Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

KI ger inga svar om ny fuskutredning

Paolo Macchiarinis forskning kan åter hamna under lupp. Men när ett beslut kan tas vet inte Karolinska institutet.

Annons:

Som Dagens Medicin tidigare rapporterat har Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, krävt att utredningen om Paolo Macchiarinis misstänkta forskningsfusk ska återupptas och föras över från Karolinska institutet till Centrala etikprövningsnämnden, CEPN. Bakom kravet står bland andra akademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson, som även är professor i kardiovaskulär forskning vid Karolinska institutet och även tidigare ordförande i Karolinska institutets Nobelkommitté.

Enligt Jörgen Svidén, kanslichef på CEPN, kan lärosäten begära yttanden från expertgruppen för oredlighet i forskning, som sorterar under CEPN. Men det är bara lärosätet självt som kan begära ett yttrande, ingen annan myndighet har mandat att kräva ett yttrande och expertgruppen kan inte initiera en granskning på egen hand.

Karolinska institutets pressekreterare Claes Keisu säger till Dagens Medicin att lärosätet ännu inte tagit ställning till kravet från Kungliga vetenskapsakademien.

Och när tar ni ställning?

– Det vet jag inte.

Finns det inget datum för när ni ska fatta beslut?

– Om det tillkommer nya uppgifter som är relevanta för ärendet, så kommer KI att öppna ärendet på nytt. Ingenting har ändrats vad det gäller det ställningstagandet.

Är det de nya uppgifterna som är haken?

– Det är naturligtvis så att ett ärende av det här slaget kan öppnas igen, men då måste det finnas skäl för det.

Finns det andra giltiga skäl att öppna ärendet igen, bortsett från nya uppgifter?

– Jag har inga andra svar att ge än de du redan fått, säger Claes Keisu.

Relaterat material
Jävsrisk i regeringen i KI-affären
Han ska granska Karolinska sjukhuset

Kommentarer