Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Socialstyrelsen ser över råd om PSA-screening

I dag rekommenderas sjukvården att inte erbjuda massundersökning för tidig upptäckt av prostatacancer med hjälp av PSA-test. Sedan det tillkommit ny kunskap beslutade Socialstyrelsen i förra veckan att se över den rekommendationen. 

Annons:

Översynen ska starta under första halvåret 2016 och vara klar inom tolv månader från starten, enligt Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef på Socialstyrelsen.

Han hänvisar framför allt till resultaten från den svenska studien Sthlm3, som publicerades i november 2015 och som visade att andelen biopsier kan minska med en tredjedel om PSA-testet kombineras med ett batteri av andra tester.

Myndighetetens experter kommer också titta på andra biomarkörer som kan hjälpa till att göra PSA-testet mer precist.

I den hittills gällande rekommendationen om PSA-screening, från våren 2014, konstaterar Socialstyrelsen att överdiagnostiken och överbehandlingen efter sådan screening väger tyngre än minskad dödlighet och sjuklighet i prostatacancer. 

Relaterat material
Ny metod gav mindre överdiagnostisering av prostatacancer
Sans och balans om prostatascreening

Kommentarer