Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Färre patienter per sjuksköterska pekar på lägre dödlighet, enligt ny forskning. 

Färre patienter per sjuksköterska pekar på lägre dödlighet, enligt ny forskning.  Bild: Simon Hastegård

Bättre överlevnad med färre patienter

På vårdavdelningar med färre patienter per sjuksköterska var dödstalet lägre jämfört med mer patienttäta avdelningar, enligt en brittisk observationsstudie publicerad i BMJ Open. 

Annons:

Den nya forskningen stödjer tidigare studier som pekar på att vårdkvaliten förbättras när sjukhuspersonalen har hand om färre patienter.

Enligt de brittiska forskarna var risken att dö under sjukhusvistelsen 20 procent lägre på medicinska vårdavdelningar där sjuksköterskan ansvarade för max sex patienter, i stället för tio eller fler. På kirurgiska avdelningar var motsvarande siffra 17 procent. 

Den förväntade dödligheten räknades ut med hjälp av insamlad data från 2009 till 2011, och gällde den kirurgiska- och medicinska slutenvården i England. Exempelvis studerades patienttätheten för varje sjuksköterska och hur många bäddar de blev tilldelade på vårdavdelningen. Undersökningen innefattade 46 sjukhus samt 401 vårdavdelningar och inkluderade strax under 3 000 sjuksköterskor.

Eftersom det är en observationsstudie går det inte att dra några tydliga orsakssamband utifrån resultatet, påpekar artikelförfattarna. Men de skriver att det verkar finnas bemanningsnivåer inom vården som ökar patientrisken. 

Läs mer i abstract:

Relaterat material
Färre sjuksköterskor – sämre överlevnad efter kirurgi

Kommentarer