Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Två av fem anställda kan inte rekommendera Sahlgrenska

Sjukhusets medarbetare upplever ökad utmattning och minskad delaktighet enligt fjolårets medarbetarenkät.

Annons:

Sahlgrenska universitetssjukhuset genomförde 2015 en enkät där omkring 10 000 av sjukhusets 16 000 anställda svarade. Resultaten visar att den arbetsrelaterade utmattningen var högre än vid förra undersökningen 2013 på i stort sett hela sjukhuset. Samtidigt svarade de anställda att deras delaktighet sjunkit. 45,2 procent av de svarande ansåg att deras inflytande över sitt arbete och sin arbetssituation var mindre än de önskade. Motsvarande siffra för 2013 var 40,4 procent.

De som svarat att de känt sig trötta och utslitna efter arbetet har också ökat sedan 2013 och var femte anställd svarade i fjol att de varje dag, eller någon gång per vecka, kände sig känslomässigt tomma efter arbetet.

– Jag kan inte kommentera siffran. Det är allvarligt, men tom kan betyda mycket, säger sjukhuset HR-chef Per-Olof Blomqvist till Dagens Medicin.

Men det är väl inte positivt?

– Nej, det är det inte.

Per-Olof Blomqvist säger att sjukhuset tar den ökade stressen på allvar. Också sjukfrånvaron har ökat och även om han understryker att åtgärder bäst görs på enhetsnivå lyfter Per-Olof Blomqvist fram arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser, ett kliniskt basår för nyutexaminerade sjuksköterskor och ett tätare samarbete med regionens företagshälsovård som några mer sjukhusövergripande åtgärder som redan är i gång.

– Om vi inte gör någonting åt det så slutar folk.

I slutet av enkäten, som gått ut till hela Västra Götalandsregionen, har Sahlgrenska valt att lägga till några egna frågor. På frågan ”Jag rekommenderar gärna SU som arbetsgivare” har, 25,8 procent svarat att det inte stämmer särskilt bra och 16,4 procent att det inte stämmer alls. Svaret är något bättre än 2013, kommenterar Per-Olof Blomqvist.

Men är det bra?

– Nej, det beror ju på hur man associerar.

Enligt Per-Olof Blomqvist är frågan abstrakt då medarbetare kan ha lätt att relatera till sin arbetsplats, på exempelvis en vårdavdelning, men inte till Sahlgrenska universitetssjukhuset. Trots det anser han att frågan är viktig att ha med då den ger sjukhuset något att sträva efter.

Och vad skulle svaret vara för att du skulle vara nöjd som HR-chef?

– Jag vill att det ska vara ännu mer positivt än vad det är i dag. Jag tror inte att vi kan nå en hundraprocentig positivitet, men det måste bli bättre.

Kommentarer

 • ssk.amb 2016-01-27 15:14:50

  Sedan är ju frågan även, hur ser det ut med alla som ej jobbar i verksamheten utan har slutat. Vad tyckte de angående sin forna arbetsgivare? hur många slutar med anledning av att de är missnöjda. De flesta jag diskuterat detta med känner en stor lättnad efter att ha fått ett nytt jobb utanför VGR och speciellt de som jobbat i Shalgrenskas regi.

 • Tom 2016-01-25 15:51:43

  Hyrpersonal...? Kan det vara något?

 • Statfacts 2016-01-25 14:34:55

  Mats Reimer, det finns tonvis med bortfallsanalyser från medarbetarenkäter. De som inte svarar gör det vanligtvis av någon av följande anledningar: 1. De ser inte att deras svar kommer förändra något, vanligen baserat på tidigare erfarenheter 2. De tycker att samhällsvetenskapliga undersökningar är strunt 3. De tycker så illa om organisationen att de inte vill bidra med sin bild. Vad gäller resultatet kan man dra följande slutsatser: De som inte svarar har en liknande eller sämre uppfattning om sakens tillstånd. Fö anser jag att det läggs ner för mycket energi på bortfallet. Svar från 10 000 personer än mer än nog för att inse att allt inte står rätt till.

 • Magnus Nordlund 2016-01-23 18:20:23

  Skönskrivningar och bortförklaringar är Västra Götalandsregionens adelsmärke oavsett om det gäller överbeläggningar med resulterande vårdskador eller en undermålig personalpolitik med arbetsmiljökonsekvenser som följd. Vad är meningen med att fråga personalen huruvida den känner sig känslomässigt tom efter utfört arbete om man inte anser sig veta vad det betyder när man får "ja" till svar ? Om arbetstagarna inte vill rekommendera sin arbetsgivare kan man kalla frågan komplex, eller så kan man erkänna att organisationen som helhet inte uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Sen kan man ju alltid föra en undermålig centraliserad personalpolitik i vardagen, men skylla på "enhetsnivån" när kritiken kommer. Det gäller som företrädare för VGR att kunna trolla med ord: om något är kass kan det ju ändå vara något bättre än 2013, men framför allt måste det ju inte bli bättre utan "ännu mer positivt". Vill man bli en populär arbetsgivare är uppriktighet om sakernas tillstånd en bra början. Sen har Mats Reimer förmodligen rätt, det är knappast de mest nöjda medarbetarna som valt att lämna enkäten obesvarad. Skulle man sedan differentiera utfallet mellan vårdpersonalen och HR, ledningskansliet kunde det nog bli än mer intressant.

 • CL 2016-01-23 15:03:32

  Sahlgrenska lär vara den i särklass sämsta arbetsgivaren samtliga kategorier om man är läkare. Dessvärre hinner man som läkare sällan fylla i enkäten, såvida man inte gör det på fritiden då man även ska utföra sin forskning. Beundrar de läkare som orkar slava vidare.

 • ssk 2016-01-22 18:14:04

  "Hälsobefrämjande" är det samma som kliniskt basår och bättre möjligheter till företagshälsovård. Förstår inte? För mej är hälsa i nämnd ordning hälsosamt och attraktivt schema(som gör att där vill jag jobba) med möjlighet till ett bra privat socialt liv för återhämtning vilket ger påfyllnad av ny energi för att orka och ge vård patientsäkert,värdig vård och med ett gott bemötande. Jag vill ha en skälig lön för det arbete jag som sjuksköterska gör och som värdesätts efter erfarenhet, kompetens och engagemang. Först då kan jag orka och tillgodogöra mej ett kliniskt basår och förstå företagshälsovård om det då behövs(vilket jag så klart inte hoppas)????

 • Mats Reimer 2016-01-22 17:31:30

  Men vad var svarsfrekvensen? Det finns nog ingen anledning att tro att de som INTE svarade är mer positiva till sin arbetsgivare...

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier