Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Paolo Macchiarini hade aldrig svensk läkarlegitimation men särskilda förordnanden från Socialstyrelsen från den 1 december 2010 till och med den 30 november 2014.

Paolo Macchiarini hade aldrig svensk läkarlegitimation men särskilda förordnanden från Socialstyrelsen från den 1 december 2010 till och med den 30 november 2014. Bild: Oskar Kullander/Bildbyrån

Paolo Macchiarini saknade svensk läkarlegitimation

Socialstyrelsen beviljade den världskände kirurgen undantag vid fyra tillfällen.

Annons:

Särskilt förordnande

Socialstyrelsen ändrade i april 2014 reglerna kring vilka som kan ansöka om särskilt förordnande att utöva läkaryrket. Enligt de nya reglerna beviljas inget särskilt förordnande för den som har slutfört sina läkarstudier inom EU/EES eller Schweiz, och uppfyller kraven för svensk legitimation. 

I mitten av november 2010 skriver Richard Kylenstierna och Mats Holmström, överläkare respektive verksamhetschef vid öron-näsa-halskliniken på Karolinska universitetssjukhuset, ett brev till Socialstyrelsen med en motivering till varför Paolo Macchiarini bör beviljas ett särskilt förordnande att utöva läkaryrket i Sverige. Ett förordnande är ett tidsbegränsat tillstånd till skillnad mot en legitimation som är giltig tills vidare.

I brevet står att Paolo Macchiarini rekryterats till sjukhuset för att bygga upp en multicenterorganisation kring den kirurgiska behandlingen av särskilt svåra luftvägsproblem. Det står att han kommer att medverka i forskningsinsatser men också jobba kliniskt på operationsavdelningar, vårdavdelningar och öppenvårdsmottagningar. Ur brevet:

”Det är således angeläget för Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset att han formellt bereds möjlighet att utöva läkaryrket i Sverige och att denna ansökan bifalles.”

Några dagar senare beviljas Paolo Macchiarinis första förordnande.

I november 2011, tolv dagar innan Paolo Macchiarini genomför sin andra operation med syntetiska luftstrupar, ansöker Mats Holmström om ett nytt förordnande som även det beviljas. I en tjänsteanteckning från Socialstyrelsen framgår att motiveringen till att förordnandet förlängs är myndighetens långa handläggningstider och att Paolo Macchiarinis specialistkomptens behövs nu. Socialstyrelsen är samtidigt tydlig med att några nya förordnanden inte kommer att beviljas.

Trots det fortsätter ÖNH-kliniken att ansöka om nya förordnanden 2012 och 2013, vilka Socialstyreslen också beviljar.

Hur kommer det sig?

– Vi kan inte tvinga någon att ansöka om legitimation. Samtidigt fortsatte hans uppdrag och vi gjorde en ny bedömning då patienterna fortfarande var under behandling, säger Hossein Kamali, utredare vid Socialstyrelsens avdelning för behörighet och den person som beviljat Paolo Macchiarinis tredje och fjärde förordnande.

Enligt Hossein Kamali föregicks inte den nya bedömningen av någon påtryckning men myndigheten hade däremot ett informationsutbyte kring de förnyade förordnandena.

Paolo Macchiarinis fjärde förordnande var giltigt till och med den 30 november 2014.

Relaterat material

Kommentarer

 • Olga 2016-02-15 14:16:43

  Är det så att fd generaldirektören, ska granska sitt eget fögderi, dvs. Socialstyrelsens roll i skandalen? Var det sådan panik med Macchiarinis tillstånd att man underlät att kontrollera honom? Är detta ett exempel på ett sk. snabbspår för att bli läkare i Sverige, då kan vi se fram emot problem.

 • Kalle, med kand 2016-02-13 20:43:05

  Jag förstår inte varför han behövde dispens? Han är utbildad inom EU och en ansökan för hans del om legitimation hade bara varit formalia.

 • Sven Román 2016-02-12 23:43:26

  @Erling: Du påtalar ansvaret som Stockholms Läns Landsting har. Du har helt rätt. De har hittills inte sagt någonting i detta. Varför? Vilket ansvar har de?

 • Sven Román 2016-02-12 23:30:35

  @Erling: Du blev snabbt bönhörd. En 67-årig man från Örebro har gjort en JO-anmälan. Han anmäler Socialstyrelsen för att på begäran av ansvariga professorer vid Karolinska institutet ha tillåtit Macchiarini att jobba som läkare – utan att han behövt söka läkarlegitimation. Macchiarini har fått tillfälligt tillstånd fyra gånger för att arbeta som läkare i Sverige. Andra läkare får vänta i åratal på detta, varför sker en positiv särbehandling av Macchiarini? Anmälaren anser också att regeringen bör tillsätta en haverikommission som granskar skandalen. (http://www.svd.se/karolinska-jo-anmals-efter-macchiarini-skandalen)

 • Erling 2016-02-12 17:08:34

  Karolinska universitetssjukhuset sorterar under Stockholms Läns Landsting, Därmed är det landstingets uppgift att se till att sjukhuset sköter sig enligt gällande lagar och regler. Ansvarsfördelningen i denna härva är nog inte alldeles strikt utövad och risken är uppenbar att man litar på varandra och har dolda lojaliteter inom de olika ansvarsområdena. Den image som Macchiarini hade imponerade säkert på de flesta beslutsfattarna, kanske med drömmen om ett nobelpris i bakhuvudet. Det är mänskligt att bli fartblind, men fatalt för de patienter, som utsätts för försöken. Någon representant för de berörda patienterna borde kontakta JO.

 • Erling 2016-02-12 16:44:45

  Då finns det alltså anledning att granska Socialstyrelsen också. Om CV inte stämmer eller inte kontrollerats är det kanske vårdslös tjänsteutövning. Om det är kutym att en myndighet litar på overifierade uppgifter från en annan är gungflyn uppenbar!

 • Märkligheter 2016-02-10 17:23:10

  Anmärkningsvärda brister i fråga om rutiner när det gäller etisk kontroll och uppföljning av forsknings- och operationsresultat före och efter första förordnandet. Ännu mer anmärkningsvärt i anslutning till andra, tredje och fjärde förordnandet! Detsamma synes gälla kollen av den allmänna vandeln hos den berörde. Man undrar f ö vad ryktet/epitetet "stjärnkirurg" egentligen grundar sig på i det här fallet?!

 • Kaj 2016-02-10 11:55:15

  #Babelshus 1978-2016: Paolo Macchiarini har blottlagt sjuka vårdens hjärta och politisk inkompetens! Att Socialstyrelsen beviljade skandalkirurgen undantag fyra tillfällen, ja allt är inte guld som glimmar påvisar allvarliga brister systemkontroll så vem öppnade dörrar för snabbspår Socialstyrelsen? Förbiseende läkarlegitimation 1-2 gånger med FYRA visar på allvarliga brister sjuka vården. Idag fullständigt enig nobelpristagare Arvid Carlsson att KI styrelse bör avgå - här ligger en hel kennel begravd!

 • Sven Román 2016-02-10 09:38:27

  Jag misstänker att detta förfarande är brukligt när en skicklig utländsk "gästläkare" anställs under en begränsad tid och med ett begränsat uppdrag. Om det sedan är rätt eller fel kan diskuteras. Vet artikelförfattaren mer exakt när det fjärde förordnandet beviljades? För i oktober 2013 stoppade verksamhetschefen på thoraxkliniken, Ulf Lockowandt, Macchiarini från att få göra fler operationer på kliniken för att det var oetiskt. (Off topic: Detta informerade han f ö även Anders Hamsten, Att kalla Hamstens agerande för senfärdigt är minst sagt ett understatement.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier