Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

KI varnades internt för Macchiarini – anställde ändå

NY VERSION. Redan innan den kontroversiella kirurgen Paolo Macchiarini anställdes som gästprofessor hade Karolinska institutet fått varningar från flera referenter i Europa. 

Annons:

(Artikeln är uppdaterad med kommentar från Li Felländer-Tsai, onsdag 3 feb kl 14.20. Artikeln är även uppdaterad gällande den svenske forskarens europeiska referenter torsdag 4 feb kl 8.50.)

– Via mina internationella kontakter hade jag fått tydliga signaler om att Paolo Macchiarini hade dåligt rykte, säger en svensk KI-forskare som hjälpt till att förmedla informationen till de kollegor på Karolinska institutet som var inblandade i rekryteringen.

I rapporteringen kring affären med de kraftigt ifrågasatta luft­strups­operationerna på Karolinska universitetssjukhuset har det framkommit att den belgiska kirurgen Pierre Delaere skickat kritik angående bland annat ett av de publicerade arbetena i tidskriften Lancet från 2011.

Men Dagens Medicin kan nu avslöja att flera personer på KI i ett betydligt tidigare stadium kände till den kritik som riktats från europeiska forskare och kliniker mot den italienska kirurgen redan inför anställningen på KI.

Vi har pratat med en KI-forskare som under sommaren 2010, via uppgifter från en utländsk kollega, fick reda på att Paolo Macchiarini var på väg att anställas på Karolinska institutet.

– Personen var mycket förvånad över att KI ville ha Macchiarini och ringde upp mig. Jag började då själv söka efter mer uppgifter.

Bilden stod klar efter att KI-forskaren fått ett skriftligt utlåtande från professor Tobias Welte vid Medizinischen Hochschule Hannover i Tyskland och efter en telefonintervju med en ledande luftvägsforskare vid universitetet i Barcelona, två av de läro­säten där den italienske kirurgen tidigare jobbat.

– Paolo Macchiarini beskrevs visser­ligen som gudabenådad kirurg. Men det fanns stora sam­arbets­problem. Det blev konflikter och han gjorde sig omöjlig efter ett till två år. Det fanns också diskussioner om forskningsoperationer utan etiskt godkännande, säger KI-forskaren.

Dagens Medicin har varit i kontakt med professor Tobias Welte i Hannover som bekräftar att han hade en dålig erfarenhet av Paolo Macchiarini. I ett mejl skriver han bland annat att Macchiarini inte var mottaglig för kritik, inte insåg sina gränser och att det fanns tvivel kring hans spektakulära vetenskapliga resultat – men att dessa inte gick att kontrollera då han hade ­patienter i flera olika länder samtidigt.

Nästa steg för den svenska forskaren var att ta kontakt med de kollegor på KI som ville anställa Paolo Macchiarini. Forskaren både pratade med och skrev till berörda kollegor vid den institution på Karolinska institutet där Macchiarini skulle jobba.

– Jag avrådde dem från att anställa Macchiarini på grund av de uppgifter som lämnats av referenterna. De tog till sig mina uppgifter och gick vidare och samlade själva in mer information bland annat från Great Ormond Street Hospital i London. 

Dagens Medicin har tagit del av mejlkorrespondens från september 2010 som visar att åtminstone några av dem som var involverade i rekryteringsprocessen på Karo­linska institutet och universitetssjukhuset var medvetna om den kritik som framkommit från flera olika referenter i ”Sydeuropa” och även från Hannover. 

Korrespondensen visar en mycket mer nyanserad bild om vad man kände till om Paolo Macchiarini på Karolinska institutet, jämfört med det mycket entusiastiska förslag om rekrytering som i juni 2010 under­tecknades av 14 KI-forskare där de förespråkade kortade beslutsvägar i samband med de experimentella metoderna.

Men trots flera kritiska referenter och att ”ärendet blivit mer komplext” anställdes Paolo Macchiarini som gästprofessor i klinisk regenerativ kirurgi i oktober 2010.

– Några dagar efter mina rapporter till kollegorna gick KI ut med att man anställt Paolo Macchiarini, säger den KI-forskare som Dagens Medicin talat med.

Hur ser du på utvecklingen i backspegeln?

– Det är förstås otroligt synd att man inte lyssnade på de internationella erfarenheterna. Då hade man kunna undvika allt detta. Men jag tror att de trodde att de skulle kunna ”kontrollera” Macchiarini, och man ville satsa på regenerativ medicin som tveklöst är ett hopp för framtiden.

Dagens Medicin har pratat med dåvarande rektorn på Karolinska institutet, Harriet Wallberg. ­Enligt henne nåddes hon aldrig av att det fanns någon allvarlig kritik mot Paolo Macchiarini från referenter. 

Hennes bild är att anställningsprocessen skett enligt gängse ­process för rekrytering men att det är bra att processen nu ska utredas.

Li Felländer-Tsai, prefekt på KI, uppger att det fanns både bra och dåliga referenser. All information som inkom lades till grund för en samlad bedömning på KI och på sjukhuset. 

Dagens Medicin har sökt Macchiarini utan framgång. 

Relaterat material
KI-forskare krävde genvägar för Macchiarini
Paolo Macchiarini – detta har hänt

Kommentarer

 • Karl V 2016-02-04 14:21:07

  Re: Jan Wiklund. Gällande den Lancet-publikation från 2011 som räknas som huvudpublikation i detta fall så framförde granskaren Gerdin i KI:s utredning sin uppfattning att det var fel på sammanlagt två punkter; dels etikfrågan; dels beskrivningen av patientens tillstånd 5 månader efter operation. När det gäller etikfrågan så har Lancet accepterat ett s.k. amendment från Macciarini, i form av en bilaga som beskriver omständigheterna under vilken operationen gjordes. På denna punkt går det därför inte längre att hävda att något är fel som det står i artikeln. När det gäller patientens tillstånd efter 5 månader så baserade Gerdin sin slutsats på en egen "sannolikhetsbedömning", eftersom uppgifter saknades i journalerna från KUS. Det framgår också av KI:s utredning att de isländska läkarna som vårdat patienten på Island vid den aktuella tidpunkten i ett yttrande inkom med uppgifter om patientens tillstånd efter 5 månader, och som stöd för detta bifogade de patientjournaler. I dessa uppgifter framkom att det som stod i Lancet-artikeln i princip var korrekt på denna punkt. Sedan kan man ju tycka att både Macchiarini och Gerdin borde ha införskaffat faktaunderlag gällande denna punkt i ett tidigare skede. Hursomhelst så finns idag inga konstaterade fel i denna artikel och den kvarstår därför. Gissningsvis vägde detta tungt när KI:s rektor friade Macchiarini från anklagelserna om forskningsfusk.

 • Bin Ickemask 2016-02-03 20:44:24

  Hårklyverier, en liknelse, men visst. Estonia körde rakt ut mot en storm men hann sjunka dessförinnan, där boglåset (enligt Estonia slutrapport sid 225, http://www.havkom.se/assets/default/Estonia_JAICrapport_Sv.pdf) skulle varit multipelt starkare för rimlig säkerhetsmarginal och flera incidenter under åren i fartygsflottan ignorerats. Poängen är att det går en tragiskt men viktig röd tråd genom historien hur befälhavare inte läst situationer, viftat bort kritiker eller forcerat. Därav frågan nedan om de positiva omdömena om Macchiarinis skicklighet verkligen var korrekta (svårt att tro efter ha läst Thybergs beskrivningar av schabblet under operationer, http://newsvoice.se/2016/01/19/patienter-skadades-eller-dog-pa-karolinska/). KI-forskare är ivriga att förbättra världen, skickliga att argumentera fakta, men är kanske mindre vana hantera lurendrejare (när mycket pengar inblandade). Synd att det inte finns en självklar organisation som utreder och drar lärdomar (Havkom, MSB, etc) utan att det i Sverige alltid urartar i blame game (jämför USA där de alltid ska baka hjältar, lite väl mycket).

 • allmänläkare 2016-02-03 15:55:26

  KI HAR BLIVIT SOL OCH VÅRADE

 • Jan Wiklund, pensionerad medicinteknisk ingenjör 2016-02-03 12:58:34

  Människans omdömesförmåga varierar: Projekt 1: Bröllop med påven som vigselförättare och Putin och Obama som gäster. Underlag: Påven är ju van att viga folk, han råder över sitt eget kapell, och han kan nog fixa det där att Paolo Macchiarini redan är gift. Putin och Obama är vana att resa runt, och alla är glada att komma på kalas. Genomförbarhet: Helt OK Tror någon på detta? Absolut inte (nja, kanske en). Projekt 2: Odla fram en fungerande luftstrupe på ett implanterat graft. Underlag: Kollegor med stor erfarenhet av försök att odla vävnad avvisar totalt möjligheten att lyckas, Paolo Macchiarinis egna erfarenheter visar samma sak. Genomförbarhet: Omöjligt med de metoder vi känner. Tror någon på detta? Jajamensan! PS Vad händer med artiklarna i The Lancet? Sker en omprövning av publiceringen?

 • Bin Ickemask 2016-02-03 10:01:50

  Råkar någon här veta om det fanns egentlig substans bakom att "Paolo Macchiarini beskrevs visser­ligen som gudabenådad kirurg, men", eller var även det uppblåst? Beskrevs av vem? Byggt på vad? Jämfört hur? Någon har jämfört storyn med Refaat, men han brottades snarare ner rätt snabbt. Tycker snarare det påminner om Estonia - halvöppet bogvisir genom stormen.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier