Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

”Reformförslagen finns – nu krävs politiskt ledarskap”

Göran Stiernstedts utredning är för viktig för att bli en hyllvärmare på socialdepartementet, skriver Cecilia Widegren (M). 

Annons:
Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson

Utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) som överlämnades till regeringen nyligen är ett välkommet tillskott till vårdens förnyelse. Den tidigare alliansregeringen tillsatte denna utredning bland annat i syfte att ta fram nästa behövliga reformsteg för svensk hälso- och sjukvård. Det behövs, eftersom vården står inför fortsatt stora och växande utmaningar. Vi förväntar oss nu att regeringen snarast tar till sig förslag som stärker kvalitet för patienten och medarbetarnas utvecklingsmöjligheter.

Utredningen förtjänar inte att bli en hyllvärmare på socialdepartementet. Det innebär emellertid inte att utredningens förslag är enkla eller alls möjliga, att genomföra, tvärtom. De kommer att kräva målmedveten och strukturerad process. För det krävs politiskt ledarskap med reformvilja. Vårdens verklighet kräver att politiskt ansvar tas.

Moderaternas ingång är att det går att effektivisera vården. Med ökad kunskap och erfarenheter ska strukturer som inte ger förutsättningar för kvalitetsutveckling monteras ner och de som stärker kvalitet för patienten stärkas.

Den nära vården har framgångsrikt, inte minst med stöd av valfrihet och mångfaldsreformer, stärkt tillgänglighet och kvalitet runt om i hela Sverige. Denna kvalitetsförstärkning ska självklart ges än starkare förutsättningar, inte minst med morgondagens digitaliseringsmöjligheter och nödvändiga stärkta ledarskap. Moderaterna kommer att ha en bejakande inställning till konstruktiva förslag som stärker vårdens kvalitet. Vi vill när vi nu omprövar och förnyar vår politik lägga all kraft och fokus på kvalitet i hälso- och sjukvården. Inte system.

“Vårdens verklighet kräver att politiskt ansvar tas”

Det är utmärkt att utredningen fokuserar på den nära vården, primärvården. Sverige kan mer, visar utredningen tydligt. Med målmedveten strategi kan den nära vården i Sverige om några år snarare vara den som andra länder tittar på. Nu är det dags att ta tag i reformer som gör det möjligt.

När hälften av alla resurser inom vården används av mindre än 5 procent av befolkningen måste mer göras för att multisjuka äldre människor bättre vård i rätt tid. Flera viktiga erfarenheter är vunna i till exempel Skaraborg, Uppsala och Ängelholm. Nu måste en nationell strategi ge än fler äldre bättre vård.

Moderaterna har redan på riksdagens bord lagt flera förslag, bland annat om multisjuka äldre. Våra vårdreformförslag behandlas skarpt i riksdagen under våren och vi hoppas att regeringen tar till sig dessa förslag då.

Vårdens kvalitetsresa har nu fått fler konkreta förslag att ta sig an. Nu krävs politiskt ledarskap för att Sverige ska vara i absolut toppklass framöver och ge den trygghet i vården alla vill ha.

Relaterat material
”Våra förslag för en mer effektiv sjukvård”

Kommentarer

 • lars 2016-01-19 22:38:52

  Hej! Hur skall samma ledarskap i sjukvården på alla nivåer som skapat ineffektiva styrsystem,verksamhetsstöd och kaos i det horisontella ledet för patienten kunna skapa effektiv vård? Skall SKL nya kurser i värdebaserad vård, NPG etc.nya konsulter hyras in Nej återinför professionell självreglering. Högst utbildade profession mest erfarenhet o erkänd yrkeskompetens ledare på samtliga nivå. Paradigmet med andra än läkar som chefer är över. Bevisat ineffektivt . makten blir svår att släppa om det görs blir Sveriges vård mer effektiv. Det Handlar bara om ledarskap för åstadkomma resultat o inget annat....

 • Ingrid Eckerman 2016-01-19 16:17:55

  Under 70- och 80-talen skedde mycket utveckling inom primärvården. Nya arbetssätt, nya sätt att organisera arbetet, nya stödfunktion utvecklades från golvet, ofta med stöd från SPRI. Uppfinningsrikedomen inom primärvården var stor. Från 90-talet gick detta i stort sett i stå. Kvaliteten, bl.a. kontinuitet, har minskat. Varför? Sparbetingen orsakade av finanskrisen (vi har ännu inte kommit ikapp). NPM med fragmentisering och många aktörer försvårade samarbete över gränserna. Ersättningssystemen har fokuserat på produktion, inte utveckling. SPRI lades ner, liksom FAMMI. Här gäller det, förutom mer pengar, att titta på hur utveckling skedde före 90-talet. Vad kan vi återvinna från den tiden? Hur kan vi återinföra den tidens samarbeten i dagens situation?

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier