Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Lina Palmér är universitetslektor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås.  

Lina Palmér är universitetslektor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås.   Bild: Suss Wilén

”Vi bör se amning som en rättighet för kvinnor”

Samtidigt som normen i Sverige säger att kvinnor ska amma finns det många idéer om att de inte bör amma under alltför lång eller alltför kort tid, skriver Lina Palmér.

Annons:

Att påbörja amning eller inte är i allra högsta grad ett medvetet val som kvinnor gör, och vilken norm vi har för detta val är starkt kulturellt betingat.

Samtidigt som normen i Sverige säger att kvinnor ska amma finns det många idéer om att de inte bör amma under alltför lång eller alltför kort tid.

När vi talar om positiva effekter av amning fokuserar vi nästan enbart på hur den påverkar barnet och sällan vilka effekter den har för mamman. På detta vis blir kvinnan någon som helt och hållet är till för någon annan. Dessutom lägger vi hela ansvaret på barns välmående på den enskilda kvinnan, i stället för att detta ska vara ett ansvar som delas mellan ­föräldrar och samhället i stort.

Från sjukvården utgår vi ifrån att den nyförlösta mamman ska amma, och många kvinnor vill också göra det. Samtidigt är våra vårdrutiner uppbyggda utifrån ekonomiska principer snarare än vad som hade varit det bästa för kvinna och barn.

Vi vet att hudkontakt mellan mamma och barn är viktigt för att en god amningsrelation ska utvecklas. Vi vet också att mamma och barn behöver få tid för att i lugn och ro lära känna varandra. Trots detta envisas vi i sjukvården med att störa kvinna och barn för att mäta och väga barnet eller för att mamma och barn ska flytta från förlossningssalen. Min forskning visar att detta kan få stora konsekvenser för den enskilda kvinnans amningsupplevelse.

För sjuksköterskor och barnmorskor är mängden utbildning om amning väldigt begränsad. Inom läkarutbildningen existerar sådan utbildning i väldigt liten utsträckning eller inte alls. I stället råder en bild av amning som någonting naturligt, och som kvinnan ensam är ansvarig för. Ett resultat av detta är att många kvinnor känner sig odugliga och värdelösa när amningen inte fungerat som det var tänkt.

“Det är dags att se amning som en komplex existentiell företeelse.”

Att ta hänsyn till kvinnors upplevelser är lika viktigt som att titta på biologiska aspekter som till exempel bröst eller mjölkproduktion. Om vi inte ser på amningen som en existentiell företeelse blir kvinnan reducerad till ett bio­logiskt styrt objekt – varken mer eller mindre.

Det är dags att se amning som en komplex existentiell företeelse, som är mer än enbart en bio­logisk anpassning eller ett kulturellt fenomen. Genom sin förankring i både biologi och kultur berör amning existentiella aspekter av att vara kvinna och mamma.

I stället för att använda dagens amningsrekommendation som ännu en pekpinne, tycker jag att det är dags att vi vänder på det och ser den som en rättighet som stärker kvinnors rätt att amma om de själva vill. 

Kommentarer

 • Liv 2016-02-22 09:11:57

  Det kommer inte bli en "rätt" att amma förrän alla mammor har en rätt att få vara hemma så länge de ammar. Vilket inte egentligen har med sjukvården att göra, utan andra system som måste moderniseras. Hoppas se en förändring av det inom en snar framtid.

 • ssk med många barn 2016-02-16 08:12:45

  @ Jeanette - det ni gör att att ni inbillar mödrar att de inte har rätt att amma. Det är helt sjukt! Klart att alla har rätt att amma om de vill det. De enda som säger att det inte är tillåtet är Amningshjälpen. De intalar unga kvinnor att det handlar om att någon tar ifrån dem rätten att amma. Det är helt sjukt! Att barnläkare och BVC sjuksköterskor ibland påpekar att barnen behöver tillmatas för att mammans mat inte räcker, för att hon är så utsliten av de krav ni lägger på henne och den förfärliga skrämselpropaganda som förs, beror på att det finns människor som inte driver runt på känslornas stormiga hav utan inser att svältande barn har rätt att få mat!! Barn har inte en magsäck stor som en valnöt, ett ägg osv - magsäcken är ett töjbart organ som signalerer hunger tills den töjts ut till viss nivå. När barn skriker dygnet runt är de hungriga, de har inte behov av "närhet, värme, trygghet" - det får de automatiskt om de får äta sig mätta. Och vad gäller pappan, som ni uppmanar mammorna att tysta om han ens vågar andas en annan åsikt än den som hävdas av uppenbart manshatande kvinnor inom Amningshjälpen så är det hans barn också och pappor är lika viktiga som mammor.

 • Jeanette 2016-02-15 15:06:54

  Jag tycker definitivt det är dags för ett annat synsätt på amning. Att som du föreslår göra det till en rättighet är en jättebra idé. Amningsstarten är en skör och komplicerad process, som kräver rätt miljö och förutsättningar. Något som inte på långt när alltid tillgodoses idag. Alla mammor och barn borde ha rätt till bästa möjliga omständigheter för att kunna amma. Personligen ser jag amning som en kvinnlig superkraft!

 • Kerstin 2016-02-13 17:40:07

  Fantastiskt bra skrivet Lina. Känner mig styrkt i mitt yrke och som amningsrådgivar. Gör allt för att nyblivna föräldrar ska få uppnå sina amningsönskningar med stöd och lugn och ro trots pressat läge i vården.

 • Jonas 2016-02-13 15:33:33

  'När vi talar om positiva effekter av amning fokuserar vi nästan enbart på hur den påverkar barnet och sällan vilka effekter den har för mamman. På detta vis blir kvinnan någon som helt och hållet är till för någon annan." Ja det kallas föräldraskap. Även jag som pappa är helt och hållet till för min dotter, hur jag påverkas är av underordnad betydelse. Sen om man kan eller vill amma är ju helt upp till en själv, samtidigt kan ingen på allvar förneka att det är det bästa för barnet (immunförsvar, anknytning etc).

 • DL Stockholm 2016-02-13 08:54:15

  Det är tydligt att det som vanligt i Sverige finns ett "feministiskt" perspektiv på någonting medicinskt. Trodde dessa nyfeminister var borta ur leken men tydligen så sprattlar de fortfarande i ett sista desperat försök i landet som redan tröttnat på dem.

 • barn ssk 2016-02-13 01:03:46

  Del 4: Det finns långtgående planer hos barnmorskor om att ta kontroll över BVC för att ”alla ska säga lika” - att ”alla kan amma”, ”alla barn kan krypa till bröstet”, ”bröstmjölk är alltid bäst”. Barn ssk gjorde individuella bedömningar utifrån barnet – var det friskt, fött i fullgången tid osv, mamman – var hon frisk fysiskt och psykiskt, var hon drabbad av trauma som kunde påverka amningen, familjen – hade föräldrarna god samverkan, syskon – hur många, i vilka åldrar, skulle de klara om mamman fullammade lång tid, om hon inte sov på nätterna osv. En strävan var att få bort nattmålen för att mamman och barnet inte skulle tröttas ut. Tidigt 90-tal kom forskning från Boston som visade att barn som inte fått längre sammanhängande sömn utvecklade koncentrationsstörningar och bokstavs syndrom. Störd sömn påverkade myeliniseringen av hjärnans nervbanor. Det fanns gott omhändertagande förr, byggd på gedigen forskning som kom innan Internet fanns. Barn ssk och barnläkare måste sluta lyssna på bmsk och AH och ta fram och utveckla den specifika omvårdnaden omkring barn och familjer – det är barnsjukvårdens uppdrag. Alla kan inte amma och INGEN ska skuldbeläggas för det. De som väljer amning har ansvar för att barnen får tillräckligt med mat och sömn. En ”hjälpmamma” skrev nyligen i AH slutna grupp att de inte är underställda Socialstyrelsen. AH är på gräns till kvacksalveri från barnperspektiv.

 • barn ssk 2016-02-13 01:03:12

  Del 3: Många av dagens mödrar är i kaos. De knäcker sig nästan av kravet på fullamning. De är med i Amningshjälpens slutna grupper där vårdpersonal ger råd som de inte dokumenterar, utan att uppge sin profession, gömda under benämningen ”hjälpmammor”. Barnläkare och BVC sjuksköterskor kallas i dessa grupper ”idioter”. Man påstår till mammor att mjölken i brösten aldrig kan ta slut, att näringsinnehållet är det samma oavsett vad mamman äter – dricker man bara massor av vatten är allt OK för det säger Livsmedelsverket, en institution man litar på. När barnen inte följer tillväxtkurvan kallas det amningspuckel. När barnen uppenbart svälter, skriker dygnet runt och knappt ökar på viktkurvan säger man att alla barn är olika, att alla barn kan bestämma själva hur mycket mat de behöver och att mamman verkligen inte ska lyssna på idioterna på BVC som rekommenderar tillmatning.

 • barn ssk 2016-02-13 01:02:32

  Del 2: Många på neonatalen skrattade när barnmorskan spred sina påståenden via media. Vi visste att hon hade fel. Vi kombinerade full amning dagtid med så mycket nappflaska som barnen ville på nätterna, utan några problem. Jag blev oroad och tog upp med ansvarig läkare att man borde gå emot bmsk direkt, också via media. Han trodde inte att det var så farligt, att de skulle lugna ner sig och inse att de hade fel. Det måste ha varit före 1989. Bmsk har inte lugnat sig än. De fortsätter att driva sina felaktiga och allt mer skruvade uppgifter om amning. Idag finns flera bmsk som rådgivaren inom Amningshjälpen. De är experter på mammans kropp och produktionen av mjölk men de verkar inte förstå när barnen skadas av svält och sömnlöshet. De ger avancerade råd utan journalföring och utan att larma läkare vid fara för barnet. 1177 rekommenderar föräldrar kontakt med AH. Föräldrar tar råd av varandra på Facebook, läser undersökningar de inte har kompetens att granska – känsloläget vanligen högt uppskruvat.

 • barn ssk 2016-02-13 01:01:39

  Inlägg i flera delar: Amningsfrågan ockuperades på 80-talet av barnmorskor som var störda av att barnen på BB var barnsjuksvårdens ansvar och sköttes av barnsköterskor underställda barnläkare. Pediatriker tog avgöranden som behov av tillmatning. Barnsköterskorna var experter på att se symtom på hjärtfel, förträngningar i GE kanalen, infektioner osv. Bmsk var ansvariga för mamman. bröstvård osv. Vid nedläggning av BB avdelningar lyckades bmsk ta full kontroll över hela amningfrågan utan att veta vilken kunskap de saknade - den barn ssk får från barnläkare och gav till barnsköterskor. De eftervårdsmottagningar som öppnades var tänka vara kopplade till barnkliniker, bemannade av bmsk och barn ssk. Bmsk lyckades få dem knutna till kvinnoklinikerna, vars läkare saknar barnkompetens. Barnsköterskorna som arbetade på BB var experter på amning. Bmsk som tog över var inte det. Framför allt hade de inte kunskap om barnen. Vid samma tid kom kraven på att ssk skulle börja visa sin kunskap i C och D uppsatser. En bmsk hävdade i en uppsats att det inte var möjligt att kombinera nappflaska med amning, att amning ödelades om barnläkaren ordinerade tillmatning med flaska. "Tuttförvirring" skulle uppstå. Vi barn ssk skulle ha kunnat motbevisa detta men i och med att man spelade ut vår kunskap med hjälp av media blev det etiskt omöjligt. Det tog någon månad innan nappflaskan sågs som ett ondskefullt sätt att förstöra amning, inte som en tillfällig, kortvarig hjälp.

 • Elisabeth 2016-02-12 20:02:50

  Fantastiskt bra skrivet. Amning bör aldrig reduceras till något annat än varje kvinnas upplevelse rent fenomenologiskt.

 • HR 2016-02-12 09:54:14

  Som man skulle jag bli överlycklig om någon ville presentera övertygande forskning om vad jag borde göra för att mina barn skulle få det så bra som möjligt. Om någon gjorde detta skulle det inte på något sätt få mig att känna mig reducerad till en biologisk företeelse som fanns till enbart för mina barn. Ty att försaka sina egna behov och sätta barnets främsta i första rummet är ett beslut man fattar när man väljer att sätta ett barn till världen.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier