Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Sten Levander, professor emeritus i rättspsykiatri, verksam vid kriminologiska institutionen på Malmö högskola.

Sten Levander, professor emeritus i rättspsykiatri, verksam vid kriminologiska institutionen på Malmö högskola.

”Det finns en förtroendekris som Ivo bör göra något åt”

Ivo rekryterar slätkammat folk som underordnar sig den politiskt styrda pinnräkningskulturen, skriver Sten Levander.

Annons:

Vetenskap och beprövad erfarenhet ska styra sjukvården. Med vetenskap menas: svaga (hypo-) påståenden (teser) görs starka genom empiriska prövningar och dessa teser inte­greras i teorier som beskriver generativa mekanismer under ideala förhållanden. Hur garanterar man ideala förhållanden i medicinsk forskning? Man studerar homogena grupper.

Av de tio miljoner svenskarna är 5 procent statistiskt onormala i ett visst avseende (givet normalfördelning): Femhundratusen! Lägger vi till ytterligare ”avseenden” kommer andelen som är ”normala” i vart och ett av dessa att sjunka snabbt. Därför kan ibland 95 procent av de potentiella försökspersonerna uteslutas från en viss klinisk prövning. Vi får kunskap om små grupper som inte är representativa för den aktuella patientpopulationen. Ett exempel: vi vet först nu att antidepressiva fungerar sämre på äldre. De uteslöts typiskt i de kliniska prövningarna från 1950-talet och framåt.

Under min kliniska karriär har jag satt mig in i närmare tiotusen patienters livshistoria. Min hjärna är utrustad för gestalt-igenkänning av komplexa fenomen som dagens datorer inte har en chans att identifiera i tillgängliga databaser. Jag har utvidgat denna kunskap genom kontakt med kolleger. Sådan förtrogenhetskunskap (beprövad erfarenhet) är en absolut förutsättning för ett individualiserat medicinskt behandlingsarbete.

Samhället har ansvar för att sjukvården fungerar. Professionerna får acceptera att bli granskade och ibland åthutade. Enklast är att räkna pinnar och bocka av boxar. En kollega kritiserades för att han hade 18 kontakter per år med sina patienter, mot genomsnittet 10 i regionen. Det är en statistiskt signifikant avvikelse såvida man inte tar in variabeln ”många svåra patienter” i analysen. Det gjorde man inte.

“Patientens garanti för god vård är kompetenta behandlare.”

En mycket hög andel Ivo-granskade kritiseras för dokumentations­brister. Är det verkligen dokumentationsbrister eller är det överkrav på dokumentation (för att man ska kunna räkna pinnar)? I vart fall resulterar det i mindre tid för direkt patientarbete? Läkare klarar två patienter per dag i öppenvårds­psykiatrin.

Läkemedel ska ges i doser som har effekt på målsymtom men inte biverkningar. Människor är faktiskt olika. Det förekommer att den dagliga dosen av antipsykosläkemedel för psykospatienter motsvarar 30 mg haloperidol – samma dos skulle göra en adhd-patient till en sprattlande staty under dagar.

Läkemedelsföretagen lägger den högsta rekommenderade dosen lågt av två skäl: Av försiktighet och därför att bara okomplicerade fall inkluderas i kliniska studier, inte de övriga 95 procenten. Detta gäller särskilt centralstimulantia, till exempel metylfenidat. Jag har patienter som klarar sig bra på 18 mg och andra som får effekt först i doser över 400 mg/dygn, en dos som ligger långt över rekommendationen.

Patientens garanti för god vård är kompetenta behandlare, medvetna om det vetenskapliga kunskapsläget (och begränsningarna) och med relevant förtrogenhetskunskap. Kan myndigheterna bedöma om min kliniska verksamhet är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet? Ja, om granskarna har motsvarande kompetens, förtrogenhets­kunskap som matchar en erfaren klinikers och tillräcklig vetenskaplig meritering. Den kompetensen finns inte inom Ivo därför att den är för dyr – snarare rekryterar man slätkammat folk som underordnar sig den politiskt styrda pinnräkningskulturen. Det finns en för­troende­kris som Ivo bör göra något åt. 

Kommentarer

 • Claes Reuterwall 2016-02-02 18:42:22

  Sten Levander, professor i psykiatri drar valser om elchocksbehandlingarna. Skrämmande då de flesta vet att ECT är vansinne. ”Elchock ger mer uppenbara exempel på hur psykiatrisk behandling fördärvar hjärnan. Chockbehandling är helt enkelt en skallskada orsakad av överväldigande elektrisk ström, som är tillräcklig för att framkalla ett epileptiskt grand mal-anfall. När patienten blir apatisk så skriver doktorn i journalen ‘klagar inte längre’. När patienten uppvisar den eufori, som vanligtvis är följden av hjärnskada, så skriver doktorn ‘humöret förbättrat’. Under tiden skadas individens hjärna och sinne så drastiskt att han eller hon inte förmår protestera. Det är lätt att få dem att ta emot upprepade chockbehandlingar. I många fall måste familjemedlemmar ingripa för att stoppa den destruktiva ‘behandlingen’.” Elchocker fortsätter alltså att användas i Sverige baserat på destruktiva uttalanden och ovetenskapliga idéer från professorer i psykiatri. Man kan verkligen fråga sig varför Professor Sten Levander och hans familj inte själva använder sig av dessa ”omstarter”! Det kan inte ens en professor i psykiatri prata bort! Eller är det så att han själv har fått ECT massor av gånger och blivit tokig av detta? En slutsats kan man dra av detta. Att bli professor inom psykiatri kan inte vara svårt.

 • pelle 2016-01-28 12:54:20

  Jag håller helt med Sten Levander. Mkt bra skrivet! Om man fortsätter att fördjupa sig i statistiken så är förekomsten av de flesta sjukdomar mindre än 5%. Om inte en männsklig, kompetent hjärna "tolkar" denna informationen kan man få för sig att då finns de inte. De flesta sjukdomar finns inte! Behövs då läkare, Professorer, IVO och sjukvården?

 • Ulf Brettstam 2016-01-27 21:52:19

  Sten, du är barnet i sagan om kejsarens nya kläder!

 • per olof sjölund 2016-01-24 21:57:10

  Om man anar ljuset i slutet av tunneln kan det vara ljuset som bedrar:) Enligt f.kassan har manier stigit med 300% på 10 år. Antidepressiv-användare uppskattas till 875 000 enligt LMV. Mani-risken för ett känt ssri har förändrats från 1/1000 kring 90-talet (gårdagens medicin) till 1/100 nu 2016. Läkaren diagnosticerar/förskriver utifrån "generella depressiva symptom", dvs utan möjlighet att diagnosticera/dosera adekvat och patientsäkert. Trots 20 års evidensbasering och upptäckten av högfrekvent allvarlig risk finns preparatet kvar på marknaden. Ytterlighets-effekter som suicid/social destruktivitet/ existerar inte officiellt, vilket strider mot de allvarliga bieffekternas natur. Vad betyder då evidensbaserat?

 • Admin1 viska.se 2016-01-23 18:47:18

  Hur fungerar rättspsykiatrin. Det finns rättspsykiatriska avdelningar, men vad händer vid utskrivning? Går man till en rättspsykiatrisk mottagning eller hamnar man inom vanliga psykiatrin och dess mottagning? Vore nog bra med rättspsykiatrisk mottagning även efter straffet.

 • Lars Lundgren 2016-01-23 03:02:42

  Underbart att det fortfarande existerar uppdaterade kliniskt erfarna och tänkande kollegor!Ett ljus i tunneln.Tack , Sten Levander!

 • Haqvin 2016-01-22 19:41:34

  Forskning fri från läkemedelsföretag? Hahahaha...

 • Admin1 viska.se 2016-01-22 18:57:36

  Tror ingen av studierna förutom Lundbecks tillhör läkemedelsföretagen. Den mesta forskningen är nog fri från läkemedelsföretag. Nästan alla antipsykotika idag är generika utom ett fåtal preparat. Risperdal, Zyprexa, Zeldox, Seroquel, Solian och Abilify har förlorat patentet. Det är inte alltid bra det med tiden. Om man ser på gamla preparat, som Cisordinol, Fluanxol, så minskar de i användning för dokumentationen är sämre än nyare preparat, så de dör långsamt ut i användning. De kan nog försvinna inom 10 år med klassiska motiveringen låg förbrukning.

 • Haqvin 2016-01-22 14:38:16

  Suck! Du är i läkemedelsbolagens våld, Admin1 viska.se, och litar blint på deras manipulerade studier.

 • Admin1 viska.se 2016-01-22 14:34:19

  Gamla och nya antipsykotika verkar påverka hjärnan olika så att det syns på magnetröntgen. Nyare antipsykotika verkar förutom via dopamin2 också via serotonin. Risperdal kan ha kaliumkanalblockerande effekt också, som gör att 7 % får bättre effekt av Risperdal än av övriga preparat. Clozapine tros verka via glutamat och serotonin och därför ge effekt när andra preparat är verkningslösa. Det danska företaget Lundbeck tror att Clozapine verkar via dopamin1-receptorer och har ett sådant preparat på gång, som de hoppas skall ersätta Clozapine. Lundbeck kan ha rätt för glutamat brukar vara inblandat för nyinsjuknade, men inte senare i sjukdomsförloppet.

 • Haqvin 2016-01-22 14:23:48

  ...och "moderna" neuroleptika har i grunden samma verkningsmekanismer, som de tidigare hade. Påståendena om hur olika de påverkar grå hjärnsubstans är därför trams.

 • Haqvin 2016-01-22 14:18:33

  Nej, Admin1 viska.se, studierna "visar" inte alls det. Däremot TOLKAS de på det sättet av biologistiskt inriktade forskare, som har som utgångspunkt i sin "forskning", att just komma fram till sådana resultat. Belägg för ärftlig våldsamhet finns lika lite som belägg för ärftlig schizofreni eller bipolaritet.

 • Admin1 viska.se 2016-01-22 07:25:51

  En genetisk studie på svenska tvillingar visade att schizofreni, bipolär, våldsbrott och missbruk var till 53 % - 73 % ärftliga. Det verkar som våldsrisken orsakas av generna för bipolär och schizofreni samt missbruk. http://www.viska.se/index.php/nyheter1/8-vald/6241-valdet-vid-schizofreni-67-generna-for-sjukdom-och-missbruk. Antipsykotika och antidepressiva minskar dödligheten vid psykossjukdom med 10-40 %. Fina grejor, Haqvin. Gamla antipsykotika gav större förluster av grå substans, som ökade med ökande doser, medan motsatta effekten fanns hos nyare antipsykotika dvs förlusten av grå substans minskade jämfört med normalt ju högre doserna var. Nya antipsykotika kan ha en nervskyddande effekt, vilket stöds av djurförsök också. http://www.viska.se/index.php/nya-lakemedel/lakemedel/6070-nyare-antipsykotika-har-nervskyddande-effekt

 • Haqvin 2016-01-21 19:14:51

  @Svar på tal: Manligt kön och missbruk är mångdubbelt större riskfaktorer för våld, än psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan höjer I SIG risknivån mycket lite. @Admin1 viska.se: Våldsbenägenheten har starka kopplingar till det bemötande patienterna utsätts för. Det är ingen konstitutionell egenskap. Beträffande neuroleptika börjar det äntligen bli allmän kunskap, att de är direkt skadliga för hjärnan och därför bör användas så lite som absolut möjligt. Din medicindyrkan är "outdated".

 • Admin1 viska.se 2016-01-21 17:43:21

  Haqvin, Jag diskuterar de med dokumenterad våldsbenägenhet, som sitter på rättspsyk på grund av det. Vad beträffar schizofreni så är det c:a 300 personer och knappt 1 % av alla med schizofreni. Det kan finnas skäl att kolla läkemedelsnedbrytningsförmågan hos våldsbenägna personer med psykossjukdom, så att doseringen med antipsykotika är adekvat. Om det minskar våld minskar stigmat snarare än tvärtom. Kanske skall rättspsyk sköta medicineringen av sådana personer också eftersom de har mer erfarenhet av våldsbenägna personer än den vanliga psykiatrin.

 • Svar på tal 2016-01-21 15:47:43

  @Haqvin, knappast grundlöst och mytspridning. Var så god och läs: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26666206

 • Haqvin 2016-01-21 14:24:55

  @Admin1 viska.se: Jag ber eller rent av vädjar till dig, att avstå från att sprida grundlösa myter om psykiatripatienters våldsamhet. Är du ett enda ögonblick medveten om vilken skada du gör?

 • Admin1 viska.se 2016-01-20 22:19:00

  Professor Levander tar upp att han använde högre än rekommenderade doser, men man gör det inom rättspsykiatrin . Det man kan fråga sig är att har man hamnat inom rättspsykiatrin för att man varit underdoserad med antipsykotika och därför blivit våldsam. Några procent av befolkningen bryter ner mediciner väldigt snabbt och blir underdoserade av normaldoser.

 • Admin1 viska.se 2016-01-20 16:53:34

  Välkomnar professor Levanders inlägg. Han har varit tyst för länge. Det kan finnas rekryteringsproblem till Ivo inser man för jobbet att granska och bedöma andras arbete kanske inte är lika intressant som att arbeta själv. Kanske borde det övervägas att arbeta 75 % på Ivo och 25 % kliniskt för att vidmakthålla kunskaper om det kliniska arbetet och den kliniska miljön. Vidareutbildning samt förstås forskning är också viktigt på Ivo att satsa på för att motverka professionell stagnation. Det intressantaste med Ivo är kanske inte pinnarna utan hur man lyckats göra vården säkrare genom att förändra den för att undvika misstag. Det som förvånar mig är att personal i 50 års åldern deslegitimeras. Lite konstigt att en person jobbat i 30 år och plötsligt är olämplig. Olämpliga personer borde om arbetet sköttes på rätt sätt stoppas efter några års arbete och inte efter 30 år. Just denna detalj deslegitimeringen borde man fundera över.

 • Läkare 2016-01-20 14:54:41

  En annan aspekt: Hur ofta riktas kritik mot att utredningar (provtagningar/undersökningar eller andra åtgärder) varit onödigt omfattande? Ytterst sällan. Incitamenten går nästan alltid i motsatt riktning. Resultaten blir därefter.

 • Adam 2016-01-20 12:38:28

  Vården saknar också kompetens att granska sig själv internt. Jag tycker det är en beskyddarkultur inom hela vården. Det är alldeles för få avvikelser som registreras, och om man väl gör det så förstår mottagaren/utredaren många gånger inte problemet trots att det är specialister som ska utreda. Det mesta blir bara nedstängt, de förslag på förbättringar man har är det ingen som lyssnar på. Men det kanske inte är så konstigt, vården idag verkar vara fokuserad på att enbart lösa dom akuta problemen, man gräver inte vidare vad som orsakat den akuta inläggningen, och löser inte grundproblemet. Vilket gör att patienten kommer att bli akut inlagd igen...

 • ssk 2016-01-20 10:53:41

  Helt enig med Sten Levander. Har själv blivit utsatt för utredningar av Socialstyrelsen/IVO efter att ha attackerats på grund av min roll som intern visslare vid ett sjukhus känt för att vara dysfunktionellt. Det som oroar mig mest idag, vad gäller den svenska vården, är att IVO saknar den kompetens som krävs för att granska vården - i vart fall den specialitet där jag arbetat. Dessutom är så många vänner eller vänners vänner, eller så har man vänner och anhöriga inom poliken osv, som gör att man kan begå vilka misstag som helst och vara skyddad. Det kan till och med vara farligt att gå emot vissa.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier