Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Jörg Carlsson, överläkare på medicinkliniken i Kalmar.

Jörg Carlsson, överläkare på medicinkliniken i Kalmar.

”Hur många timmar går åt till att diskutera statiner?”

Häromdagen hade jag mitt, känns det som, hundratusende samtal om statiner med en patient, skriver vår krönikör Jörg Carlsson.

Annons:

Inom mitt område finns det inget läkemedel och ingen procedur som har kostat mig lika mycket diskussionstid. Google hämtar nästan 6 miljoner träffar på ”statin”. Vissa patienter verkar ha läst åtminstone hälften av dem, i alla fall de kritiska. Sedan finns det ju troende och icke-troende inom läkar­kåren också.

Man kan fundera på hur många timmar sjukvården har använt för att diskutera just statiner. Ibland får man försöka hålla sig för skratt. Eller hur ska man annars reagera när inbitna rökare efter hjärtinfarkten vill debattera statiners bipacksedel med alla biverkningar, från muskelvärk till trötthet? Man tar sig för pannan vid en sådan riskbedömning; statiner dödar, verkar de läsa.

Men läkarna gör inte alltid ett gott arbete när de pratar statiner med sina patienter. För någon månad sedan hade jag en ung man med hjärtinfarkt som patient. Med ett LDL-kolesterol kring 8 mmol/L och en positiv familjeanamnes hade han en familjär hyperkolesterolemi. Sådana patienter har valet mellan statiner eller en tidig död. Husläkaren hade sagt till patienten för flera år sedan: Du kan väl testa att äta simvastatin? Det gjorde patienten i någon vecka och slutade sedan.

I andra ändan av patientspektrumet finns riskprofilerna som är feta, äter massor med kött, aldrig motionerar och som gärna vill ha några piller för riskreducering. De förväntar sig ett recept och är missnöjda när jag i stället tjatar om motion och kost. Ärligt talat kan man som kardiolog tröttna efter alla statindiskussioner. Man vill bara ge patienterna en liten informationsbroschyr med tre grupper där jag bara behöver kryssa i vilken grupp just denna patient tillhör:

 • Familjär hyperkolesterolemi: Ät statiner eller dö i förtid.
 • Sekundärprevention: Ät statiner. I fall av äkta biverkningar, börja äta vegetariskt och sluta med statin.
 • Primärprevention: Håll rätt vikt, motionera, ät endast lite kött, ät inget statin.

Egentligen hade det inte varit så svårt om det inte vore för alla de där patientdrivna internetsidorna om statiner som ger utrymme även för de konstigaste teorier. Till exempel hade jag den där matematikprofessorn som hade begripit att det faktiskt är en chansning med risksänkande läkemedel, exempelvis statiner. Läkemedelsrisk, kostnader och olägenheten att ta ett piller varje dag å ena sidan och den individuella risken att drabbas av en framtida hjärtinfarkt å andra sidan. Han bestämde sig emot statiner. Och därmed kommer nästa problem: En sådan patient som utövar, i enlighet med patientlagen, sin rätt till självbestämmande kostar mig kvalitetspoäng i Swedeheart-registret. Där måste minst 95 procent av alla självbestämmande patienter bestämma sig för samma sak: Statiner.

Hur går dessa två stora paradigm – likabehandling och självbestämmande – ihop? 

Kommentarer

 • ... 2017-02-19 21:03:40

  Skrämmande artikel. Brist på kunskap och respekt, hybris och cynism i överflöd. Se till att söka och åtgärda orsaker istället för symptom, eller som här vilseledande submarkörer.

 • Misty 2016-03-17 14:39:30

  Han vet säkert vad han talar om.

 • floma 2016-02-02 09:42:28

  Tack Jörg! För oss distriktsläkare har vi denna fråga inte endast för statiner utan även för antibiotika, fysisk aktivitet, rökstopp, sjukskrivningar, beroendeframkallande läkemedel mm. En stor grupp patienter som inte vill ha det vi vill ge de och en minst lika stor grupp som vill ha vad vi inte vill ge de. Inte för att vara elak utan för att följa aktuell kunskapsläge. Apropos kvalitetsregister: om vi registrerade vad läkaren har gjort (skrivit recept på vettiga läkemedel, rekommenderat influensavaccination/fysisk aktivitet/rökstopp) istället för vad patienten har valt (uthämtat läkemedel, tagit influensasprutan, börjat motionera, slutat röka) kunde vi slippa få skulden för folks googlebaserade val i form av öppna jämförelser och s.k. kvalitetsregister.

 • Lekaren 2016-02-02 08:14:27

  Tack för en bra krönika! Kommentarsfältet nedan är en intressant om än uttröttande läsning. Jag går aldrig i argumentation med patienter - den produkt som jag erbjuder är medicinska bedömningar utifrån utbildning och erfarenhet. Argumentation förmedlar inte dessa två komponenter, utan är en sport med en vinnare och en förlorare. Som parient har man naturligtvis rätt att inte tro på min bedömning, utan tro mer på sin egen (via google) skapade uppfattning om sakernas natur. Det förhållningssättet respekterar jag, även om jag på ett personligt plan inte förstår det. Dagligen stöter jag emellertid på patienter som insjuknar i förtid pga detta förhållningssätt.

 • Erling 2016-02-01 19:07:06

  Ett problem med att behandla s k riskfaktorer är att behandlingen slår så blint. I 4S hindrades 3.5 % av de behandlade att dö av hjärtinfarkt under 5 år. Vi vet dock inte alls på förhand vilka individer, som hade någon nytta av behandlingen. Det vi vet är att 96.5 % utsattes för en medicin med många biverkningar alldeles i onödan, fast inte heller där vet vi på förhand vilka individer som far illa av den. Det vi vet är att ett antal kommer att ha obehag i form av orkeslöshet, muskelvärk och impotens och bli mera dementa. Allvarligare är att några kommer att få cancer och/eller typ 2 diabetes av medicineringen. I slutändan är det osäkert hur många liv man räddat. Kanske skillnaden är vad som står i dödsattesten?

 • Jonas 2016-02-01 18:09:52

  @Micke: Förstår jag dig rätt att eftersom kolesterol finns "naturligt" (denna GARANT för odiskutabel nyttighet) i kroppen är det helt ofarligt oavsett halt, typ mm? Och att den stora boven är frukt och juice? Annars kan man ju tänka sig att många problem förebyggs med måttlighet vad gäller matintag mm eftersom allting egentligen bara är en dosfråga, enkel biokemi...

 • Carro 2016-02-01 10:09:50

  Lisen: Folk som du gör klart bäst i att inte yttra sig någonsin om någonting.

 • Stefan 2016-01-31 23:34:23

  @Micke, Vad dillar du om?

 • DL 2016-01-31 22:32:31

  Lisen. Kan vi backa bandet lite? Det var nog menat som mer humor än seriositet det Jörg skrev. Och det finns allt stöd för att riktigt hjärtsjuka - PCI patienter bland annat får ökad överlevnad med statiner. Varför är dock lite oklart. Men en stabilisering av plack är en möjlig orsak. Det handlar inte säkert om ratio LDL/HDL. Det som kan debatteras är om diabetiker ska käka statiner samt hur vi ska förhålla oss till primärprevention. Men en hjärtläkare som sätter stentar på anginor och infarkter har hittills vetenskapligt stöd för att förskriva statiner. Sedan är det ju faktiskt märkligt att fortsätta röka efter en infarkt och klaga på eventuella biverkningar av läkemedel. Som för en rökande KOL-patient att klaga på muntorrhet av Spiriva. Eller en heroinist som säger sig vara rädd för nålar.

 • Lisen 2016-01-31 12:09:17

  Intressant att se det människoförakt som genomsyrar vissa av kåren. Tack och lov så går forskningen framåt och det som är sanning i dag kan visa sig vara helt åt fanders i morgon. Forskningsfusk tyck skyddas av stora intressen och avslöjas bara med envetna jägare. Ni som inte kan bemöta människor bör fundera på att byta inriktning i yrket, patologin saknar specialister, där kan ni i alla fall försöka forska fram sanningen på de som inte ifrågasätter er.

 • Erling 2016-01-31 10:17:54

  Metabolt syndrom är mycket starkt relaterat till hjärta/kärlproblem. Som bakomliggande orsak till metabolt syndrom ligger insulinresistens, som har ett långt tyst skede, tiotals år, innan det oftast manifesterar sig i en hjärtinfarkt. Varför inte koncentrera sig på insulinresistensen i st och därmed skaffa sig kontroll över hela paletten av problem inom det metabola syndromets ram?

 • Erling 2016-01-31 09:54:38

  Det beror på vilket öga man väljer att vara blind på. Här en analys av sifferuppgifter gjord av Uffa Ravnskov: Missvisande siffror Låt oss först titta lite på siffrorna från de kliniska försöken. För enkelhetens skull visar jag blott effekten på dödligheten. Hur stor är risken att dö i hjärtinfarkt med och utan statinbehandling? Enligt resultaten från en av de första statinstudierna, det skandinaviska 4S minskade risken att dö i hjärtinfarkt med 41 %, i CARE-studiet minskade risken med 24 %, och i WOSCOPS-studiet med 28 %. Imponerande siffror kan det tyckas, men låt oss granska försöksledarnas beräkningar lite närmare. I 4S-studiet, som omfattade 4444 hjärtpatienter med högt kolesterol dog 111, eller 5 % i behandlingsgruppen i hjärtinfarkt och 189 (8.5 %) i den obehandlade kontrollgruppen, alltså en skillnad på 78 dödsfall. Det vill säga att 3.5 % av de som behandlades med det testade statinpreparatet i fem års tid räddades från att dö i hjärtinfarkt. Men varifrån kommer siffran 41 %? Jo, skillnaden på 78 dödsfall är 41 % av 189. I CARE-studiet, som omfattade mer än 4000 infarktpatienter med normalt kolesterol, dog 96, eller 4.6 % i behandlingsgruppen i hjärtinfarkt efter fem års behandling, och 119, eller 5.7 % i kontrollgruppen; en skillnad på 23, eller 1.1 %. När CARE-studien nämns får vi emellertid veta att risken för att dö i hjärtinfarkt minskade med 19 %, vilket även det är korrekt, därför att skillnaden på 23 dödsfall är 19 % av 119. WOSCOPS-studien omf

 • Micke 2016-01-30 19:13:19

  Om nu kolesterol är farligt, varför är våra celler uppbyggda av dem. Och varför är många hormoner skapta genom kolesterol så varför ta bort dem då? Och då vi vet vad ldl proteinet med kolesterol gör genom sitt anslutande mot moderceller, så varför ta bort dem? Om nu kolesterol finns i våra celler, typ de i hjärtat, varför ta bort det? Är det inte vanskligt att ta bort något som vårt hjärta består av? Är det inte märkligt att våra hjärtsjukdomar var ovanliga för 100 år sedan. Då vi åt mångfalt mer mättat fett. Nu vet vi att kalorier in och kalorier ut är falsk. Vi vet att det som gör oss feta är.....socker. Varför. Genom att de receptorer som insulin använder för att få energin in i cellen gradvis slutar fungera. Basic biokemi. Och vi vet att socker stänger av signalvägar som hormoner använder för att kommunicera att vi är mäta. Och på samma sätt förstör socker kärlens celler som i slutändan blir dessa kärlinfarkter genom inflammationer. Inflammationer gödda genom socker, och i huvudsak av fruktsocker. Vad gör då kolesterol, jo det bygger nya celler, det ersätter celler som har blivit förstörda av socker. Åter igen, vanlig biokemi.

 • Erik Edlund 2016-01-30 18:38:35

  Jörg Carlsson: Samla alla dina bästa argument i en liten skrift och se om du då "vinner" fler diskussioner med dina patienter. Idag får du räkna med att en del av dina patienter är oerhört pålästa, om än inom snäva områden. Med högkvalitativa argument kan du övertyga, med tveksamma lär det inte lyckas. Mvh / Erik Edlund, Umeå

 • Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet 2016-01-30 17:54:35

  Ord har kraft, både till att skapa sjukdom och att läka. När ord baserar sig på sanningsökande och äkta vänlighet kan de förändra allas våra liv till det bättre. Skaffa inte kvalitetspoäng i någon annas register! Skaffa kvalitetspoäng i ditt eget register genom vetenskaplighet och människovänlighet! I slutändan byr du dig inte om vad andra tror eller tycker om dig. Du bryr dig endast om vad du tror och tycker om dig själv.

 • DL 2016-01-30 17:44:21

  Kerstin. Ja men får du ont av Simvastatin gå över till Atorvastatin. Går inte det så börja med Crestor. Men känn inte efter i förväg. Ta medicinen först och så snackar vi om ev biverkningar vid återbesöket. 1. Sluta röka. 2. Gå ned i vikt. 3. Motionera 4. Ta förskrivna preparat.

 • Kerstin Berminge 2016-01-30 16:59:29

  Förra kommentaren skickades av misstag så här kommer fortsättningen: Detta menar författaren visar hur dumma/okunniga somliga kan vara. Men nu är det kanske inte så att man vill leva med muskelvärk sömnsvårigheter och/eller diabetes de sista åren, även om man haft en hjärtinfarkt och även om man varit eller fortfarande är storrökare. Man kan nämligen vara sådan utan att lida av någon av dessa sjukdomar eller tråkigheter.

 • Kerstin Berminge 2016-01-30 16:55:18

  Jörg Carlsson skriver: "Eller hur ska man annars reagera när inbitna rökare efter hjärtinfarkten vill debattera statiners bipacksedel med alla biverkningar, från muskelvärk till trötthet? Man tar sig för pannan vid en sådan riskbedömning; statiner dödar, verkar de läsa.

 • Allmänläkare 2016-01-30 11:35:39

  @Magnus inlägg illustrerar bra hur beteenden inom vården styrs av system (kvalitetsregister mm) än sunda patient-läkarrelationer. I egenskap av verksamhetschef hör jag mig själv ibland styra kollegor mot politiskt bestämda mål istället för sunda patientsamtal där patienten efter rimlig mängd information får bestämma själv. Att vi då oroar oss för förstörda "data" är fel ur så många aspekter. Registerhelvetet är en stor del i detta.

 • Docent Göran Sjöberg 2016-01-30 11:04:51

  Tack för denna krönika! Nu äntligen förstår jag arrogansen hos den kardiolog jag träffade för ett par år sedan när han skrev ut fem hjärtmediciner trots att jag skriftligen meddelat honom att jag fortfarande efter min ytterst allvarliga infarkt femton år tidigare inte tog några mediciner och inte heller tänkte göra det i fortsättning. Han visste att jag som naturvetenskaplig forskare var oerhört påläst och och öppna för säkerhets skull samtalet vid vårt första och enda sammanträffande med följande kategoriska uttalande. "Du ska ha klart för dig en sak! Jag är inte intresserad av vad har hållit på med under femton år! jag anser att det är på gränsen till kriminellt!" Det är kanske svårt att se detta som ett sätt att bygga upp en förtroendeskapande relation med en "påläst" patient. Nå, jag frågade honom då. "Tycker du inte att det ur professionell synpunkt är intressant att det här sitter en patient framför dig i ett ganska hyfsat hälsotillstånd trots att jag tackade nej både till en omfattande bypassoperation och alla mediciner?" Han lugnade han för ett kort stund ned sig i sin upphetsade arrogans men fann sig snabbt och kastade ur följande lågvattenmärke i mina ögon. "Du har bara haft tur!" Ett sådant beteende är i alla fall fjärran från vad jag själv är van vid inom min forskarvärld och tyder inte på några större "vetenskapliga" insikter.

 • Per 2016-01-30 00:00:54

  Att statiner hjälper några av dem med manifest kärlsjukdom torde vara okontroversiellt men att extrapolera data från en sjuk grupp till en frisk grupp som nedan är mer än djärvt. Den klåfingrigheten riskerar skada eftersom sjukvården och läkemedelsföretagen den är i klorna på notoriskt underdriver risker med behandlingar. När CTT-forskarna t ex redovisar sin data på så märkliga sätt och inte vill redovisa grupper head to head (och ogärna delar med sig av den bästa data som finns tillgänglig på ämnet) tycker jag man bör lyssna på analyser från mer neurtalt håll som här t ex. http://www.thennt.com/nnt/statins-for-heart-disease-prevention-without-prior-heart-disease/

 • Mats Eriksson 2016-01-29 20:25:49

  Extrapoleras data från 4S studien till att omfatta alla 840000 patienter som idag äter statiner (vilket med stor säkerhet är en underskattning) sparas nästan 70000 liv under 20 års tid. Det förefaller var väl använd tid att övertyga patienterna om att ta sina statiner, Troligen finna ingen behandling som sparar fler liv eftersom så många ändå tar medicinen. Det är bara att jobba på-kombiantionen statin och ezetrol förefaller mycket effektiv hos diabetiker.

 • Ex-AT Kalmar. Nu distriktsläkare Stockholm 2016-01-29 17:46:17

  Jörg har skills. Respekt till en kompetent läkare!

 • Magnus 2016-01-29 13:51:38

  Skön läsning på fredag em. Jag skriver ut statiner. Men om pat inte vill ta dem så är det ett val patienten gör. Likaså med FYSS inkluderande de livstilsförändringar du nämner. Jag skriver ut FYSS även om pat inte vill ha det. Mina data skall inte påverkas av att pat inte vill ha en fungerande behandling. Trevlig helg

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier