Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

KOMPLICERAT. Anna Karin Nyqvist, enhetschef på Ivo:s avdelning Mitt, reder ut ansvarsfrågan mellan kommun och entreprenör.

KOMPLICERAT. Anna Karin Nyqvist, enhetschef på Ivo:s avdelning Mitt, reder ut ansvarsfrågan mellan kommun och entreprenör.

Nya besked om vem som är vårdgivare

Begreppet vårdgivare har skapat förvirring i många kommuner som har avtal med privata utförare. Men ny information från Social­styrelsen förtydligar.

Annons:
”Om jag ska vara ärlig blir man inte riktigt klok på det här”, säger Peter Nylander, verksamhetschef för hem­vården i Karlstads kommun.

– Vi har ständiga diskussioner kring vårdgivarbegreppet i förhållande till vår journalföring, våra nationella register, om vårdgivaransvaret ligger på nämndnivå eller lägre. Om jag ska vara ärlig blir man inte riktigt klok på det här. Myndigheterna lämnar mycket öppet till fri tolkning.

Så säger Peter Nylander, verksamhetschef för hemvården i Karlstads kommun.
Entreprenören blev vårdgivare

Flera kommuntjänstemän runt om i landet som Dagens Medicin tidigare pratat med har instämt i förvirringen. I Uppsala blev det i höstas tydligt att alla tolkar begreppet vårdgivare olika – och att det får konsekvenser. En lokal utredning slog fast att den tolkning som kommunen gjort kring vem som är vårdgivare var direkt felaktig och att en omorganisation krävdes.

I slutet av november klubbades så igenom att entreprenören skulle betraktas som vårdgivare och inte kommunen. Därmed flyttas mas-ansvaret i privata boenden från kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterskor till den privata utföraren.

I praktiken innebär detta bland annat att det blir entreprenörens personal som hädanefter utreder eventuella vårdskador och inte som tidigare den kommunala masen. Omorganisationen gör att kommunen inte längre ser lika stort behov av medicinskt ansvariga och att fyra av sex sådana tjänster togs bort vid årsskiftet.

Men i ett informationsblad kring medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering som Socialstyrelsen publicerade i samma veva förtydligas vad som gäller hos privata ut­förare. I bladet öppnas för en vidare tolkning av vårdgivaransvaret än vad som nu gjorts i Uppsala. Anna Karin Nyqvist, enhetschef på Ivo:s avdelning Mitt, förklarar:

– Om verksamheten bedrivs på entreprenad är kommunen ändå ytterst ansvarig för sjukvården även om det är en annan vårdgivare som utför den. Då har myndigheten gjort tolkningen att det är möjligt att låta kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska utreda händelser på dessa boenden, likväl som att det är möjligt att låta de privata utförarna utreda eventuella vårdskador själva. Detta regleras normalt i entreprenadavtalet. Boenden som drivs i helt egen regi ska själva utreda vårdskador.

Socialstyrelsens förtydligande att det är tillåtet för kommunen att själv välja om man vill låta mas-ansvaret­ ligga hos entreprenören eller inte välkomnas av Jan Sundelius, planerare i Örebro kommun.

– Vi tycker att vi har haft dåligt stöd från myndigheterna hittills. Fram till nu har det varit svårt att tolka hur man ska göra och vilket uppdrag masarna egentligen ska ha, säger han.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler