Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Kunskapsbrist kring tjocktarmscancer oroar forskare

Forskare i screeningstudie oroas av svenskarnas kunskapsbrist kring tjocktarmscancer, vårdens utmaning är att nå ut med information.

Annons:
Yvonne Wengström, sjuksköterska och professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad, Karolinska institutet.
Bild: Ulf Sirborn / Karolinska institutet

Svenska forskare ska hitta metoder för screening av tjocktarmscancer. I en substudie undersöks upplevelsen av screening, där forskarna vill ta reda på hur personer resonerar när de tar beslutet att genomgå en undersökning eller att avstå. Tidiga resultat pekat mot, en för forskarna, oroväckande kunskapsbrist i samhället.

– Vi har lärt oss ganska mycket om hur man tänker.  Oroväckande nog finns det låga kunskapsnivåer i Sverige om hur farligt kolorektalcancer kan vara, vad man kan göra för att undvika det när det gäller livsstil, hur många som drabbas varje år och vad en screening skulle kunna hjälpa till med, säger Yvonne Wengström, sjuksköterska och professor vid Karolinska institutet, till Dagens Medicin. 

Yvonne Wengström är ansvarig för substudien där man tittar på deltagarnas upplevelser. Hon tror att orsaken till att man undviker att låta sig undersökas för tjocktarmscancer har många orsaker där ett mer invasivt ingrepp, koloskopi, kan spela in om man inte enbart gör ett avföringsprov.

– Man kan ha fantasier om hur undersökningen ska gå till och vi misstänker att det finns en oro för undersökningsprocedurer. Det finns en oro för att vara till besvär, det kan också handla om att man tycker att det är svårt att be sin arbetsgivare om lov att ta ledigt. En del har strutsmentalitet och tänket att det inte drabbar dem, säger hon.

I första fasen av substudien har forskarna intervjuat både deltagare och icke-deltagare för tarmcancerscreening, för att undersöka hur det gick till när de tillfrågade fattade beslutet att genomgå en undersökning eller inte. I andra fasen ska deltagare och icke-deltagare få svara på en enkät som just nu skickas ut till 1 500 personer.

– Fas 1 i substudien är godkänd och inskickad för publicering. Vi kunde se skillnader i grupperna, att man fattar ett snabbt beslut om man är icke-deltagare och läser egentligen inte informationen över huvudtaget och då behöver vi nog utforma information på ett helt annat sätt än vad vi gör i dag, för att fånga deras uppmärksamhet, tänker vi bland annat, säger Yvonne Wengström.

Enligt Yvonne Wengström är screening för tarmcancer viktig för att snabbt komma till diagnos och få behandling. Det är vid 60 års ålder som en screening blir mest aktuell.

Rolf Hultcrantz, professor i gastroenterologi och hepatologi verksam vid Karolinska institutet, är ansvarig för den stora screening studien SCREESCO, Screening of Swedish colon, där omkring 200 000 60 åringar ska ingå. Han ser ingen risk med överdiagnostisering eller överbehandling.

– Koloncancer bör alltid tas bort. Det finns ingen risk för överbehandling, som vid prostatacancer, då erfarenheten är att koloncancer fortsätter att växa för att sedan sprida sig och leder till död. Om vi hittar koloncancer eller förstadier till koloncancer, så vet vi att den ska tas bort, problematiken med överbehandling finns således inte, säger han.

Kommentarer