäller läkarrollen så är den under stark förändring och den klassiska kunskapsbärande auktoritetsrollen, som haft sin funktion, kommer inte vara efterfrågad när bättre IT-stöd utvecklas. Att förskrivningsrätten breddas till andra professioner är fullkomligt naturligt och välkommet. Det kanske inte sådan rocket-science ändå, eller hur? Den beslutsfattande rollen behöver inte knytas till förskrivningsrätt. Men förövrigt rekommenderar jag ändå alla vårdarbetare att byta jobb.

 • Student 2016-01-10 15:10:44

  @Apotekare pensionerad: Men om det stämmer som du säger att receptbelagda läkemedel inte ger vinst för apoteken, hur förklarar du då uppgifter om att apotekspersonal uppmanas arbeta för ökade receptuttag? http://www.dagensapotek.se/artiklar/2015/12/03/sa-far-apotek-hjartat-kunder-att-hamta-ut-mer-receptbelagt/

 • Apotekare pensionerad 2016-01-10 12:37:14

  Kanske värt att poängtera för den medicinsk personal att receptbelagda läkemedel ger ingen vinst för apoteken utan det går plus minus noll. Vinsten kommer från tandborstar, hudvård, vitaminer mm samt receptfritt. Så apoteken tjänar inte på att förskriva receptbelagt. På dyra läkemedel var det tidigare låga påslag om läkemedlet kostade 5000 kr fick apoteket ungefär 150 kr. Nu har detta nyligen uppjusterats, men jag vet inte hur mycket. Detta har givit konstiga effekter en disputerad apotekare, som startade eget apotek specialiserade apoteket på hudvårdsprodukter och inte på läkemedel som man kunde tro med tanke på hans långa utbildning. Idag kan apotekaren ordinera receptfritt och sjukvårdsprodukter. Det är sällan det kommer klagomål på det. Självfallet borde apotekare ha rätt att ordinera receptbelagda läkemedel, som troligen blir receptfria eller är enkla att ordinera. Varför inte ta fram en lista på preparat och granska den istället såga förslaget utan att man vet vad det egentligen innehåller. Allmänheten har ordinationsrätt för receptfria läkemedel utan inskränkningar utan man får köpa dem även fast man är dement, begåvningshandikappad och analfabet.

 • ssk 2016-01-10 10:33:09

  Oavsett denna fråga i sak är det av stor vikt att alla inom vården får klart för sig vilken utbildning andra grupper har. Som ssk jobbar man med läkare som vanligen inte har en susning om innebörden av den specifika omvårdnadskunskap ssk har som t.ex. inte har något genemsamt med uskors utbildning. Det är otroligt frustrerande. Många gånger anklagas man på förringande sätt för att vilja ta över läkaruppgifter samtidigt som läkare klampar omkring som elefanter i en blomsterrabatt i det som är ssk:s unika ansvarsområden. Förebyggande hygien är en faktor där ingen läkare, utom hygienläkare borde vara involverade. Idag tror många läkare att de är ledande hygienexperter efter att ha insett, på 90-talet, små delar av sådant ssk kunnat sedan urminnes tider. Jag ser stort behov av ökad kunskap om apotekares, dietisters, fysioterapeuters, logopeders, osv utbildning och funktion. Idag uppstår ofta kollisioner och misstag för att fel professioner tas in, för att perspektivet är för begränsat och för att vi inte vet vad andra kan. Ett exempel jag sett på nära håll i 20 år är när dietister tas in av läkare till att beräkna näringsvärden utan att man tar hänsyn till det man ser som ssk, vad en patient tycker om, vad patienten klarar att äta, att patienten behöver få så mycket på kvällen att han inte vaknar av hunger på natten osv osv osv. Tror att apotekare kan fylla andra funktioner än idag men viktigt att alla parter involverade, vet vad den andre kan. Utbildningar är inte heller samma i olika länder.

 • Lekaren 2016-01-10 09:20:50

  De påhejande kommentarer från apotekare här i kommentarsfältet, undergräver hela er profession. Förslaget är absurt, i stil med när tandhygienisterna ville få kallas tandläkare efter x antal års erfarenhet. Lm-förskrivning är svårt, och kräver insikt i komplexiteten genom vårderfarenhet. Apotekare saknar helt vårderfarenhet. Muhammed, ditt förhållningssätt till ditt yrke gör dig farlig.

 • Willmer 2016-01-10 05:13:28

  Fantastiskt förslag från en helt genom altruistisk organisation. Jag ser inga som helst problem med det här, vad skulle kunna gå fel? Hostmedicin är ett lysande förslag med fantastisk NNT. Varför inte märka upp lite sockerpiller som farmaceuterna kan få sälja åt LIF också. win/win för alla inblandade.. Varför inte gå ännu längre än Zopiklon som tidigare kommentator nämnde? Ofarlig oxynom och stesolid? Självklart i lågdos och max 15 tabl x 2 om året. För i så små doser kan ju ingen bli beroende..

 • Jonas 2016-01-09 23:42:37

  Problemet är ju att till synes "okomplicerade fall" inte alltid är så okomplicerade. Som någon påpekat, det farliga är vad man inte vet att man inte vet. All respekt för kunskaper i farmakologi men kan en apotekare/farmaceut t ex säga om ett godtyckligt eksem att det inte är en aktinisk keratos? Eller att en vanlig hosta inte är tecken på lungmetastas, eller vaskulit ? Eller att vad som ter sig som UVI inte är en STD? Kan man inte diagnostik ska man heller inte förskriva lm. Det blir bara krångel och i värsta fall fördröjd diagnos av farliga sjukdomar. Läs medicin så ni har adekvat kunskap om ni förskriva läkemedel. Farmakologiska kunskaper enbart räcker inte.

 • Pär 2016-01-09 16:53:26

  Bra förslag! Bör leda till mer optimal användning av vårdens resurser. Kan säkert leda till bättre tillgänglighet, där ju den svenska sjukvården ligger i strykklass i jämförelse med resten av OECD. Och förresten, vaddå uppföljning?

 • Torwald Åberg, farmaceut 2016-01-09 16:46:06

  Jag är utbildad på tillverkning och kontroll av de gamla läkemedlen som fanns på 50-talet. 60-talet innebar ett helt nytt paradigm med de nya läkemedlen där Neurosedinkatastrofen innebar ett uppvaknande och kravet på en helt ny utbildning behövdes för farmaceuterna. En ny utbildning startades i Uppsala som gav specialister i farmakologi men också en behållning av kunskaper om kontroll och hantering av läkemedel. En studie i klinisk farmaci startades också i början av 70-talet på ett sjukhus i Göteborg. Detta stoppades av sjuksköterskeföreningen och läkarförbundet som fick Socialstyrelsen med sig. Satt själv i Farmaceutförbundet och upplevde då hur klinisk farmaci lades i träda i Sverige till skillnad från många andra länder som nu har en väl utvecklad utbildning i ämnet. Vi som arbetade inom läkemedelsindustrin fick den utbildning som övriga farmaceuter förvägrades. Jag ser nu hur enormt mycket fel som begås inom sjukvården och äldrevården när kunskap saknas vilket då drabbar patienterna. Först och främst behövs forskning och utbildning i klinisk farmaci snarast och omgående kan man anställa apotekare i sjukvården och äldrevården som vet hur man hanterar läkemedel för att patienterna skall få rätt behandling. Mycket hänger på Apotekarsocieteten och Farmaceutförbundet som är allt för servila och inte vågar hävda yrkets plats i vården. Det är ju denna kår som vet vad som bör göras. Förhoppning är sedan att upprustningen på farmaceutområdet också skall spilla av sig på apoteken.

 • Admin1 viska.se 2016-01-09 16:45:13

  studenten, Jag föreslår examensarbetet att du intervjuar de 12000 svenska rökare när de är halvvägs ner i träfracken om biverkningarna av Champix och Zyban är ett värre problem än det de är på väg till. Inte kul att stirra på gräsrötterna med trästickor i stjärten kan jag informera om. Just rökning och alkoholmissbruk är ganska lätt att diagnosticera och har hög dödlighet och är underbehandlade, eftersom så många dör av det. Sömnmediciner är också en grupp preparat, som apotekare kan skriva ut, som Propavan, Zoplikon ( 15 tabletter max 2 gånger per år) och Zolpidem (15 tabletter max 2 gånger per år. Men apoteken kan få fler uppgifter inom psykiatrin, som ge depåinjektioner av antipsykotika, i armen (görs i USA), göra AIMS-test för att upptäcka tardiv dyskinesi 2 gånger per år på de 150 000, som får neuroleptika samt kanske erbjuda patientutbildningar om antipsykotika. Att förnya recept som psykiatrer skriver kan vara ett sätt att minska psykiaterbristen och samtidigt erbjuda ett hälsosamtal. Men visst är en läkare bättre än en apotekare, när det gäller ordination av mediciner. Men alla läkemedel kräver inte läkare för ordination. Vilket tandläkares och distriktssköterskornas ordinations rätt bevisar. Ett annat bevis är de receptbelagda läkemedel, som blir receptfria. Dessa läkemedel hade apotekare kunnat ordinera innan.

 • ANIVA 2016-01-09 13:30:47

  Gärna för mig, men en fråga, vem följer upp patienterna som söker sig direkt till ett apotek och får läkemedel utskrivet?

 • Kaj 2016-01-09 07:24:31

  Nya tider kräver nya lösningar: Utmärkt förslag från LIF-kan sjuksköterskor så ska självfallet farmaceuter – efter rådgivning – få expediera receptfria läkemedel. Varför har ingen tänkt tanken tidigare? 100% stöd Sveriges farmaceuter -farmakologi var ett av mina favoritämnen,- skulle utbildat mig till läkemedelkonsulent innan "bonussmittan" på jobbet, hepatit C slog sönder det mesta. Ps. Lycka till LIF förslag men demokratins långbänkar kan få den bästa på fall!

 • Zara jon 2016-01-08 23:35:27

  Låt oss alla motbevisa Gabriel Wikström och andra yrkesverksamma inom vården att vi kan göra annat än att bara sälja nagellack efter 5 års utbildning ;) Hejja farmaceuterna! Till alla läkare vill jag säga följande: förr eller senare kommer vi att få förskrivningsrätt. Det är bara en tidsfråga. Så sluta göra motstånd och var med och påverka. Peace!

 • Mohammed 2016-01-08 23:16:18

  Det är viktigt att veta skillnaden mellan receptarie och apotekare det är som att jämföra en sjuksköterska med läkare. Apotekare har läst mycket om sjukdom och farmakoterapi. Med andra länder menar jag till exempel USA, England, Italien, Spanien. Ingen har pratat om antibiotika och inte heller läkare kan hantera det på ett bra sätt som kan minska antibiotika resistent. Vi är experter på att säkerställa att personen får rätt medicin och läkemedelsbehandling och experter på att ge läkemedel till rätt indikation. Det som jag märker nu att det finns brister på samarbete mellan vården och Apoteket. Vilket resulterar att de som jobbar i vården inte har koll på vad apotekaren har läst. Det är tråkigt att jag hör det här eftersom jag hade höga förväntningar av er. Att skriva recept på hostmediciner och kortison krämer och slemhinneavsvällande läkemedel och många andra läkemedel som är receptfria i många europeiska länder och det är de vi ska kunna ha förskrivningsrätt så att vi kan lasta av vården och förbättra följsamheten samt många missnöjda patienter som väntar dagar för att komma in i vården för att få en kräm eller en hostmedicin.

 • Apotekare 2016-01-08 22:42:39

  Nina ,aras Yahyai...jag tycker att ni har inte förstått vad Lif menar .läs ordentligt ! Övning ger färdighet ! ,Lif vill ge apotekare att förskriva ett mindre antal läkemedel ,förstår ni vad innebär mindre antal läkemedel , förstår ni vad förnyelse av de vanliga läkemedel innebär.ni som inte jobbar i apotekbranschen har inte tillräckligt kunskap för att kommentera detta inlägg .

 • Birgul 2016-01-08 22:29:50

  För vissa lätta sjukdomar såsom hosta, nedre okomplicerad uvi eller medelstarka kortison borde man ge förskrivningsrätt till vissa farmaceuter. Farmaceuter vet redan om att man ska hänvisa till sjukvården vid komplicerade fall. En tilläggsutbildning om sjukdomslära kan vara stor nytta! Farmaceuter är mer tillgängliga och kan följa upp behandlingen lättare och kan hänvisa till läkare då det behövs! /Farmaceut

 • Nina 2016-01-08 22:02:42

  Sätter ni räven till att vakta hönsen också? Det ska vara en barriär mellan de som utskriver och de som förhandlar medicin. Annars kommer det bara att föra till överbehandling. Skillnaden mellan apotekaren och läkaren är att läkaren vet mycket mer om sjukdomslära och kan diagnosticera. Apotekarna kanske vet lite om sjukdomslära, men de vet inte vad de inte vet...och det kan bli livsfarligt.

 • Aras Yahyai 2016-01-08 21:27:30

  I andra länder Mohammed. Vilka länder pratar du om? Du menar de länder som skriver ut antibiotika utan någon som helst journalföring eller uppföljning? De länder som strider mot WHO grundläggande principer om läkemedelshantering. Om du vill behandla människor som är sjuka borde du ha läst medicin. Fortsätt nu med att vara expert på det du gör, dvs läkemedel och bidra med den expertis vi ibland behöver. Aras, ortoped.

 • Student 2016-01-08 20:38:02

  Jag är den förste att erkänna att apotekaren kan mer om farmakologi än läkaren, och jag anser också att klinisk farmaci borde ges ökat utrymme såväl inom primärvården som på sjukhusen. Dock anser jag att ordination av läkemedel även i fortsättningen skall förbehållas personal som är utbildad i att ställa diagnos och välja efter patienten lämplig behandling, dvs. läkare, tandläkare och möjligen i begränsad mån distriktssköterskor och tandhygienister. Att som signaturen Admin1 viska.se föreslår ge apotekare rätt att förskriva Champix och Zyban för rökavvänjning skulle kunna ta en ände med förskräckelse med tanke på alla de psykiska och fysiska bieffekter som dessa läkemedel kan ge, och jag tvivlar på att apotekare är rätt rustade att kunna hantera eventuella komplikationer som ångestökning, gränspsykos, suicid, hypertoni, krampanfall etc.

 • Mohammed 2016-01-08 19:23:55

  Jag tycker att apotekare ska ha förskrivningsrätt efter drygt 5 års utbildning och vi är experter på läkemedel. Jag blir verkligen bekymrad när jag ser att tandhygienist och sjuksköterskor som har pluggat mindre än oss kan skriva recept. Folk vet inget om vad apotekare är här i Sverige. I andra länder är vi lika som läkare och det första man gör när man blir sjuk så kommer man till Apoteket men tyvärr så är det inte i Sverige. Vi har den kunskapen för att kunna ge bättre och friskare liv och underlätta för vården samt besparingar för landstinget. Varför har vi inte den rätten i Sverige?

 • Jonas 2016-01-08 18:04:05

  För att illustrera min poäng kring hosta. http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Patientsakerhet/2016/01/Lungcancer-togs-for-KOL--lakare-kritiseras/

 • Admin1 viska.se 2016-01-08 17:22:01

  Rökning och alkoholmissbruk är stora samhällsproblem. 12000 dör årligen på grund av rökning. Vid schizofreni orsakar rökningen i USA 50 % av överdödligheten, som är 20 år kortare liv. Men vid schizofreni utgör rökningen också ett ekonomiskt problem för man röker mer än andra och cigaretter kan nog kosta 1000-2000 kr per månad för en ung fattigpensionär (bara 15 % arbetar). Så börja med att ge apotekare rätt att förskriva Champix och Zyban. Idag använder väldigt få dessa som gör att nikotinersättningens 13 % rökavslut ökar till 50 %. Här kan apoteken rädda liv, vilket knappast hostmedicin gör. Också vissa läkemedel mot alkoholmissbruk borde också apotekare kunna förskriva. Idag använder alla som vill sluta nikotinsupplement, men nästan ingen Champix och Zyban. Gör dessa läkemedel mer lättillgängliga.

 • Jonas 2016-01-08 17:01:39

  Ska apotekaren ställa diagnos också? Det kanske ingår i deras utbildning att veta när man ska utreda för t ex malignitet som ju ibland kan representeras diffust. Eller räcker det med att kunna alla interaktioner och biverkningar för att kunna förskriva diverse mediciner utan bekymmer om differentialdiagnos? Finns många omnipotenta yrkeskategorier som tycker sig göra doktorns jobb bättre 😊 Nu dessutom påhejade av LM-industrin.

 • Haqvin 2016-01-08 16:59:42

  Kanske inte helt överraskande att just Lif föreslår en sådan reform...

 • Gösta Eliasson 2016-01-08 16:25:33

  Spara pengar för vem? Apoteken har ju affärsmässigt intresse av att öka omsättningen. Skulle de upplysa om att t ex hostmedicin är verkningslöst i 9 fall av 10? Allmänläkare

 • Jörn Schneede 2016-01-08 15:54:55

  "Å la bukken passe havresekken", heter det på norska. Dessutom finns även för "oskyldig" hostmedicin risk för allvarliga interaktioner med andra läkemedel - vem tar ansvaret? Det är också intressant att notera att initiativet kommer från LIF. "Å la to bukker passe havresekken" - då kan vi ju känna oss helt trygga!!!

 • Göte Larsson 2016-01-08 15:36:47

  Apotekare har högre utbildning och mer kunskap än läkare i allmänhet om både biverkningar och innehållets påverkan. Apotekare förstår bättre riskerna med biverkningar hos multipelsjuka än vad läkarna gör. Detta kan vara en mycket bra början, och kan säkert omfatta fler medel ä'n som föreslagits. Det skulle även underlätta för massor av vårdcentraler - akutmottagningar.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier