Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Ami Hommel.

Ami Hommel. Bild: Simon Hastegård

Sjuksköterskeförening kluven till utredning

Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, välkomnar en professionsneutral vårdgaranti och ett krav på samarbete mellan olika huvudmän inom vården. Andra delar är hon skeptisk till.

Annons:

– Jag tycker att förslaget om att införa en professionsneutral vårdgaranti i primärvården är mycket bra. Det kommer att underlätta för patienterna att komma direkt till exempelvis distriktssköterska eller fysioterapeut. Jag ställer mig också bakom förslaget med primärvårdens utökade ansvar, men det krävs en nationell översyn för att få en till en jämlik vård i Sverige, skriver Ami Hommel i ett mejl till Dagens Medicin.

Hon tycker också att det är positivt att sjuksköterskornas specialistutbildning föreslås genomgå en utredning, en fråga som Svensk sjuksköterskeföreningen redan drivit i många år. Däremot anser hon inte att en översyn av grundutbildningen är lika viktig, eftersom EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv redan är antaget. Allra mest glädjande bland de förslag som Göran Stiernstedt presenterat är det lagkrav som kan förändra vad Ami Hommel kallar för en ”absurd uppdelning av vilken huvudman som gör vad i vården av äldre personer”.

– En ny lagstiftning som ställer krav på att kommun och landsting ska utföra verksamhet gemensamt för äldre med omfattande behov är angeläget.
Däremot förvånas Ami Hommel över utredningens slutsats att kompetensen i vården inte utnyttjas på bästa sätt eftersom det finns för få undersköterskor som kan utföra enklare arbetsuppgifter.

– Som jag ser det handlar det om att sjukvården blivit allt mer kunskapsintensiv samtidigt som allt svårare sjuka personer vårdas allt kortare tid på sjukhusen. Jag noterar också att utredningen inte har en enda referens från den rika flora av forskning som visar på samband mellan hög kompetens och förbättrad överlevnad och kortare vårdtid.

Relaterat material

Kommentarer

 • LäkX 2016-01-15 20:21:21

  Genomskinligt och pinsamt. Egentligen är det väl lite av en myt att det blivit mer kunskapsintensivt.

 • Student 2016-01-14 14:12:35

  Och som vanligt kan Hommel inte låta bli att markera revir gentemot undersköterskorna. I den bästa av världar skulle givetvis allt omvårdnadsarbete utföras av disputerade specialistsjuksköterskor med 30 års erfarenhet och utmärkta vitsord, men nu råkar det vara så att samhällets resurser inte är obegränsade. Om nu all omvårdnad på sjukhusen skall utföras av sjuksköterskor, varifrån skall resurserna komma? Det handlar inte bara om högre ingångslöner för ssk vs. uska, utan även om kostnaden för 3 års högskola vs. gymnasiala studier. Kanske borde vårdekonomiska studier utföras för att finna bäst balans mellan kostnad och nytta beträffande omvårdnadskompetensen? Så kära sjuksköterskor, sluta sparka neråt, det skadar bara era egna anspråk på att få respekt för er "profession".

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier