Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Ulrika Elmroth är projektledare för NPK, vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Ulrika Elmroth är projektledare för NPK, vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Primärvården skaffar eget kvalitetsregister

Att rapportera primärvårdens alla olika insatser till ett eget kvalitetsregister har varit ett problem under många år. Men nu är lösningen här.

Annons:

Ett nationellt system för primärvårdskvalitet, NPK, införs under våren i flera landsting. Det kan automatiskt hämta data från journalen och återkoppla information om 82 indikatorer som ofta förekommer inom primärvårdens verksamhet.

– Det är på tiden att även primärvården får tillgång till sina egna resultat, säger Ulrika Elmroth, projekt­ledare för NPK, vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Till en början rör det sig om information om flera kroniska sjukdomar samt primärvårdsspecifika faktorer som kontinuitet, samsjuklighet och prioritering.
Ytterligare indikatorer kan läggas till.

– Den tekniska lösningen gör det enkelt för vårdcentralerna att koppla upp sig till systemet med bara några knapptryckningar, förutsatt att de har ett utdataverktyg som kan hämta data ur journalen, berättar Ulrika Elmroth.

Eftersom landstingen varit delaktiga i arbetet med systemet hoppas hon att det snabbt får genomslag och att primärvården även får resurser att använda sig av uppgifterna i sitt kvalitets- och förbättringsarbete.

– Det är viktigt att medarbetarna inom primärvården får tid och möjlighet att använda sig av NPK-systemet. Det kan bidra till en mer jämlik primärvård.

Det nationella systemet för primär­vårds­kvalitet skiljer sig från traditionella kvalitetsregister eftersom det på nationell nivå behandlar aggregerade data i stället för individ­data. Det kan delas upp i två samverkande delar, en lokal och en nationell. Verksamheterna kan både se nationella genomsnittsvärden och ha ett verktyg för uppföljning av enskilda patienter på vårdcentralen.

NPK är finansierat av staten via Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och utvecklat av professionsorganisationer tillsammans med akademin.

Kommentarer