Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

KI ger inga svar om ny fuskutredning

Paolo Macchiarinis forskning kan åter hamna under lupp. Men när ett beslut kan tas vet inte Karolinska institutet.

Annons:

Som Dagens Medicin tidigare rapporterat har Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, krävt att utredningen om Paolo Macchiarinis misstänkta forskningsfusk ska återupptas och föras över från Karolinska institutet till Centrala etikprövningsnämnden, CEPN. Bakom kravet står bland andra akademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson, som även är professor i kardiovaskulär forskning vid Karolinska institutet och även tidigare ordförande i Karolinska institutets Nobelkommitté.

Enligt Jörgen Svidén, kanslichef på CEPN, kan lärosäten begära yttanden från expertgruppen för oredlighet i forskning, som sorterar under CEPN. Men det är bara lärosätet självt som kan begära ett yttrande, ingen annan myndighet har mandat att kräva ett yttrande och expertgruppen kan inte initiera en granskning på egen hand.

Karolinska institutets pressekreterare Claes Keisu säger till Dagens Medicin att lärosätet ännu inte tagit ställning till kravet från Kungliga vetenskapsakademien.

Och när tar ni ställning?

– Det vet jag inte.

Finns det inget datum för när ni ska fatta beslut?

– Om det tillkommer nya uppgifter som är relevanta för ärendet, så kommer KI att öppna ärendet på nytt. Ingenting har ändrats vad det gäller det ställningstagandet.

Är det de nya uppgifterna som är haken?

– Det är naturligtvis så att ett ärende av det här slaget kan öppnas igen, men då måste det finnas skäl för det.

Finns det andra giltiga skäl att öppna ärendet igen, bortsett från nya uppgifter?

– Jag har inga andra svar att ge än de du redan fått, säger Claes Keisu.

Relaterat material
Jävsrisk i regeringen i KI-affären
Han ska granska Karolinska sjukhuset

Kommentarer

 • FoU 2016-02-13 14:06:50

  En klar brist att inte etikrelaterade yttranden över forskning, som har etikrelaterad bäring, kan begäras av andra än det berörda lärosätet och att inte CEPN på eget initiativ kan uppta sådan frågor till prövning och granskning!

 • Sven Román 2016-02-13 00:09:28

  Läser på DN.se om att tidigare utbildningsministern Leijonborg motsatte sig Vetenskapsrådets förslag att en central oberoende instans skulle granska forskningsfusk inom universitetsvärlden. Hade han lyssnat på Vetenskapsrådet hade kanske inte denna skandal uppstått, sannolikt hade den inte fått så vittgående konsekvenser. Hur rimligt är det då att just Leijonborg, som dessutom sitter i KI:s styrelse, utser extern granskare av KI? Kan han möjligen, möjligen, möjligen ha skäl att skydda sig själv? Birgitta Forsman, docent i vetenskapsteori, diskuterade frågan med forskningsminister Leijonborg, och säger att han var mycket okunnig. Någon som tror att hon har fel?

 • CB 2016-02-12 23:33:19

  När det gäller Anders Hamsten så tycks det för hans del, orättvis eller inte, bara vara något av Eugene O'Neill en lång och hopplös "Lång dags färd mot natt". Vi får se, jag kan tyvärr inte ge mycket hopp.

 • Göran 2016-02-12 18:41:03

  Borde inte DM byta namn till Dagens Macchiarini??

 • Peter 2016-02-12 17:31:13

  Anders Hamsten och hans ledningsgrupp kommer att gå till historien som de som förstörde KI:s goda rykte för alltid.

 • Sven Román 2016-02-12 16:58:54

  Att man i Italien (se Läkartidningen) nu bedömer att Macchiarinis operationer med donerade luftstrupar 2010-12 inte hållit måttet (menar inte i bokstavlig bemärkelse, även om det kanske brast även där, vad gäller plaststruparna framgick ju av SVT:s dokumentär att de inte alltid hade rätt längd) och att professorn Johan Thyberg (http://newsvoice.se/2016/02/07/exklusivt-rekrytering-av-paolo-macchiarini-till-ki-av-johan-thyberg/) beskriver hur flera prominenta personer låg bakom en rapsodisk, ytlig och extremt snabb rekrytering av kirurgen påverkar uppenbarligen inte KI det minsta. Institutet fortsätter att agera i snigelfart. Det är skamligt.

 • Mimer 2016-02-12 16:48:24

  Tala om hög svansföring! Att utmana KVA kräver dock sin man. Har rektor Hamsten verkligen täckning för ett sådant vägval, eller ser vi en personlig tragedi utspelas inför vidöppen ridå? Var finns den ansvarsfulla omgivning (regering/konsistorium), som kan hjälpa vår olycksalige vetenskapsföreträdare att fatta ett "balanserat" beslut? Till alla kollegor på KI ett djupt deltagande för den svåra tid ni tvingas genomleva.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier