Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Kungliga vetenskapsakademin kräver ny Macchiarini-utredning

Den inflammerade härvan kring den italienska kirurgen Paolo Macchiarini får nu Kungliga vetenskapsakademin att agera.

Annons:

Akademin kräver att den tidigare utredningen om forskningsfusk återupptas och förs över från Karolinska institutet till Centrala etikprövningsnämnden.

I ett pressmeddelande skriver man att det är av största betydelse att ärendet avgörs på ett sätt som ”återskapar förtroendet för medicinsk forskning".

Macchiarini-ärendet visar också, enligt KVA, att gränsdragningen mellan klinisk forskning och avancerad sjukvård behöver göras tydligare. Därför tillsätter man en utredning tillsammans med Svenska Läkaresällskapet som får i uppdrag att gå igenom dessa frågor.

Kungliga vetenskapsakademin vill också att rapporten i tidskriften The Lancet 2011 om den första operationen med konstgjord luftstrupe kompletteras med uppgiften att patienten avlidit.

Relaterat material
Paolo Macchiarini – detta har hänt

Kommentarer

 • Göran Lundgren 2016-02-11 18:55:54

  Sven Román: Tack för värdefull information om att regeringen har åtminstone ett finger i syltburken. Detta är föga förvånande för mig. Regeringen och KI:s ledarskap är båda maktkomponenter eller ekrar i samma maktnav i samhället, varför regeringen ingalunda är ojävig om den tillåts lägga sig i granskningsprocessen av KI. Det är ingen någon slump tror jag, att Leijonborg så hastigt tog över initiativet i den saken. Precis som i alla äkta demokratiska sammanhang, är det endast folket som kan tillåtas bestämma. Och "folket" när det gäller KI:s del i Macchiarini-ärendet är KI:s personalkollektiv och forskarsamhälle, dvs människorna "på golvet, eller "fotfolket utan makt". Först om dessa får utse granskare, är valet utan maktpåverkan och därmed demokratiskt.

 • Göran Lundgren 2016-02-11 18:39:37

  Alla som händelsevis är intresserade av information utanför allfarvägen om de djupare grunderna för KI:s agerande i denna dystra affär kan kontakta mig på lundgrens@email.com, så ska jag tipsa om forskning kring just detta. Ty sådan finns. Jag önskar i så fall fullständigt namn, epostadress och gärna yrkessysselsättning.

 • Sven Román 2016-02-11 17:39:17

  Redan visst jäv i anknytning till regeringen. Upsala Nya Tidning skriver att utbildningsminister Helene Hellmark Knutssons statssekreterare Karin Röding hösten 2010 var KI:s universitetsdirektör och var aktiv både i rekryteringsprocessen och när beslutet om Macchiarinis anställning fattades. När nya tveksamheter den 30 januari 2016 kom i dagen kontaktade ministern KI:s styrelseordförande Lars Leijonborg, medan hennes närmaste medarbetare Karin Röding kontaktade KI:s rektor Anders Hamsten. Fingrar i syltburken? Opartisk utredning?

 • Bin Ickemask 2016-02-11 17:09:47

  Hur många utredningar pågår (eller skall pågå) nu samtidigt, nån som kan summera?

 • Göran Lundgren 2016-02-11 16:59:42

  Jag fortsätter att tjata: Om inte Leijonborg fråntas rätten att utse granskare, slutar KI-granskningen i ett fiasko. Att inte denne inser det, är omdömeslöst.

 • Göran Lundgren 2016-02-11 16:50:39

  Bra att KVA säger ifrån. Hoppas då att utredningen också undersöker hur varje skedd handling förhåller sig till Helsinforsdeklarationen. De fyra modiga svenska visselblåsarna har ju visat att de tre svenska patienterna som blev offer för Machiarinis missgärningar ingalunda var terminalt sjuka, så inte heller de ryska antagligen, åtminstone inte Julia.

 • KB 2016-02-11 15:18:00

  Fallet illustrerar väl hur föråldrat och rättsosäkert det sk "kollegiala systemet" är. Det finns många,många med mindre dignitet som fallit offer för det systemet. Kommentatorer här på DM talar ju också om tystnaden och rädslan på KI. Visselblåsarna frystes ut och hotades. Det är lika på våra övriga universitet, inre gänget skyddar sig själva, kompisar är satta att döma kompisar. Se över hela systemet, både när det gäller fusk, falska meriter, konstiga tjänstetillsättningar (typ: "Passa in i gänget", "Rätt person") samt regelbrott från seniora forskare (typ: otllbörliga förhållanden med doktorander). Inför ett system som motsvarar en rättstats krav, utredning och dom ska ske av utomstående.Juridisk kompetens ska finnas med.

 • Sven Román 2016-02-11 14:48:35

  Hela denna historia är exceptionell. Det är naturligtvis alltid lätt att vara efterklok och håna de beslut som en gång fattades, men med det som vi fått veta de senaste veckorna är det ändå häpnadsväckande hur de ansvariga på KI och KS tänkte 2010 och 2011, och även senare. Men det tycker vi ju idag också angående Thomas Quick-skandalen. I båda fallen handlar det om groupthink och en form av sekttänkande, och då viker allt förnuft. Historien visar att vi alla kan drabbas av detta. Om de ansvariga ber om ursäkt och avgår, och om det blir riktigt bra granskningar som får till följd nya riktlinjer och kontroller, kanske någon form av Lex Macchiarini, så kan denna eländiga historia föra något gott med sig. Låt oss alla hoppas på det.

 • Peter 2016-02-11 14:31:49

  Instämmer med dig Björn. Det hela är så dumt att man baxnar. Ändå utger man sig för att vara världsledande inom regenerativ medicin vid KI.

 • Björn Olsson 2016-02-11 13:51:52

  I sakfrågan: Jamen hur tänkte man? Att om man tar ut celler från en patients benmärg och låter dom växa till i ett lämpligt substrat och sedan doppar en platsmodell av en trachea i en lösning av dessa celler, då bildas det respirationsepitel! Hur skulle det gå till? Bör man inte också läsa en hokus-pokusramsa över substratet?

 • Mimer 2016-02-11 13:39:49

  En näsbränna som heter duga för rektor Hamsten. Förhoppningsvis har vi snart friska krafter i ledningen för vårt så skamfilade lärosäte. Svårt att se att Hamsten och hans medlöpare kan klänga sig kvar någon längre tid. Att upprätthålla ett ledarskap, när såväl den yttre som inre auktoriteten förbrukats, torde vara omöjligt.

 • Gunnar 2016-02-11 12:55:27

  Lämpligt är att först kolla om artikeln överhuvudtaget stämmer först. Det mesta som framkommit säger att artikeln måste dras tillbaka. Det är steg 1 innan man börjar med kompletteringar. Det är lite tråkigt för svenskforskning att KVA inte inser det. Annars tycker jag att det är bra att KVA nu säger till.

 • Sven Román, barn och ungdomspsykiater 2016-02-11 12:45:40

  Glädjande att det finns andra som har ryggrad! Ansvariga på KI och KS, se och lär. Tänk om någon av er skulle gå ut och offentligt be om ursäkt.

 • Peter 2016-02-11 12:39:53

  Mycket bra. Detta skulle KI gjort för länge sedan. Har inte KI:s ledning någon chefsutbildning alls? De fokuserar på att få rätt vad gäller vissa detaljer, samtidigt som de är helt oförmögna att se hela bilden. Istället för att åtgärda de uppenbara problemen med Macchiarinis tilltag har de i princip på egen hand raserat förtroendet för medicinsk forskning i Sverige. Detta genom att vara genomgående taffliga och oprofessionella. Ta ansvar och avgå direkt. Ni förstör för oss alla.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier