Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

TÄNKER NYTT. ”Vi måste inse att det finns fantastiska hjälpmedel och att man inte alltid be­höver träffas”, säger Göran Stiernstedt.

TÄNKER NYTT. ”Vi måste inse att det finns fantastiska hjälpmedel och att man inte alltid be­höver träffas”, säger Göran Stiernstedt. Bild: Anna Tärnhuvud/Bildbyrån

Förslaget: Hugg isär primärvården

Skapa en särskild primärvård för de mest sjuka äldre och bygg ut en dygnet runt-öppen primärvård. Det är två av de skarpa förslagen i Göran Stiernstedt utredning om effektiviteten i sjukvården.

Annons:

Några av förslagen i utredningen

 • Inför en ”nationell konsultationsordning” för sjukvården som innebär regelbundna möten på politisk toppnivå mellan regeringen och landsting/regioner där hälso- och sjukvårdsfrågor som berör hela landet diskuteras för att nå gemensamma lösningar.
 • Landstingen blir skyldiga att samarbeta och gemensamt utföra vissa uppgifter när det ”är motiverat av kvalitets- och effektivitetsskäl”.
 • Ny lagstiftning med ett nationellt utformat uppdrag för primärvården. Bland annat att primärvården får ett tydligare akutuppdrag som innebär att den ska vara tillgänglig för befolkningen dygnets alla timmar.
 • Dela upp primärvården i två delar. Allmän primärvård som omfattas av nuvarande vårdvalssystem och riktad primärvård som undantas från det obligatoriska vårdvalssystemet.
 • Den riktade primärvården ska erbjuda primärvård för äldre med omfattande behov. 
 • Den riktade primärvården ska utföras gemensamt med kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst/omsorg för äldre med omfattande behov. Detta ska utföras gemensamt av en utförare.
 • Remisskrav för akut hälso- och sjukvård vid sjukhus.
 • Vårdgarantin ska göras professionsneutral. Istället för en garanti om att få besöka läkare inom sju dagar ska det bli en garanti om att få medicinsk bedömning inom tre dagar.
 • Kommunerna ska få rätt att anställa läkare om landsting och kommun kommer överens om detta.
 • En stående kommitté för nationell samverkan om kompetensförsörjningen i vården.
 • Regeringen ska utreda utformningen av framtidens sjuksköterskeutbildning och bland annat utreda avvägningen mellan praktisk tjänstgöring och teoretisk utbildning.
 • Socialstyrelsen ska utreda om tjänstgöring i primärvården ska ingå för ST-läkare i specialiteter som ”regelmässigt behöver samverka med primärvården”.
 • Nationella kompetenskrav för undersköterskor och vårdadministratörer.

I slutredovisningen av uppdraget som nationell samordnare av effektivare resursutnyttjande i sjuk­vården vill Göran Stiernstedt bygga om rejält i sjukvården. Den mest dramatiska förändringen är att han vill klyva primärvården i två delar. En ”allmän primärvård” och en ”riktad primärvård”.
Den riktade primär­vården ska ägna sig åt de mest sjuka äldre.

– Man kan inte sköta alla patienter med samma vårdlogik. För den här patientgruppen fungerar inte vårdlogiken att patienten uppsöker vården, för den här gruppen måste det vara en annan vårdlogik. Mer av att vården uppsöker patienten, säger Göran Stiernstedt.

Den riktade primärvården ska utföras av landsting och kommuner i samverkan och ska även inkludera hemtjänst och annan omsorg.

– För en gammal människa som det kommer hem en massa människor till är det fullständigt hopplöst att hålla reda på vem som har be­hörighet att göra vad. Ibland kan det vara rationellt att den som ska utföra hemsjukvård faktiskt sätter på kaffepannan också i stället för att någon annan ska åka dit och göra det.

Den riktade primärvården ska enligt förslaget inte omfattas av obligatoriskt vårdval.

– Det är ineffektivt och fragmentiserar. Man måste inse att vårdval kan vara väldigt positivt men som alla system har det inte bara för­delar. För den här gruppen har vi sett klara nackdelar i att det fragmentiserar systemet.

Landsting och kommuner som vill ska dock kunna införa en ny typ av vårdval där patienten väljer en aktör som ska utföra all vård och omsorg, som till exempel hemsjukvård och hemtjänst.

– Vår idé är att du väljer ett enhetligt omhändertagande i stället för ett fragmentiserat omhändertagande, säger Göran Stiernstedt.

Han vill se ett nationellt utformat uppdrag till primärvården som slår fast att primärvården ska vara vårdens förstahandsalternativ. Och att den ska vara tillgänglig dygnet runt. För att styra om patienterna till primärvården föreslår utredningen remisstvång för sjukhusens akutmottagningar. En muntlig rekommendation från sjukvårdsrådgivningen ska räcka som remiss till sjukhusakuten. Men i många fall ska patienterna i stället hänvisas till den nya dygnet runt-öppna primär­vården. En primärvård som ska kunna göra mer än dagens vårdcentraler.

– Primärvården ska även ta emot de enklaste ortopedfallen. Man ska ha röntgen och man ska kunna gipsa till exempel. Allt det här före­kommer i dag. Men det skiljer sig väldigt mycket åt i landet.

För att få den personal som den nya primärvården behöver konstaterar Göran Stiernstedt att det behövs större rörlighet av personal mellan primärvården och sjukhusvården.

– Man måste sluta tänka på primär­vården som bara ett allmänläkaruppdrag. Inte minst för den riktade primärvården krävs det att sjukhusen gör en mycket större insats. Till exempel hemteam som utgår från sjukhusen.

Samarbete mellan olika yrkesgrupper är en nyckel i Göran Stiernstedts förslag. Han föreslår att vårdgarantin görs om. I stället för att garanteras ett läkarbesök inom sju dagar ska patienterna garanteras en medicinsk bedömning inom tre dagar. Men den behöver inte utföras av en läkare och behöver inte ske genom ett besök.

– För det första tycker vi inte att staten ska lägga sig i vem som ska göra vad. För det andra är det så fixerat vid besök. Det är omodernt med det fysiska besöket. Vi måste börja inse att det finns fantastiska hjälpmedel och att man inte alltid be­höver träffas.

Relaterat material

Kommentarer

 • BS 2016-01-22 21:02:09

  Görans förslag måste ju vara beräknat på storstadsmiljö. Det blir varken lätt eller billigt att bemanna upp primärvården i glesbygden. Vårdcentraler på mindre orter kommer garanterat att få stänga igen om detta förslag går igenom.

 • Sven Román 2016-01-14 12:31:40

  @Carl: En mycket klok synpunkt. Kontorsarbetstiden är ett tungt vägande skäl till att bli allmänmedicinare. På papperet ser förslagen bra ut, men går de att genomföra i praktiken? För det krävs för det första väldigt mänga miljarder så att allmänläkarna kan få en rimlig ersättning och nya kan rekryteras, dessutom måste bemanningen på kvällar och nätter lösas, en annan hake är hur sjulhusläkarna ska fås att arbeta åt primärvården (i analogi med allmänläkarnas arbetstider har de ofta valt sin specialitet för att kunna jobba på sjukhus), Ja, det finns naturligtvis ännu fler utmaningar i förslaget. Det positiva är ändå att det finns en ansats och konkreta idéer om att stärka primärvården. Utredningen är ett bra underlag för fortsatta diskussioner. Om diskussionerna blir kloka och prestigelösa kan detta leda till något mycket bra. Misslyckas det hela är jag väldigt, väldigt oroad över svensk sjukvårds framtid.

 • Lars G 2016-01-14 10:40:11

  Det behövs verkligen nytänkande för att klara framtidens vårdbehov. Men förslaget ser ut att innebära att en ny kategori av "småsjukhus" byggs upp och som fragmenterar vården. Det kan bli svårt att få allmänläkare att vilja jobba dygnet om. Det kan också bli svårt att rekrytera läkare till "äldrevårdcentraler" där bara tunga multisjuka fall ska behandlas. Detta problem finns ju redan mellan privata och offentliga vårdcentraler där de senare ofta får ta sig an denna tunga grupp som inte privata aktörer vill ha. Det kanske behövs olika modeller i olika delar av landet. Det finns vårdcentraler i glesbygd som har ett stort uppdrag och klarar det på bra sätt. I tätbebyggda områden råder helt andra förutsättningar. Måste det vara lika i hela landet?

 • Carl 2016-01-14 03:35:13

  Många läkare har valt primärvården pga arbetstiderna 8-17, trots att de egentligen kanske är intresserade av en specialitet. Om man ska vara dygnet-runt-läkare på vårdcentralen kan man lika gärna välja en sjukhus specialitet. Är det någon som blir MER lockad av primärvården när man ska jobba kväll,natt helg?

 • Kaj 2016-01-14 03:16:35

  Nya tider kräver nya lösningar - sjuka vården självuppfyllande profetia Babels Hus! Är i stora delar enig Göran Stiernstedts förslag- hemteam utmärkt men kanske allra viktigast kraftfull satsning telemedicin och ny teknik-utbildning och legitimationskrav telemedicin för att lösa framtida folkhälsoutmaningar-kostnadseffektivt och en bransch som växer så det knakar utanför Sverige! PS: Folkvalda politiker saknar också avgörande kunskap dra goda slutsaster för vården partipolitik i första led. Ps: Förundras hur USA vice president öppet inkluderar vårdvetenskap och uppmanar anställda anföra problemställningar och lösningar till USA kongress. För mig är Sverige kontraproduktiv tondöv vårddemokrati mot beprövad vetenskap kliniska erfarenheter. Från min röst står Sverige idag i skamvrån internationellt-gjort min hemläxa som ingen annan vårdpersonal före mig!

 • CL 2016-01-13 21:07:32

  Roger Svensson: helt korrekt!!!!

 • PV 2016-01-13 20:10:37

  Helt rätt att satsa på primärvården, men inga ytterligare övervältning av uppdrag till PV. Avgränsa, förstärka primärvårdens resurser. Starta inte nya enheter som närakut, lättakut och andra onödiga uppdrag. Det blir dödsstöten för primärvården. Det största utmaningen i PV är brist på resurser i form av kompetens och ekonomi och för stort ansvar och uppdrag. Delar av utredarens förslag gör PVs uppdrag ännu mer omöjligt.

 • Roger Svensson 2016-01-13 18:54:09

  Det är idag ett skriande behov av läkare ( på husläkarmottagningar) som oftast är RÄTT vårdinstans enligt LEON-principen och under normal arbetstid. Hur löser man dessa nya resursbrister när uppdraget blir dygnet runt? Verkar finnas en alltmer bredare och felaktig uppfattning att bedömningar kan göras av sjuksköterskor som det visserligen också råder brist på. Sjukvårdsrådgivning och ”gate-keepers” är inte helt problemfritt för en god medicinsk kvalitét. Jag är själv ett teknologifreak men tro inte att klämma och känna och se patienten i verkligheten är utbytbart dessutom tar det fasligt långt tid med utredningar över telefon och e-mail och blir lätt fel. Inriktningen borde vara fokus på kompetens dvs läkaren. Utbilda fler läkare till primärvården. Gör om ersättningsmodeller så de styr mot läkaren dvs ta bort dessa tramsiga listersättningar som ingen patient begriper sig på och höj rejält ersättningen för läkarna. Självklart kan man samtidigt satsa stort och brett på folksjukdomar men sätt alltid läkare som medicinsk ansvariga inom respektive diagnosområde. Vad gäller hemsjukvård måste vi vara ärliga med att detta är en helt annan arbetsmiljö än den som råder på en vårdmottagning, ersättningsmodeller och utfallet i medicinsk kvalité tar inge höjd för detta idag. Verksamhetschef Husläkaren Lugn&Ro Norrtälje

 • Irene TH, leg sjukgymnast 2016-01-13 16:47:10

  Jag tror att tanken är att flertalet av den personal som idag tjänstgör på sjukhusen kommer att få jobba i hemsjukvårdsteamen och på närakuten samt i primärvården.

 • Distriktsläkare 2016-01-13 14:35:19

  Haha. Detta var hybris. Jag kan hälsa att det finns ett par problem att avhandla på vägen. Som ett av dessa tusentalet problem så kan jag hälsa att ett patientärende tar extremt lång tid vid hembesök: 1. boka tid. 2. åka till patienten utan att hitta någonstans att parkera bilen, ställa sig vid porten och riskera böter (här har vi redan passerat 10-20 minuters restid) 3. ta sig in i rätt byggnad och till lägenheten 4. prata, undersöka och ta beslut 5. administrera i laptop - skriva anteckning, skicka remiss, beställa prover 7. svara på frågor till anhöriga... jag tror jag skippa resterande punkter. Men visst om det är tänkt att det ska trollas fram ett par tusen läkare plötsligt som kan spendera hela dagar på att göra 4-5 hembesök per dag så go ahead! :D

 • Agneta Berglöw 2016-01-13 14:09:44

  Det går an att göra utredningar kring omorganisation av den viktigaste grundbulten vi har i samhället nämligen sjukvården med att sitta vid skrivbordet. Förödande skrivbordsprodukt av Göran Stiernstedt som väl inte vara ute som yrkesverksam läkare i den tuffa vårdens villkor på många år. Dygnet-runt öppna vårdcentraler-tänk vad många sängplatser det kunde generera.24-timmars patienter på varenda hårda brits i alla undersökningsrum som finns på vårdcentralen! Vad vårdpersonal o patienter behöver är tid att vårda,tid att läka o tid att reflektera,få vara ifred för alla omorganisationer...Det kan aldrig vara samhällsekonomiskt att göra undan så många patientbesök på så kort tid som möjligt När vårdvalet infördes var det näst att lista så många som möjligt att hitta på så många parametrar att mäta på t.ex lab.listorna för öka ekonomin till VC. Till slut undrade jag om vi skulle fråga patienterna om skostorlek-om det kunde ge klirr i kassan? Undra var Stiernstedt skall hitta all vårdpersonal till dygnet-runt VC.Att styra människor har aldrig gått.

 • allmänläkare 2016-01-13 13:06:51

  han glömde föreslå 10 000 fler allmänläkare. dödsstöten för primärvården om detta förslag genomförs utan tillräckliga resurser.

 • Frithiof Konkas 2016-01-13 12:08:17

  Mycket välbalanserade och bra förslag. Blir spännande att se vilken byrålåda detta hamnar i.

 • Irene TH, leg sjukgymnast 2016-01-13 11:51:31

  Vilket spännande förslag. Förslag i rätt riktning. Tyvärr hinner jag väl pensionera mig innan det sjösätts.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier