Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

SKL:s ordförande Lena Micko (S).

SKL:s ordförande Lena Micko (S). Bild: Meli Petersson Ellafi/Bildbyrån

Så fördelas professionsmiljarden

NY VERSION It och kompetensförsörjning är två av nyckelorden när regeringen och SKL nu är överens om hur professionsmiljarden ska användas.

Annons:

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har nu enats om hur pengarna i regeringens professionsmiljard till vården ska fördelas. Bättre it-stöd och processer för att förenkla administrationen, smartare användning av medarbetarnas kompetens och planering av långsiktig kompetensförsörjning är de tre områden som pengarna ska användas till.

Inom it-stöd och administration lyfts bättre system för dokumentation vid remittering och in- och utskrivning fram som ett område landstingen ska satsa på. En förbättrad journalstruktur är ett annat område som nämns i överenskommelsen. Att flytta över en del av registreringsarbetet till andra yrkesgrupper är också något som tas upp under denna punkt.

Detta knyter an till punkten om att använda medarbetarnas kompetens på bästa sätt. Där tar överenskommelsen upp omfördelning av arbetsuppgifter mellan olika grupper utan att peka ut vilka arbetsuppgifter det handlar om.

Under den tredje punkten som handlar om långsiktig kompetensförsörjning uppmanas landstingen att ha en dialog med högskolor och universitet om sjukvårdens behov av olika kompetenser. Landstingen uppmanas också att arbeta med att påskynda utländsk sjukvårdspersonals etablering på arbetsmarknaden och ta fram långsiktiga kompetensförsörjningsplaner.

950 miljoner kronor fördelas mellan landstingen utifrån befolkningsmängd för dessa ändamål. De sista 50 miljonerna går till nationellt stöd- utvecklings- och uppföljningsarbete.

– Den här satsningen kommer att bidra till att patienterna kan bli mer delaktiga i sin vård och för vårdpersonalen kan det ge bättre förutsättningar att utföra sitt arbete, säger Lena Micko (S), ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting i ett pressmeddelande.

Det finns inget prestationskrav för att få ta del av pengarna. Men landstingen måste redovisa vilka åtgärder de har vidtagit inom de tre områdena. Landstingen måste också redovisa hur de involverat patientnära verksamheter och medarbetarföreträdare i arbetet. 

Samtidigt med professionsmiljarden fördelas även den extramiljard till landstingen som fanns med i regeringens höstbudget. Även denna fördelas utifrån befolkningsmängd. 

Kommentarer

 • Samuel Åsgård 2016-01-26 13:27:16

  Det finns inga prestationskrav knutet till professionsmiljarden, vilket också står i artikeln. Mvh Samuel Åsgård, journalist, Dagens Medicin

 • Anita M Andersson 2016-01-26 10:26:24

  Trevligt att vi kan få ekonomiskt stöd i dessa tre så viktiga områden. Inom region Skåne pågår ett intensivt arbete med just dessa tre områden. Min fråga är att i artikeln står det - det finns prestationskrav, var kan jag hitta mer utförligt vilka de är?

 • LF 2016-01-25 22:51:37

  Inte bara rena kassaförstärkningar alltså. Bra! Men det måste följas upp med starka järnhänder. IT-utvecklingen borde förvisso bedrivas gemensamt och styrt för att förhindra gödning i självstyrets namn av dagens spretiga lösningar. Samt tillsammans med annan strukturering ledas och drivas från vården av läkare/ssk och absolut inte av folk från de administrativa stuprören eller konsulter. Den rena administrationen bör ha ett enda uppdrag - att reducera sig själv med några tiotal, minst 25 procent. Mät ekonomi- personal och landstings/regiondirektörer utifrån sådana mål och byt ut de som inte levererar rejäl uppstädning i överbemanningen. Och sistnämnda utan märkvärdiga avvecklingskostnader.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier