Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

”Dags för apoteken att välja spår”

Vill apoteken vara trovärdiga aktörer i relation till sjukvården kan de inte samtidigt agera som vilken kommersiell aktör som helst när det gäller övrig försäljning, skriver Mikael Hoffmann.

Annons:
Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen Nepi – Nätverk för läkemedelsepidemiologi.

Apoteken måste gå en besvärlig balansgång mellan å ena sidan ett reglerat nationellt uppdrag att expediera receptförskrivna läkemedel och medicintekniska produkter, och å andra sidan att agera som en kommersiell aktör på en konkurrensutsatt detaljhandelsmarknad med bland annat hygienprodukter, självtester och kosttillskott. Vill apoteken vara trovärdiga aktörer i relation till hälso- och sjukvården för att kunna utveckla nya läkemedelsnära tjänster så kan de inte samtidigt agera som vilken kommersiell aktör som helst när det gäller övrig försäljning. Hur apoteken lyckas klara denna balansgång bör vara en viktig fråga för den nyligen tillsatta apoteksutredningen.

Nyligen har Apoteket AB, den av staten helägda apotekskedjan, lanserat ett initiativ kallat ”Dags­behovet” som enligt hemsidan är ”en guide som visar vad du behöver äta för att få i dig tjugo viktiga vitaminer och mineraler.” Här får du reda på hur mycket du behöver äta av ett enskilt födoämne för att få i dig dagsbehovet av vart och ett av de tjugo vitaminerna och mineralerna. Flitigt förekommande på hemsidan är frågan ”Behöver du komplettera med kosttillskott?” med länk till marknadsföring av Apoteket AB:s olika kosttillskott.

Förutom det pedagogiskt tveksamma i att redovisa hur mycket du behöver äta av ett födoämne när det är summan av alla födoämnen som avgör om du når ditt dagsbehov, så går det upplevda marknads­föringsbudskapet – att kosttillskott är viktigt för många – helt på tvärs med de råd som finns från Livsmedelsverket och Sjukvårdsupplysningen. Deras råd är nämligen att om man äter en varierad kost så är kosttillskott inte något som behövs annat än i vissa situationer. Då hjälper det inte att det på Apoteket AB:s hemsida här och där i finstilt står ”kosttillskott ersätter inte en mångsidig och varierad kost utan bör kombineras med en hälsosam livsstil”. Till och med brasklappen utgår från att kosttillskott är något som för många kan vara nödvändigt trots varierad kost och hälsosam livsstil.

Värre blir det om man läser det pressmeddelande som Apoteket AB skickat ut. Det inleds med det något förvånande budskapet: ”Drygt 80 procent av svenskarna tror att de får i sig alla viktiga vitaminer och mineraler genom kosten, visar en ny undersökning från Apoteket. Men det är endast 20 procent som faktiskt får det.”

Detta går direkt på tvärs med Livs­medels­verkets ställningstagande bland annat i publikationen ”Riksmaten” som pressmeddelandet hänvisar till. Livsmedelsverket skriver nämligen att ”de flesta får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler”. I en särskild information om kosttillskott är Livs­medels­verket ännu tydligare: ”För de allra flesta finns det inget behov att äta kosttillskott. Vissa grupper kan behöva det under en begränsad tid, det gäller till exempel små barn som behöver D-droppar. Det finns också personer som på grund av allergier eller av andra anledningar inte äter av alla typer av livsmedel och som därför kan behöva kosttillskott. Men de allra flesta som äter kosttillskott gör det alldeles i onödan.”

“Det går inte att både äta ­kakan och ha den kvar.”

Hur har Apoteket AB kommit fram till en helt annan ståndpunkt? Jo, genom en intervjustudie via undersökningsföretaget Novus Sverigepanel. Någon referens till rapporten finns ej med och det saknas också en förklaring till hur man kommit fram till slutsatsen. Namn på vem som utformat undersökningen eller om någon specialist i näringsfysiologi eller medicin på något sätt medverkat i bedömningen av svaren saknas också. Inte heller framgår om Apoteket AB på något sätt har stämt av detta resultat, och huvudbudskapet i sitt pressmeddelande, med Livsmedelsverket eller Sjukvårdsupplysningen.

Det framgår inte om uppgiften från Novus intervju­studie – påståendet att bara var femte svensk får i sig tillräckligt av vitaminer och mineraler genom kosten – använts inom internutbildning av Apoteket AB:s egen personal. Om så är fallet har det säkert hos personalen skapat en säljkår med en felaktig känsla av att det är viktigt att informera kunder om behov av kosttillskott. På sikt är i sådana fall risken uppenbar att det kan underminera förtroendet hos allmänheten för professionaliteten hos de anställda vid apotek. Det vore mycket olyckligt.

Det finns många inom allmänheten, inom hälso- och sjukvården och inte minst bland anställda vid apotek som verkligen vill se apoteken som en aktör inom hälso- och sjukvården och diskutera nya samverkansformer och tjänster. Men då måste apoteksaktörerna bestämma sig och inte agera som vilken detaljhandel som helst inom det konkurrensutsatta marknadssegmentet utan när det är lämpligt samverka med vård och myndigheter om folk­hälso­budskap. Det går inte att både äta kakan och ha den kvar. 

Relaterat material
Läkare sågar kostkampanj

Kommentarer

 • Mikael Hoffmann, stiftelsen NEPI 2016-01-21 11:45:09

  Ett förtydligande ang. handelsmarginalen vid receptexpediering i blogg http://lakemedelsvarlden.se/nyheter/apotekens-ersattning-mer-handelsmarginalen-14899

 • Apotekare pensionerad 2016-01-16 10:34:02

  Glömde en sak med det receptfria sortimentet och handelsvarorna. Jag jobbade på ett apotek med drygt 10 anställda. Enligt budgeten skulle en person ständigt vara vid det receptfria sortimentet och handelsvarorna, men det var 0 person där. När företagsledningen räknade på lönsamheten för sortimentet så räknade kostnaden för en budgeterad person som inte arbetade där utan med recepten. Betyder att lönsamheten är nog några hundra miljoner bättre än vad man tror. Dessutom ger detta sortiment c:a 10 % bättre receptservice, som receptkunderna inte behöver betala för.

 • Apotekare pensionerad 2016-01-15 17:31:53

  För att läkarna skall förstå försäljningen av icke-receptbelagt skall jag beskriva hur det var. Det fanns en ansvarig för sortimentet, som plockade in nya produkter och satte upp prislappar. Gick sedan därifrån. Varje dag kom varuinplockaren och fyllde på och gick därifrån. Apotekspersonalens insats var att exponera och fylla på med varor, men sedan upphörde intresset helt. Kunderna fick gå där själv och välja samt att hitta någon att fråga var inte alltid lätt eftersom farmaceuterna höll på med receptbelagt. Man kan säga att det här sortimentet såldes via exponering och av sig själv. Ibland sa chefen: Ni är aldrig i den receptfria avdelningen och det är alltid tomt på personal där. Men det gav ingen förändring. Personalen verkade helt ointresserad av det och trots detta sålde det bra.

 • Apotekare pensionerad 2016-01-15 16:06:52

  På monopolets tid förekom inte sådana övertramp. Ledningen på Apoteket AB led av stark ångest över att Staten skulle säga upp avtalet med dem, som skulle förnyas vart 5:e år. Nu är Apoteket AB 70 % mindre personal och också 70 % mindre totala kunskaper. 1980 kom den ringa vinsten från receptbelagt. VD:n Åke Hallman satsade på att expandera handelsvaror under hela 80-talet. Det gav god vinst och eftersom Apoteket AB bara skulle ge 100-200 kr miljoner i vinst per år, sänktes påslagen på receptbelagda mediciner. Sedan kanske mitten av 80-talet har alltså det icke-receptbelagda sortimentet gjort att receptbelagda mediciner blivit billigare. Notera att LIF ville behålla det statliga monopolet för låga apotekspåslag gav högre vinst för dem. Så kan man fråga sig själv har denna utveckling negativt påverkat ens arbete som farmaceut. Kanske genom att veckoinformationen handlade för mycket om sådant, men inte annars eftersom man "sålde" inte det sortimentet som farmaceut. Det kan ha negativ påverkan på chefernas arbete samt huvudkontorets verksamhet som blir för upptagen med icke-receptbelagda produkter och försummar läkemedel och läkemedelsrelaterade tjänster. Mest negativt är det säkert för små privatägda apotek där icke-receptbelagt handlar om ekonomisk överlevnad.

 • Adam 2016-01-15 13:10:41

  Som sagt, ge apoteken rimligt betalt för att expediera recept. Någon annan väg finns inte. Jämför om vårdcentraler och sjukhus inte skulle få betalt fullt ut för vad man gör, då skulle nog dom också börja sälja smink, glass osv. Jag kan tänka mig att starta ett apotek utan läkemedel om staten betalade för att upptäcka läkemedelsrelaterade problem. Då kan jag gå runt ekonomiskt utan att sälja ett enda piller.

 • Lars Sundström 2016-01-15 08:54:55

  Ge apoteken ett vidare mandat att hantera även medicinsk information från litteratur och förskrivare, alltså inte enbart aspekter på läkemedlet som vara, när sådan information är relaterad till förskrivning av läkemedel. Kompetensen bör säkras och legitimationskravet för apotekens receptarbete bör hållas högt och eventuellt stärkas. Syftet med att apoteken utför tillsyn bör vara att säkra att samspelet fungerar mellan en eller flera vårdgivare i ett fullgott informationsläge med patienterna vad gäller uttag av receptbelagda läkemedel. Detta stabiliserar processen och rätt skött med professionell kompetens på plats, kan detta antas leda till ökad trygghet för både förskrivare och patient. Speciellt viktigt är det att fylla luckor i informationsöverföringen. Utöver vad som krävs för att anvisa receptfri medicin är det i mitt tycke tveksamt att ge apoteken förskrivningsrätt, i synnerhet inte om syftet är att göra besparingar. Det skapar en oklarhet om roller och källan av primära patientbedömningar ska fortsatt ligga stabilt hos läkaren även i fall som kan tyckas triviala. Det känns mycket tveksamt att påstå att det i dagsläget finns avgörande skillnader mellan de apoteksaktörer som idag har godkänts. Kunskapspåverkan på kedjornas personal bör regleras professionellt och centralt,bör anknytas till gängse akademisk tradition vad gäller forskning och undervisning och ske oberoende av aktör på marknaden.

 • Fredrik 2016-01-15 00:04:54

  Då vore det också på sin plats med en respektabel handelsmarginal att finansiera den akademiska kompetens som krävs för att rimligen kunna utföra det nationella uppdraget

 • Katarina Gyllensten 2016-01-14 15:38:28

  Ett annat problem som kommit efter avregleringen är att flera apotek inte tar hem dyra preparat åt patienter som är beroende av dessa. Apoteken säger att dessa läkemedel "inte går" att ta hem, är slut e.dy. Vid kontroll visar det sig att dessa preparat inte alls är restnoterade.

 • Student 2016-01-14 14:23:42

  Men det var väl precis detta som var syftet med apoteksreformen? Enligt alliansregeringen så var ju det gamla tråkiga, seriösa apoteksmonopolet ohållbart, så varför blir folk arga när Apoteket AB börjar agera som ett riktigt företag på en konkurrensutsatt marknad? Själv har jag sett glass, drickor och allt möjligt bjäfs på både statliga och privata apotek, och jag saknar verkligen det gamla apoteksmonopolet. För övrigt är gällande RDI knappast hugget i sten, och jag undrar om genomsnittssvensken verkligen äter så perfekt balanserat som kosttillskottshatarna påstår.

 • Hanna 2016-01-14 13:10:43

  Intressant att Apoteket AB för andra gången på ganska kort tid har en tvivelaktig kampanj som enbart skrämmer folk och är fullständigt ovetenskapligt. Kanske dags att se över vem som har informationsansvaret?

 • Anders Neilan 2016-01-14 11:40:20

  Håller helt med. Vill Apoteket AB förknippas med läkemedel där vetenskap och studier är grunden för behandling och rekommendationer, så kan man inte komma dragandes med eget "hitte-på". Deras reklam i andra delar bygger ju mycket på att de ska vara trovärdiga och att de har högre krav på säkerhet mm - det här skämmer allt!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier